De wereldkaart van Alexander J M- 0 .OMMERRIJK ;.V www.lommerrijk.nl maasstad Schiedam wijk&streek weekbladen maaaiimammm—Kmtimmmmmimm dinsdag 29 april 2008 - X084 Alexander van der Graaf heeft zijn hobby van zijn ouders meegekregen. „Die namen mij als kind al mee naar al lerlei verschillende landen. Toen ik daarna zelfstandig op vakantie ging, koos ik altijd een land uit waar ik nog niet geweest was. Ik ben nu net terug uit Noord-Korea, het laatste land in Oost-Azië waar ik nog niet geweest was. Ik sta nu op 85 landen en ben bijna op de helft." door Peter de Jong VLAARDINGEN - Alexander hanteert een heel eenvou dig criterium waaraan een land moet voldoen om aan zijn bezoeklijst toegevoegd te worden. „Het moet een souvereine staat zijn, dat be tekent: erkend door de VN. Dat zijn er momenteel 192, plus Vaticaanstad en Tai wan." Met het uiteenvallen van de USSR en de Joegosla vische republiek zijn er nog al wat landen bijgekomen. „Wellicht wordt Kosovo bin nenkort ook erkend, dan heb ik er tenminste weer een bestemming bij in Europa." Niet onbelangrijk want in Europa heeft Alexander vrij wel elk land al op zijn lijstje staan. De wereldkaart van de 29- jarige Alexander is al voor meer dan de helft inge- kleurd, want lappen als Rus land, China, Australië en Amerika dekken al de helft van de globe. Midden en 'Heel wat leuker dan veertien dagen zonnebaden en donkerbruin bakken' Zuid-Amerika en Afrika zijn nog blanco en ook in voor- Azië staan nog enkele moei lijke gebieden op het pro gramma. „Irak en Afghani stan zijn gewoon te onveilig en Saoedi-Arabië daar komt een gewoon mens helemaal niet binnen. Daar mag je al leen komen op invitatie of met een economische mis sie." Ook Noord-Korea is eigen lijk geen toeristische trek pleister. „Dat gaat heel moeilijk en via China. In Be- jing moet je je visa ophalen en dan met de trein naar Py- onyang. Daar kreeg ik drie Alexander van der Graaf (29) heeft al 85 landen bezocht. Foto: Roger van der Kraan gidsen mee die me naar een de 37e verdieping brachten van een gloednieuw hotel waar verder geen enkele gast was. Het is er echt bizar. Je mag geen stap zetten waar je zelf wilt, alles zit in een 'cul tureel' programma. Maar dat gaat volkomen ongeco ördineerd en alles wat je te zien krijgt is propaganda. De enorme musea zijn leeg op de enkele zaal na die je wel mag zien en overal op straat zie je enorme portretten van de dode president samen met zijn zoon. De president die al 14 jaar dood is is nog steeds het officiële staats hoofd, want hij benoemde zichzelf bij leven al voor de eeuwigheid." Alexander verdiept zich voor hij op reis gaat terdege in zijn bestemming, maar vindt het juist wel leuk dat het altijd in werkelijkheid heel anders is dan wat hij erover heeft gelezen. „Ik ga naar musea, opera, kerken, de markt en noem maar op, juist om het land en de mensen zo goed mogelijk te leren kennen. Dat vind ik toch wel heel wat leuker dan 14 dagen als een zombie aan het strand liggen en donkerbruin bakken. En de reis verloopt de ene keer weer heel anders dan de an dere keer." „In Noord-Korea zag ik hoe fout het eigenlijk is dat er een generatie kinderen op groeit die absoluut niet beter weet dan dat er geen enkele auto rijdt op de ene snelweg die het land heeft en dat er op het boerenland alleen maar zandpaden zijn. Alles doen ze daar met de hand, terwijl Zuid-Korea een heel modern land is. En in Oost Timor kwam ik twee jaar ge leden toen er net een soort burgeroorlog uitbrak. De In donesiërs hadden er eerst al les al vernietigd en toen de den ze het onderling nog een dunnetjes over. De Austra lische VN-soldaten vroegen wat, ik kwam doen, maar ja ik had geboekt en was er nu eenmaal. En zo is het overal op de wereld wat en altijd anders." leuk varen °ve 11 U kunt kiezen uit vier arrangementen: A. 18.00 uur bowlen, 19.00 uur koud/warm buffet en ijsnagerecht B. 19.00 uur koud/warm buffet en ijsnagerecht, 21.00 uur bowlen C. 18.00 uur varen, 19.00 uur koud/warm buffet en ijsnagerecht D. 19.00 uur koud/warm buffet en ijsnagerecht, 21.00 uur varen Restaurant Lommerrijk, Straatweg 99, 3054 AB Rotterdam, Telefoon 010 - 422 00 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 11