Fortis Theater a.d Schie wordt Theater aan de Schie Kraambeurs in het Vlietland je komt er met gemak Olifanten in het Julianapark 1e wedstrijdsucces tmv Adencia maasstad Schiedam/wijk&streek weekbladen Grootse viering 10-jarig bestaan SCHIEDAM - Fortis Theater a.d Schie bestaat in 2008 tien jaar. Het theater gaat door, maar vanaf 24 april on der een iets andere naam: Theater aan de Schie. Vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 september wordt het jubileum groots en meeslepend gevierd met een uitge breid jubileumprogramma. ,Ooit is die naam zo verzon nen met die puntjes, maar mooi vinden wij het niet", vertelt Anita van der Linden namens het theater. „Daar om hebben we nu de kans gegrepen de naam voluit te laten lopen. Een stuk beter, vinden we." De naamsverandering is voor het theater aanleiding om de gehele uitstraling van het theater aan te pas sen. Ook het drukwerk en de website worden nog dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Zo verschijnt er een nieuw beeldmerk, een vernieuwde website en natuurlijk weer een theaterbrochure. Vanaf 24 april zal de nieu we huisstijl van het theater zichtbaar worden voor het publiek. vrijdag 5, zaterdag 6 septem ber en zondag 7 september wordt het tienjarig bestaan van Theater aan de Schie ge vierd. Alle remmen gaan los voor een avondvullende achtbaan van theater waarin alle gen res die in het theater te be wonderen zijn, bij elkaar ko men. Met artiesten als caba retière en zangeres Mylène dAnjou, Scapino Ballet Rot terdam, cabaretiers Richard Groenendijk en Eric Roller, operazangeres Waldin Roes en nog veel meer. Niet de minsten in het wereldje dus. Het publiek stapt al voor de deur op het plein van het Stadserf, of in de parkeerga rage, in de achtbaan en stapt pas uit als het feest na de voorstelling is afgelopen. Toegang voor deze jubileum avond is 29,50. Kaarten zijn nu al verkrijg baar via www.theaterad- schie.nl of aan de kassa van het theater, tel. (010) 2 467 467 (geopend van dins dag tot en met zaterdag van 12.00 -16.00 uur). WATERWEG - Het Vliet land Ziekenhuis organiseert zaterdag 19 april de halfjaar lijkse kraambeurs 'Roze en Blauw' Aanstaande ouders kunnen zich hier laten informeren over alles wat met zwanger schap, geboorte, kraamtijd en de zorg voor pasgebore nen en kleine kinderen te maken heeft. Ook zijn er al lerlei leuke spulletjes te koop bij de kraampjes. Er zijn de hele dag presenta ties over bevallen in het zie kenhuis, bevallen thuis en het geven van borstvoeding. De beurs wordt gehouden in de Vlaardingse locatie van het Vlietland en duurt van 10.30 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. woensdag 9 april 2008 - XQ83 SCHIEDAM - In het Filmhuis draait donderdag 10 april de film 'Black Gold'. „Weet je wat ze in het Wes ten voor een kop koffie beta len", vraagt vakbondsleider Tadesse Meskela. „Bijna 3 dollar. En wat krijgt de boer? Twee birr (23 dollarcent)." Black gold zoekt niet de con frontatie a la Michael Moore. Aan de vertegenwoordiger van Illy en de verkoopleider van Starbucks worden geen lastige vragen gesteld. Maar dan schakelen we over naar Ethiopië. Een mager jonge tje en zijn moeder worden weggestuurd bij het thera peutische voedingscentrum omdat het kind nog niet ge noeg ondervoed is. We zien Ethiopiërs bidden voor een betere koffieprijs en vrou wen koffiebonen selecteren voor een halve dollar per dag. En dat weer afgewisseld met een Amerikaanse kof- fiezetwedstrijd. Vrijdag 11 en zaterdag 12 april is 'Eastern Promises' te zien. Nikolai (Viggo Mortensen) wil hogerop bij een Rus sische misdaadfamilie in Londen, geleid door vader en zoon die ook een sjiek restaurant runnen (Armin Mueller-Stahl en Vincent Cassell). Ondertussen weet een verloskundige (Naomi Watts) toevallig de hand te leggen op bewijsmateriaal tegen de gangsters. Losse kaarten: 7,00, aan vang: 21.00 uur. Zondag 13 april 2008 Volg de Fortis Marathon Rotterdam met de 1-Dagkaart van de RET. Vanuit P+R Schiedam Schieveste is het slechts 10 minuten naar Rotterdam Centrum Kijk op www.ret.nl SCHIEDAM - Schiedam is sinds eind 2007 een twirl en majo rette muziekvereniging rijker. Momenteel richt Adencia zich nog alleen op 'twima'-activi- teiten. Het bijbehorende mu ziekkorps moet later dit jaar volgen. De nu 26 leden tellen de club deed 5 april voor het eerst mee aan een concours. In Rhoon werd door Adencia meteen succesvol opgetre den. Het duo Larissa/Daphne behaalde een topscore (80,0 punten). Andere resultaten waren: duo Rielle/Anouk 76,05 punten, Rielle sqlo 78,25 punten, Priscilla solo 68,85 punten. Meidenteam B kwam met de 'jungleshow' tot 66,45 punten. SCHIEDAM - De cultuur scout van Schiedam, Ineke Hagen, heeft in opdracht van de gemeente weer een nieuw initiatief van de grond getild: een culturele website met initiatieven voor en door bewoners van Schiedam-West. Met livemuziek, pindasoep van Mario en hoge stemme tjes van de heliumballonnen is het zondagmiddag weer gezellig in het Julianapark Schiedam. „Hè, hè eindelijk weer iets te doen", roept een bewoner enthousiast. Met de presentatie van de web site www.schiedamwest.nl voor culturele activiteiten is er weer genoeg te doen. Contacten leggen met buurt bewoners, iets organiseren of ondernemen op cultureel gebied. Dat kan van alles zijn: dans, beeldende kunst, theater of film. Medewerker Paul Sporken loopt enthousiast rond: „Ie dereen zou hier moeten zijn, het is zo dichtbij en er is zo veel leuks te beleven. Ik ben vrijwilliger bij het project en redigeer de website. Het is goed om iets voor de buurt te doen. Mensen kunnen hun profiel invullen of an dere bekijken. Samen naar de film, iemand nodig of een goed cultureel idee? Je vindt het allemaal op de site. In de toekomst moet de site het vliegwiel worden die ini tiatieven in de wijk onder- Indianendans in het park. Naast alle andere cultuuruitin gen die het deze zondag zo gezellig maakten in het Julia napark. Inclusief schraal zonnetje. Foto: Bart Bos steunt." Bewoners stellen zich voor op de site, zoals Arianne Nagtegaal. „Iedereen heeft wel ergens een oude schoe nendoos vol foto's. Ik mon teer de foto's achter elkaar, zodat ze als een film aan je voorbijtrekken. Zelfgeko zen muziek eronder en je ziet je familie en vrienden op een hele ander manier. Weidevlinders productions kan ook gedichten of andere tekst in de film verwerken. Voor elke- gelegenheid dus een dvd." Rob Dijkstra toont zijn be trokkenheid weer op een andere manier: „Ik ben vrij williger en sinds de eerste winterborrel betrokken bij de wijk. Ik denk mee over activiteiten. Mijn achter grond is film- en televisie wetenschappen, maar nu heb ik een kleine uitgeverij 'De Boekfabriek'. Mensen enthousiasmeren en motive ren, dat vind ik belangrijk. Ik zou het erg leuk vinden als er meer mensen komen. Carl van Woerkom en ik zijn de archieven ingedoken en het blijkt dat het Julia napark al in de jaren vijftig grote lichtfestijnen kende, met mechanische beesten. Kun je nagaan: grote olifan ten die langzaam bewegen in het Julianapark! Die meneer die dat organiseerde leeft nog en binnenkort ga ik hem interviewen. Het zou mooi zijn als we zoiets weer voor elkaar konden krijgen." Nieuwsgierig naar meer ge zichten in de buurt? Kijk op de site www.schiedamwest. nl Liduinafeest met mgr. Bar Afgelopen zondag werd het jaarlijkse Liduinafeest gevierd in de met rozen versierde Liduinabasiliek. Hoofdcelebrant was monseigneur Bar, emeritus bisschop van Rotter dam in concelebratie met monseigneur Vismans, rector en pastoor van de basiliek. Liduina is de patrones van de zieken en beschermheilige van stad (Schiedam) en paro chie. De jaarlijkse viering van het feest van de Heilige Liduina is op de tweede zondag na Pasen. De dag werd besloten met een plechtig sluitingslof waaronder de rondgang met de relieken van Liduina. Foto: Roger piuijm Live muziek, pindasoep en hoge stemmetjes door Jacky van Buuren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 9