weekbladen OPEN! WOONING Ervaring Toch geen drooglegging enKennis HEMELVAARTSDAG waterweg ALEXANDRIUM KOOPZONDAG Schiedam ,in verhuizen Automobilist aangehouden zonder rijbewijs Podiumjournaal THEATER ons nieuwe logo VAN 11.00 TOT 17.00 UUR KONINGINNEDAG GESLOTEN bibliotheek Zo is er maar één H. van Dijke l Verhuizingen Revolutie op de planken Theater aan dé Schie Domper op Harga 15e jaargang nr.18 I Oplage 38.790 I Totale oplage 621.385 Westblaak 180 I tel. 010-4004491 I Bezorging 0900-1010107 (10 eurocent p.min.) KEUKENS-BADKAMERS-TEGELS WWW.WOONING.ORG Bergschenhoek - Den Haag - Naaldwijk - Numansdorp - Rotterdam - Vlaardingen Sluitingsdagen De vestigingen van Bibliotheek Waterweg in Schiedam zijn op de volgende dagen gesloten: 30 april Koninginnedag i mei Hemelvaartsdag 12 mei Tweede Pinksterdag 31 mei i.v.m. automatiseringswerkzaamheden Shopping Center Megattores Woonmall 1 mei Megastores Woonmall open! 4 mei heel Alexandrium open! 12.00 - 17.00 uur www.alexandrium.nl Wij zijn 24 uur per dag open; op www.villeriuszonwering.ni Maar...u mag natuurlijk ook "live" bij ons langskomen!!! Dat is eigenlijk veel gezelliger. Broersveld 127 3111 LG Schiedam Tel. 010-473 33 16 www.villeriuszonwering.nl v WATERWEG - Een 20-jarige automobilist is zondagmid dag, om ongeveer 02.00 uur, gecontroleerd op de Broekpolderweg in Vlaar dingen. Toen hij door de politie naar zijn rijbewijs werd ge vraagd gaf hij aan dat niet te kunnen overleggen. Bij controle bleek dat de Schiedammer niet in het bezit was van een rijbe wijs. Wat volgde was een treurig verhaal waar de politie he laas niet ontvankelijk voor is. Hij vertelde al acht maal gezakt te zijn voor zijn the orie-examen en nu de moed opgegeven te hebben. Er werd dus gewoon pro- ces-verbaal tegen hem op gemaakt. Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas Al onze kranten op y~ www.mijnmaasstad.nl door Frank Willemse SCHIEDAM - Vier dagen nadat een nipte meerderheid van de raad instemde met het alcoholverbod in héél Schiedam heeft het college deze maatregel alweer ingetrokken. Het is al de tweede keer dat zoiets gebeurt. Volgens de brief van B&W aan de raad kan het besluit niet rekenen op een breed draagvlak in de raad. „Om dat de balans tussen meer derheid en minderheid zeer fragiel was, heeft het college besloten het aanwijzingsbe sluit niet te bekrachtigen", aldus de brief van vrijdag. Nog vorige week werd het voorstel aangenomen, met een minieme meerderheid van slechts één stem, om in de gehele bebouwde kom Les Mis in het Nieuwe Luxor Behoefte aan 'eigen smoel' SVVSMC mist nacompetitie een non-alcoholzone in te stellen. Een volgens de PvdA vergaande maatregel die on wenselijk is omdat de hui dige wetgeving voldoende houvast biedt om overlast gevende en drinkende jeugd te beboeten. Bovendien nogal vergaand omdat andere grote steden deze maatregel niet eerder hebben durven nemen. De oppositie en CDA betreu ren deze ondemocratische gang van zaken. Peuterspeelzaal de Peutertuin vierde de afgelopen week niet één dag feest, maar wel een hele week lang. Alles stond in het teken van circus en dat vonden de peuters natuurlijk hel-le-maal geweldig. Foto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1