'Wie spaart er nou theezakjes?' PP i 0 Week in, week uit (10) Infu (a%J 1 j Jnfu 'Moederdag, weer zo'n overbodige feestdag' De verering van moeders 'En als we nu eens een kind adopteren?' Alina zei het zo achteloos mogelijk, terwijl ze zonder opkijken door- ging een paprika in reepjes te snijden. Ze had van Asha gehoord dat Tarik haar sms- je had gelezen en omdat de mannen 's morgens waren gaan zwemmen, zou het best kunnen zijn dat Frank al wist 'Dat noemt zich dokter! Die ambtelijke trut neemt een proefje hier en een proefje daar' van haar plan. Nou ja, plan, het was een impuls geweest nadat ze voor de zoveelste keer bij de gynaecoloog was geweest. 'Nee, u mankeert niets', had die gezegd. Mooi, maar kinderen kwamen er niet. 'De dokter zei toch dat we best kinderen kunnen krij- gen? We moeten gewoon een beetje geduld hebben. Zul- len we anders voor de gezel- ligheid een kat uit het asiel halen?' Frank voelde aan dat dit misschien niet de goeie reactie was. 'Voor baby's is het ook goed als ze al vroeg met dieren leren omgaan', zei hij er achteraan. Te laat. 'Misschien wil je zelf een kat maken!' sneerde Ali na. Jullie Hollanders kun nen echt behoorlijk bot zijn. 'Nou ja, ik probeer maar te helpen, we krijgen best een eigen kind, het duurt bij ons gewoon wat langer.' Alina begon te huilen. Ooit was ze zwanger geweest en dat kind had ze weg laten halen. Zij had het wel willen houden, maar haar ouders waren ertegen geweest, en de leraar op school natuur- lijk. Die had haar bezworen dat haar uitzicht op de uni- versiteit voorgoed verloren zou zijn als ze nu een kind kreeg. Later had ze begre- pen dat de man vooral bang geweest was voor zijn eigen carriere. Overplaatsing naar een of ander gat diep in de provincie was wel het min- ste geweest. Zou er toen iets beschadigd zijn, waardoor ze nu niet in verwachting raakte? De gynaecoloog had gezegd van niet. Met Frank had ze er nooit over gepraat. Ze was het wel van plan ge weest, maar ze had het uit- gesteld en nu, na jaren, leek het belachelijk om het ver- haal ineens te vertellen. Plotseling vonden die ver- stopte emoties een uitweg in een uitbarsting van woede. 'Dat noemt zich dokter! Die ambtelijke trut neemt een proefje hier en een proefje daar: "Alles in orde, me- vrouw". Wat heb ik daaraan, alles is niet in orde en als je met je patient begaan bent, als je een echte arts bent, dan ga je verder zoeken. Maar ja, ik betaal me wel scheel aan premies, maar als ze wat moeten doen in zo'n ziekenhuis, gaan ze op de kosten letten; het mag voor al niet te duur worden. Bij ons was alles gratis. Zo kan het namelijk ook!' Frank zei niks. Het hele land had het weer gedaan. Hij had wel iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de zieken- huizen, maar hij slikte het in. Hij bleef Alina vasthou- den en klopte haar zachtjes tussen de schouderbladen. maasstad Waterweg weekbladen Mijn verzameling 7 mei 2008 - WX92 WATERWEG - „Ongeveer drie jaar geleden zag ik bij een vriendin een verzameling theezakjes en dacht: 'die is gek wie gaat er nou theezak jes sparen'. „Nou ik dus", zegt de 62 jaar jonge Saskia van der Noll-Horvath. „Het is erg verslavend en ie- mand die deze tic niet heeft, zal er ook niks van begrij- pen. Zelfs vreemde mensen vraag ik wel eens, o gaat u op vakantie, zou u dan voor mij indien u thee drinkt de theezakjes mee willen bren- gen en dan druk ik ze gelijk een visitekaartje in de han- den. Heel af en toe hoor ik nog wel eens wat van ze maar meestal niet, dat is erg jammer." „Ik verzamel sinds Juni 2005 theezakjes. Ze gaan allemaal in plastic mappen en deze gaan weer in ver zamel mappen. Momenteel I- WKKKSKw, WKKKk Verzamelaarster Saskia van der Noll-Horvath heeft 9300 verschillende theezakjes" heb ik er ruim 9300 ver schillende. Maar er zijn verzamelaar- sters die er over de 40.000 hebben dus ik ben nog een kleine verzamelaarster. Ik heb al heel veel zakjes uit Nederland, maar er komen er steeds weer nieuwe uit, dus dat wordt dan rennen naar de winkel." „Ook zijn er ruilbeurzen, maar meestal zijn die ver weg o.a. in Belgie. Geluk- kig heb ik een vriendin die ze ook spaart en die heeft een auto en vraagt dan of ik mee ga en dan maar ruilen en hopen dat je ze nog niet hebt, want al je zakjes mee- nemen is niet te doen. Som- mige liefhebsters hebben Vandaag staan wij in de krant en kan iedereen ons zien, in heel de stad. Wij willen name lijk dat iedereen weet: dat de aller, allerliefste mama Angelique Bakker heet! een laptop bij zich en dat is wel handig." Momenteel zoek ik vooral zakjes uit het buitenland, omdat er daar nog zo veel zijn die ik niet heb. Het is heel jammer als de zakjes lelijk opengescheurd zijn, daarom heb ik altijd een afbreekmesje of een hand- werkschaartje bij me." Prikbord Mijn verzameling Voor de rubriek 'mijn verza meling' zijn wij op zoek naar mensen met een bijzondere, leuke verzameling. Stuur een e-mail naar waterweg@ maasstad.nl met een be- schrijving van uw verzame ling en uw contactgegevens en misschien krijgt uw col- lectie een plekje in onze krant. Lezerspanel Voor het lezerspanel zijn wij op zoek naar panelleden die wekelijks hun mening willen geven over een stelling. We kelijks ontvangt u een stel ling via e-mail, waarop u in een paar zinnen kunt reage- ren. Bij uw mening plaatsen wij uw pasfoto. Gei'nteres- seerd? E-mail dan naar wa- terweg@maasstad.nl en ver- geet niet een pasfoto mee te sturen. maasstad lezerspanel De traditie p- CAR0LINE ANTONIO (VLAARDIN- GEN) - De economie vaart er wel bij. Mijn kinderen weten dat ik daar niet aan meedoe, dus geen cadeaus. Op school maakten zij zelf een cadeau- tje, waarmee zij mij trots met een ontbijtje op bed verras- ten. Ik heb ze nog allemaal. Je moeder even verwennen als blijk van waardering, daar gaat het om. weinig met moederdag. Dat komt zeker door mijn moe der (nu 82), die het flauwe- kul vindt. Zij zegt ook vaak: „Moederdag heeft niets met emancipatie te maken" en „Laat die kerels meer in het huishouden doen, het hele jaar door". Maar... een kaart- je stuur ik wel. Vindt zij toch leuk! Onzin! Weet je hoeveel lol kinderen hebben om een ka- dootje te maken voor mama. Ach en het is toch goed voor de commercie. Waarom nou afschaffen al deze leuke (kinderjdagen Ik vind moederdag niet echt nodig je kan altijd wel een bloemetje of iets dergelijks geven daar heb je geen spe- ciale dag voor nodig. Met de vaste moederdag zit je er ook weer gelijk aan vast op die dag. De verering van moeders is een traditie die al duizenden jaren oud is en op de hele wereld voorkomt. De vroegste moederdag- vieringen vonden waarschijnlijk plaats in het oude Grieken- land, waar tijdens de lentevieringen Rhea, de moeder van de goden, werd vereerd. Een modernere versie van moederdag komt uit Engeland rond 1600. In die tijd werkten veel vrou- wen als bedienden bij de rijkere klasse in de stad. De meeste van deze banen waren in de grotere steden, ver van huis. Op Mothering Sunday hadden de bedienden een dag vrij en wer- den ze aangemoedigd om naar huis te gaan en de dag met hun moeder te vieren. Een speciale 'Mothering Cake' werd aan hun familie gegeven om een extra feestelijk tintje aan het geheel te geven. De eerste moederdag zoals we deze tegenwoordig ken- nen werd door een Amerikaanse vrouw gei'ntroduceerd. Moe der Jarvis stierf in 1906 op de tweede zondag in mei met haar dochter Anna Jarvis aan haar zijde. In 1907 begon Anna Jarvis uit Philadelphia een campagne om een nationale Moederdag te introduceren. Zij haalde de dominee van haar kerk in West Vir ginia over om Moederdag te vieren op de tweede verjaardag van haar moeders overlijden, de tweede zondag in mei. In 1914 ging Anna Jarvis met haar idee naar de toenmalige president Wood- row Wilson, die moederdag tot een nationale feestdag uitriep. lezers in beeld A WORD! VERVOLCD woensda Verzamelaarster Saskia van der Noll-Horvath vertelt over haar verzameling theezakjes. Ook een leuke verzameling? Stuur dan een e-mail naar: waterweg@>maasstad.nl Smooth Apple A iim.tmon tSlNSHIUlTOK T-'NSPilMXION Van Benji, Tobias en Jessie Bakker ARTHUR B0ELSMA (57) - Ik heb TRUDY BERENDS (SCHIEDAM) - ROBERT WESD0RP (SCHIEDAM) -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 23