weekbladen Nipt 'ja' voor drooglegging 25 353 kijk ook op Schiedam Ook in Schiedam voortaan een weekendarrest DÉ ELEiaRONICAD&OUNTER; SCHIEDAM TAKKO LADIES WEEKEND Takko XQ Sportjournaal Wijk Streek Vies meisje op het podium Midden-Delflanddag Twee keer feest Justitieel ontbijt met een boete als toetje Lees Wijk Streek TUINCORRECT WATERWEG' www.tuincorrect.nl Nieuwsbrief horeca Vim rrrnrrn m stad door Frank Willemse SCHIEDAM - Twee PvdA-raadsleden waren afwezig (één ziek, ander vakantie) en prompt maakte dat een groot verschil. Was de stemming met een complete PvdA 18 versus 17 ge weest, nu bleef de teller steken op 16 versus 17 stemmen. En zo werd het voorstel voor een non-alcoholzone binnen de gehele bebouwde ruimte van Schiedam nipt aange nomen. Een heikele kwestie omdat ook twee wethouders van dit college zo'n maatre gel te ver vinden gaan. Het voorstel van burgemees ter Verver (WD) om geen al cohol toe te laten in alle stra ten van Schiedam is volgens haar en de meestemmers (WD, CDA en de kleine par tijen) een goede maatregel omdat er veel overlast is van jeugd die zich klemzuipt op de openbare weg. De non-al- coholmaatregel geldt al voor bepaalde gebieden als Schie- dam-Noord en op de Nolen- slaan. Maar deze vergaande maat regel zorgt voor tweespalt in de raad en binnen het col lege. Met als opvallende mee stemmers met dit stringen tere beleid de fracties van GroenLinks en D66. Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas Al onze kranten op www.mijnmaasstad.nl Na Pluk nu ook Floddertje in theater Pony's bedolven onder de aandacht Jubilaris WK wordt kampioen Het zestiqste schoolvoetbaltoernooi werd afgelopen woensdag afgesloten met een zinderende finale. Winnaars waren de meiden van De Klinker (7/8) en van De Singel (5/6) en de jongens van St. Jozef (7/8) en El Furkan (5/6). woensdag 23 april 2008 I 15e jaargang nr.17 I Oplage 38.790 I Totale oplage 621.385 Westblaak 180 I tel. 010-4004491 I Bezorging 0900-1010107 (10 eurocent p.min.) TELEFOON 010-4374786 PROFITEER NU VAN ONZE VOORJAARSKORTING!!!!!! AANLEG ONDERHOUD 65+ KORTING SIERBESTRATING SCHUTTINGEN BEL VOOR GRATIS PRIJSOPGAVE BIJ U THUIS!! Mededeling aan onze adverteerders en lezers In er band n e kanton Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaal voor de kranten van 30 april en 1 mei (de kranten worden op dinsdag 29 april uitgegeven) al op woensdag 23 april om uiterlijk 1 2.00 uur aan te leveren. Voor de kranten van woensdag 1A en donderdag 1 5 mei verzoeken wij u het materiaal op donderdag S mei om uiterlijk 1 2.00 uur aan te leveren. e lezers en adverteerders Wij fijne feestdagei Directie Maasstad v\ TV'S, COMPUTERS, HIFI, WASAUTOMATEN, KOELKASTEN, STOFZUIGERS EN VEEL MEER, U VINDT HET BIJ PRIJSTOPPER!! JAN VAN RIEBEECKWEG 27 HOEK NIEUWPOORTWEG (LANGS DE A20, AFSLAG SCHIEDAM) DÉ ELEKTRONICA DISCOUNTER SCHIEDAM - Burgemeester Ver ver presenteert donderdag 24 april de eerste nieuws brief 'HorecaNieuws Schie dam'. 'HorecaNieuws Schiedam' js weer een stap in het door de gemeente ontwikkelde en verbeterde horecabeleid. www.topshelf.nu Als u ons nu even belt, komen we hij u thuis alles vertellen over de vele manieren van zonweringen! ZONWERINGEN Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl v Alleen vrijdag 25 en zaterdag 26 april 2008 Kijk op www.takko.nl voor onze winkel bij u in de buurt! 2 DAGEN J| op de gehele 3*6* damescollectie...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1