j- maasstad Regio weekbladen msm Koninginnedag, 4 mei en 5 mei in Vlaardingen, Maassluis Schiedam SCHIEDAM - Waar het vorig jaar nog vechten was om een plekje op de Kethelse vrijmarkt, was er dit jaar stoep genoeg voor de verschillende handelaars en handelaartjes. Na tuurlijk waren er ook deze Konin ginnedag genoeg mensen die al rond 0600 uur -of soms nog wat eerder- hun kleedjes uitvouwden op de kille grond. Maar niemand kon ontkennen dat dat er echt een heel stuk minder waren dan in voorgaande jaren. En dat had, vol- gens kenners, twee oorzaken: het kille weer en de meivakantie die heel wat Schiedammers naar zon- niger oorden had gezonden. Burgemeester Verver opende rond 0900 uur traditiegetrouw de au- bade op het plein bij de Dorps- kerk. Ze deed dat voor de tweede keer en moest toegeven dat ze dit jaar de ambtsketen van Kethel met heel wat meer trots en gevoel droeg dan vorig jaar. Dat kwam door de tentoonstelling over Kethel die on- langs te zien was in het Gemeen- tearchief en waarbij ze heel wat Kethellappers had mogen ont- moeten. Na de muziek besloten velen een rondje vrijmarkt te ma ken, maar het vroege publiek werd al snel weggejaagd door de eerste regenbui die eraan kwam. Vooral 's middags werd het toch wel wat drukker in Kethel. Verrassend dit jaar waren de vele activiteiten die er ook in het Cen trum, Zuid en het Julianapark wer- den gehouden. „Een goede impuls", noemde burgemeester Verver dat's morgens nog. Al haastte ze zich wel om hier snel aan toe te voegen dat Koninginnedag wat haar betreft toch altijd in Kethel zal beginnen. werk (Nieuwland) aanwezig, om- dat de burgemeester het belangrijk vindt dat de jeugd betrokken wordt bij herdenkingen als deze. Natuur lijk was er ook veel muziek naast de stilte. Zo speelde Harpe Davids prachtige koraalmuziek en zong Mannenkoor Orpheus na afloop het lied 'De achttien doden', naar een gedicht van Jan Campert. Ingetogen herdenking Bij het monument in de Plantage legde burgemeester Verver zondag 4 mei als eerste een krans. Bij de ingetogen herdenking waren leer- lingen van basisschool't Meester- woensdag 7 mei 2008 - WX91 fi Het showteam van Skydive Rotterdam gaf met 10 parachutisten bij de Krabbeplas afgelopen maandag een specta- culaire springshow. Het weer was natuurlijk ideaal om een mooie sprong te maken. Bovendien konden de bezoekers meteen een duik nemen in de Surfplas. Bij het oorlogsmonument in het Prinses Julianaplant- soen in Maassluis werd af gelopen zondagavond de dodenherdenking gehou- den. Om precies 20.00 uur werd de 'Last Post'gebla- zen, waarna een stilte van twee minuten in acht werd genomen. Onder begelei- ding van Kunst na Arbeid werd aansluitend het eer- ste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen. Bijzonder was de tocht van aangespannen wagens door de stad met Koninginnedag. Een zestal postkoetsen met 24 prachtige paarden met passagiers in kostuums uit de tijd van waaruit de post- koest stamt, zorgde voor mooie plaatjes. Foto's: Roger van der Kraan Foto's Bart Bos en Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 21