oranje Koninklijke verzameling in Oranjemuseum Stuk van de Maand ■'HffliiTTFffli We zijn er klaar voor. 'Koninginnedag is meer een kinderfeest' Mijn verzameling maasstad Waterweg dinsdaq 29 april 2008 - WX92 weekbladen Pieter Kornelis van Ebscheuten „Zo zie je ze tegenwoordig niet meer in de winkels." Jan Anderson heeft in de aan loop naar de verjaardag van de Koningin niets gevonden waarmee neringdoenden of industriëlen de majesteit feliciteerden en tevens aan- De geboortelampion toont hoe warm ook de kleine hartjes voor oranje klopten dacht op hun producten pro beren te vestigen. Stuk van de maand in het Streekmuseum zijn dan ook de verschillende voor werpen die in het verleden door allerlei grote en kleine neringdoenden werden ver zonnen en uitgebracht om - commerciële - aandacht aan hare majesteit Beatrix te kunnen schenken. Van het 'Gouden' pak moc- ca Kroningskoffie waarmee Albert Heijn in 1980 op de proppen kwam tegen een prijs van hfl 7,95 tot de bierviltjes van Heineken en Amstel of de Mona Oranje Pudding in de smaken chi- polata en royal, Jan heeft al les al die jaren bewaard, om dat hij wist dat ooit het mo ment aan zou breken waarop ze invulling zouden geven aan hetzij een stuk van de maand danwel de tentoon stelling op het stadhuis die hij speciaal ter gelegenheid van Koninginnendag ook dit jaar weer inricht, nu onder de noemer van 'Beatrix in Vlaardingen'. Ook lokaal in Vlaardingen waren er traditiegetrouw veel felicitaties voor Beatrix. De Kronings port van Piet Hoogendijks was in 1980 zo ongeveer het laatste product dat uit de kelders van Nie- poort Oporto aan de Oost- havenkade kwam. Drukkerij Verboon had na de verhui zing uit de Paterstraat in zijn winkel in de Fransenstraat 'oranje' plastic tasjes in de aanbieding: 'Leve de konin gin'. Bij het huwelijk van Beatrix en Claus in 1966 ontwierp Madern een plaquette welke door Bergman in de Arnold Hoogvlietstraat in plastic werd vervaardigd. De leden van Dolf van der Lindens Metropoolorkest kregen ie der zo'n plaquette voor hun 'Huwelijks' concert in de Stadsgehoorzaal. Vele verschillende geboor tebordjes uit 1938 gaven ui ting aan het Oranjegevoel waarmee ook gemeentebe sturen hun schoolkindertjes in de koninklijke oranje tra ditie op wilden voeden. De prachtige geboortelampion uit 1938 toont hoe warm ook de kleine hartjes voor oranje klopten. De Vlaardingse 'Rooien' van Nivon en ASV hadden vaak geen weet van het geen er door de orangisten gevierd werd. „Ze gingen met de boot naar Hoek van Holland om maar niet in de stad bij de viering te hoeven zijn", weet Jan als anekdote op te halen. De meeste van de oude 'rooijen' zijn tegen woordig wat meer bedeesd en zullen de tentoonstelling of het stuk van de maand nu met plezier gaan bekijken, al zal er een enkeling toch nog liever zijn vertier elders zoe ken. Streekmuseum Anderson is elke zaterdag open van 14.00 tot 16.00 uur, Kethel- weg 50 in Vlaardingen Wat moet je doen als Je verzamelwoede ongekende vormen aanneemt? Maasstad weekbladen vraagt het aan Joke van den Boogaard uit 's-Gravendeel. 'S-CRAVENDEEL - Voor Joke is de vraag eenvoudig te be antwoorden. Zij richtte 'ge woon' een eigen museum op waar ze haar royale ver zameling uit kon stallen en kon laten zien aan belang stellenden. Joke en haar man verkoch ten de caravan en kochten het gebouwtje van de voor malige duivenmelkers in hun bezit krijgen waarmee het Oranjemuseum na meer dan 40 jaar verzamelen in 2003 een feit werd. De verzamelwoede van Joke is na de geboorte van Willem-Alexander rustig begonnen, maar nam al lengs groteske vormen aan, niet in het minst doordat Joke fervent bezoeker is van Oranje-beurzen en in middels zelf ook ruilbeur zen voor Oranje-minnend Nederland organiseert. De verzamelwoede van Joke van den Boogaard leidde uiteindelijk tot de inrichting van een heus Oranjemuseum in 's-Gravendeel. In het museum staan vi trinekasten vol met thee lepeltjes, borden, kopjes, glazen en wat er nog meer de afgelopen decennia aan koninklijke memorabilia op de markt is gebracht. Voor Joke zelf zijn het borstbeeld van Wilhelmina en de olie lamp uit 1898 met aan de ene kant een afbeelding van koning Willem III, en aan de andere kant een afbeel ding van koningin Emma de pronkstukken van haar verzameling. Wie de collectie met eigen ogen wil aanschouwen kan terecht op woensdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. Op tweede Pinkster dag is het Oranjemuseum open van 12.00 tot 17.00 uur. Het Oranjemuseum is te vinden aan het Nestpad 6 in 's Gravendeel (bordjes Concordia volgen). Het ver dient aanbeveling om voor af even te bellen met num mer 078 - 6733278 of 06 - 25477239 of te mailen naar 0ranjemuseum@i2m0ve.nl Koninginnedag 1948 - Kinderfeest op de Noorderhavenkade. Foto: Corrle van Llth-van den Boom, Rotterdam Moederdag In de editie voorafgaande aan Moederdag staat de ze pagina in het teken van moeders. Hiervoor zijn wij op zoek naar getuigenissen aan de liefste moeders in de vorm van foto's, gedichtjes of mooie, ontroerende, hu moristische moederdagver halen. Stuur alles op naar waterweg@maasstad.nl. Nieuwe rubriek Vanaf deze week verschijnt op deze pagina een nieuwe rubriek, namelijk 'mijn ver zameling'. Wij zijn hiervoor op zoek naar mensen met een bijzondere, leuke ver zameling. Stuur een e-mail naar waterweg@maasstad. nl met een korte beschrij ving van uw verzameling en uw contactgegevens en mis schien krijgt uw collectie een plekje in onze krant. maasstad lezerspanel FREDERIQUE MOERMAN (SCHIEDAM) - Ik ben dol op Koninginne dag. 's Morgens vroeg gaan we eerst spullen verkopen. Eerst een plekje zoeken, want het is altijd heel erg druk. 's Middags gaan we altijd wat leuks doen. Want er is altijd zoveel te doen. Ik hoop al leen wel dat het lekker weer wordt, anders is het allemaal toch niet zo gezellig. Een oranjeverzameling is niet lastig aan te leggen. Aan oranje hoofddeksels geen gebrek. 30 april was voor de Vlaardingse verzamelaar Pieter Kornelis van Ebscheuten dé gelegenheid om de hoedjes uit de kast te trekken. HANS BOUMAN (VLAARDINGEN) - De vrijmarkt is vooral voor de kinderen een groot feest, en de kermis natuurlijk. Volwassenen vinden het ge weldig om over de vrijmarkt te lopen en overal bandjes te zien spelen met op elke hoek een biertap. Kortom, Koniginnedag is leuk voor groot en klein. CAROLINE ANTONIO (VLAARDIN GEN) - Koninginnedag is voor mij een gezellige dag. Vrij markt, kinderstraatmuzi kanten, sport en spel, ker mis, muziek en straatthea ter. Dochter jarig, kleinzoon komt logeren om op de vrij markt Pokémonkaarten te scoren. Het is een feest voor iedereen, of je nu groot bent of klein.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 19