Wordt Schiedam straks één grote verkeersafsluiting? Finalisten Vlaardings songfestival Molens tussen kunst en kitsch Bundel vol erotische, warme poëzie maasstad Regio weekbladen Fracties vragen wethouder om opheldering Kleuter komt om Benne van der Velde presenteert tweede dichtbundel Het wordt straks één grote verkeerschaos in Schiedam, volgens de fracties van CDA, D66 en GroenLinks. Plein 1940-1945, dé verbinding tussen Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam, wordt de komende drie maanden verschil lende keren afgesloten. En dat terwijl het Nieuwlandplein alweer weken op de schop ligt. SCHIEDAM - De fracties heb ben nu schriftelijke vragen gesteld aan B&W over afslui tingen die voor nu en de ko mende maanden op de agen da staan. Plein 1940-1945 zal de komende tijd minstens twee keer worden afgeslo ten als de werkzaamheden aan het Nieuwlandplein nog niet zijn afgerond. „Voor de noord-zuid-verbinding in de gemeente ligt dit zeer gevoe lig", vinden zij. „De Overschiesestraat en de Overschieseweg zouden vanaf volgende week weer open zijn voor het verkeer, maar omdat het vernieuwde Stationsplein nog moet wor den geopend, nemen wij aan dat dit de nodige gevolgen in dat gebied zal hebben", gaan ze verder. En dan is daar nog de tramrails die vanaf de Broersvest richting Over schiesestraat moet worden gelegd, wat gevolgen zal heb ben voor het kruispunt Bo- terstraat/Proveniersbrug. In de Nieuwsbrief April van de Schiedam Vlaardingenlijn hebben de fracties al kunnen lezen dat de kruising Broers- vest/Overschiesestraat tij dens de bouwvak/school vakantie maar liefst drie weken volledig zal worden afgesloten. Nog zo'n puntje van aandacht. Ondertussen moeten de werkzaamheden aan nieuw bouwproject Over het Wa ter (Nieuwland) beginnen, waardoor er bouwverkeer tussen Plein 1940-1945 en Nieuwland Noord heen en weer gaat rijden. Tegelijker tijd wordt gewerkt aan de Slimme Watering en ver derop liggen werkzaamhe den aan de Hargalaan in het verschiet. De fracties vragen zich onder meer af of de be reikbaarheid van hulpdien sten gegarandeerd blijft wanneer op zoveel punten tegelijk gewerkt wordt. dinsdag 29 april 2008 - WX91 VLAARDINGEN - Boris is een lieve poes van 10 jaar die is afgestaan omdat ze na echt scheiding van haar baasjes te veel alleen moest zijn. Boris kan bij wat grotere rustige kinderen geplaatst worden, andere katten en honden is ze niet gewend. Ze kan prima alleen thuis zijn en is ook zindelijk. Ze is niet gewend om naar bui ten te gaan, wel kwam ze op het balkon. Zoekt u een hele lieve rustige aanhankelijke poes? Dan bent u bij Boris aan het juiste adres. Meer informatie over Boris en andere dieren uit het asiel is verkrijgbaar bij Dierente huis Nieuwe Waterweg, Van Linden van den Heuvelweg 2c in Vlaardingen. Het die rentehuis is geopend van maandag tot en met zater dag van 12.30 tot 16.00 uur, tel. 010-434 53 35 WATERWEG - Drie Vlaardin- gers en één Schiedammer hebben zich zondag bij de laatste acht van het Vlaar dings Songfestival weten te zingen en staan op zondag middag 18 mei op het grote podium van de Stadsgehoor zaal. Alle vier maken ze een reële kans winnaar te wor den van de 19e editie van de talentenjacht. 'Oude rotten in het vak', zoals Anne van Aperen, Shirley Kats en San dy Struijs schreven zich net als 48 anderen in. De laat ste wist zich een plek in de finale te zingen samen met haar stadsgenootjes Marijke van Seters en winnares van de halve finale Nadia Hlavaj. Kaarten: www.vlaardings- songfestival of bij de kassa van de Stadsgehoorzaal. De 4-jarige Quinten de Graaf heeft de brand die zaterdagavond uitbrak in zijn woning aan de Putterhoeksestraat'in de Gorzen niet overleefd. Zijn 23-jarige moeder en 3- jarig zusje konden gered worden. De moeder ligt met ernstige brandwonden in het ziekenhuis, zijn zusje werd overgebracht naar het Sophia Kinderziekenhuis. Ook Quin ten werd daar naartoe gebracht per ambulance, maar bezweek onderweg al aan zijn verwondingen. Op het Stadskantoor is inmiddels een concoleanceregister geopend, evenals op de Willibrordusschool waar Quinten opzat. Foto: Sander van der Linden SCHIEDAM - Schiedam viert Nationale Molendag, dit jaar op zaterdag 10 mei, als van ouds met verschillende leuke en gezellige activiteiten in en rond de vijf stadsmolens en het Jenevermuseum. Naast gratis bezichtiging van mo lens en museum, muziek, theater, leuke kinderactivi teiten, lekkere molenhapjes' en jenever, een veerdienst door de grachten en het gra tis feesttreintje is er dit jaar veel te beleven voor mensen die vaii kunst en mooie spul len houden. Het thema is namelijk 'Molens en jenever tussen kunst en kitsch'. Voor de gelegenheid worden alle molens op 10 mei in hun mooiste kitschtenue gesto ken. Verder is er een kleine kunst- en kitschmarkt op de kade bij molen De Noord (Noordvest 38) en in De Drie Koornbloemen (Vellevest 5) kunnen meegebrachte voor werpen getaxeerd worden door een beëdigd taxateur. De meeste muziekoptredens vinden plaats bij molen De Noord. De aftrap wordt rond 11.00 uur gegeven door de Jeugd Rijnmondband. Daar na is er een optreden van wereldkampioen kunstflui ten 2004-2005, Geert Chat- rou, en treedt de bekende Schiedamse band Vixy op. Natuurlijk is het weer heer lijk pannenkoeken eten op het terras bij molen De Wal- visch (Westvest 229). Een bijzonder levend standbeeld zal hier de gasten verwelko men. Voor het eerst ook aandacht voor de herbouw van molen De Kameel op het Doelè- plein.Daarom kunnen kin deren bij molen De Nieuwe Palmboom een ritje maken op een echte kameel. Voor de echt stoere kids is er kameel rodeo (mechanisch). Ook in het jenevermuseum (Lange Haven 74) is weer van alles te beleven. Nationale Molendag, zater dag 10 mei, 11.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis SCHIEDAM - Hoera, iedereen is jarig! Vorige week was het juffen- en meesterdag op de Gravin Aleida school. Alle meesters en juffen op de Gravin Aleida school vierden hun verjaardag. De hele school was in feeststemming en de kinderen mochten verkleed naar school komen, waar dan ook gehoor aan was gegeven. (Foto: Bart Bos) Door Monika Hoogenbosch VLAARDINGEN - Café d'Oude Stoep was afgelopen don derdagavond tot de nok toe afgeladen met dichters, po ëzieliefhebbers, fans, vrien den en familie van de Vlaar- dingse dichter Benne van der Velde. Een kroeg is immers een heel geschikte plek om een dichtbundel ten doop te houden. In 2005 debuteer de van der Velde (1974) met Opgeruimd razen, nu heeft deze een opvolger gevonden in dit harnas van kippenvel. Van der Velde publiceerde al in verschillende literaire tijdschriften en heeft eerder een aantal Poetry-slams ge wonnen. Dat zijn werk ook goed gewaardeerd wordt door mededichters blijkt wel uit het uitgebreide program ma dat de avond tot laat toe vulde. Onder presentatie van Dick van der Lugt droegen voor malig Vlaardings stadsdich ter Kees Alderliesten en een aantal bevriende dichters van Van der Velde, zoals Da niël Dee, Alexis de Roode en Lianne van Kalken enkele gedichten voor uit hun eigen werk. Martijn van Dijk zong twee door Van der Velde ver taalde ballads. Coen Peppe- lenbos van uitgeverij Kleine Uil was zichtbaar trots de bundel officieel aan te kun nen bieden aan de auteur: „Benne is ons paradepaard je, zijn werk wordt niet alleen uitgegeven, het verkoopt ook goed. Het staat vol erotische, sexuele, warme, vochtige Dichter Benne van der Velde presenteerde donderdag trots zijn tweede dichtbundel 'Dit harnas van kippenvel'. Foto: Roger van der Kraan poëzie, maar het is ook met meer dan dat." De bundel bevat een dertig tal gedichten, die inderdaad hartstochtelijk zijn, zelfs erotisch te noemen, maar nimmer plat. Ze lezen soe pel weg, juist door de onge polijste woorden die toch zo zorgvuldig gekozen zijn. Het is helder, humoristisch, her kenbaar en heel vaak o zo mooi. Dick van der Lugt: „Ik be zoek nogal eens Poetry- slams. Vaak hoor ik daar toch een hoop rotzooi. De gedichten van Benne van der Velde onderscheiden zich meteen, ik had wel snel in de gaten dat dit van een heel ander niveau was." Van der Velde heeft dit harnas van kippenvel opgedragen aan zijn ouders. Ook tijdens de presentatie van zijn jongste bundel werd de relatie met hen duidelijk. Zijn debuut bundel ontving 'de zoon van' in 2005 uit de handen van zijn vader, de toenmalige Vlaardingse wethouder van Sport en Cultuur. Ditmaal was het vader Ben van der Velde die uit de han den van zijn zoon Benne het eerste exemplaar van de tweede bundel mocht ont vangen. Van de Velde senior was nu 'de vader van'. Als meest belangrijke moment van de avond èn om het of ficiële gedeelte af te sluiten droeg Van der Velde nog een aantal, steevast door hem 'verzen' genoemd, gedich ten voor. Daarna mocht het dak eraf en kon het feest met de band Bongbag beginnen. ISBN: 978-90-77487-58-7

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 14