Geen verrassingen achteraf makelaars M Klussen voor de verkoop kan zeker lonen NIEUW IN SCHIEDAM. Dynamisch Duidelijk Daadkrachtig DURFT U DE UITDAGING AAN? Aandacht voor het balkon maasstad Schiedam/woonjournaal weekbladen Buitenruimte is voor veel Nederlanders belangrijk. Desondanks zijn nieuw op- geleverde appartementen vaak niet van een balkon voorzien. Om het balkon in ere te houden, organiseren de Dienst Ruimtelijke Orde- ning, Ymere en Informatie- centrum De Zuiderkerk in Amsterdam een manifestatie over het balkon, met onder meer een tentoonstelling en een boek. De tentoonstelling 'Het balkon, op zoek naar lucht en licht' toont het bal kon vanuit het perspectief van de stedenbouwkundige, de architect en de gebruiker. Via diverse invalshoeken wordt getoond welke balkons de laatste vijftien jaar vooral in Amsterdam gebouwd zijn. Ook wordt gekeken hoe ont- werper, opdrachtgever en bewoner het balkon vormge- ven en gebruiken. De prach- tige beelden van de tentoon stelling zijn gebundeld in een boek met dezelfde titel. De tentoonstelling 'Het Bal kon, op zoek naar lucht en licht', is tot 21 juni te zien in informatiecentrum De Zui derkerk in Amsterdam. De toegang is gratis. Het boek 'Het balkon, op zoek naar lucht en licht' is er verkrijg- baar voor 22,50 euro. Kijk voor meer informatie over de manifestatie op www. mijnfavorietebalkon.nl. Bij de aan- of verkoop van een huis schakelen veel ge- zinnen een makelaar in - of preciezer gezegd: een aan koopmakelaar of een ver- koopmakelaar. Uit onder- zoek blijkt echter dat ruim de helft van de Nederlanders niet goed weet wat een aan koopmakelaar doet. En juist een aankoopmakelaar geeft belangrijke informatie, ze- ker nu steeds meer huizen- kopers hun huis zelf via in ternet kopen. Niemand zit namelijk te wachten op nare verrassingen achteraf. De Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) is gestart met een reclame- campagne waarin nadruk- kelijk aandacht wordt ge- vraagd voor de rol van de aankoopmakelaar. Ook wil de NVM door middel van de campagne duidelijk ma- ken wat de verschillen zijn tussen aan- en verkoopma- kelaars, want ook hiervan zijn consumenten slecht op de hoogte. 30 procent van de kopers zit bijvoorbeeld met een verkoopmakelaar om tafel, terwijl ze denken met een aankoopmakelaar te maken te hebben. Hoe- wel een makelaar beide rol- len kan vervullen, mag dit nooit bij de transactie van hetzelfde huis. De aankoop makelaar behartigt namelijk de belangen van de kopers: hij kan hen adviseren, regelt alle juridische zaken rond de aankoop en zorgt als profes- sioneel onderhandelaar voor een mooie prijs. Ook bij het afsluiten van een hypotheek komt de kennis van de aan koopmakelaar goed van pas. De verkoopmakelaar pro- beert op zijn beurt zoveel mogelijk voordeel te creeren voor de verkopers. De nieuwe NVM-campag- ne maakt deel uit van de in 2007 gestarte Quote-cam- pagne en bestaat uit een aantal korte tv- en radio- commercials. Werk slordigheden weg Het huis verkopen? Dan is het zaak slordigheden weg te werken voor een goede presentatie aan potentiele kopers. Pak loszittend behang, een piepende deur of een vochtplek aan. Ook een le- lijk meubelstuk of een te voile kamer kunnen poten tiele kopers afschrikken. Het kan lastig zijn om dit soort dingen op te merken als bewoner, die de onvol- maaktheden niet meer ziet. Laat in dat geval een bui- tenstaander eens aangeven wat hij of zij opgeknapt zou willen zien aan het huis. www.3dmakelaars.nl funda woensdag 7 mei 2008 - XQ85 Een aankoopmakelaar inschakelen bij de koop van een huis kan veel voordeel opleveren. Van een dag klussen knapt het huis op! Gerrit Verboonstraat 17-3111 AA Schiedam (OiO) 427 77 88 - info@3dmakelaars.nl - wvw.3dmakelaars.nl NVM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 13