Voorproefje van het Dunya festival Advies niet opgevolgd „HET nieuwe j theater- 2 Filmfestival gaat 'en route' La Bloemen zoekt op podium naar zichzelf Nick en Simon in Zuidplein maasstad weekbladen Jlk roep al jaren dat ik eens alleen dat podium op moet' ROTTERDAM - Het Dunya festi val staat voor het einde van deze maand op het programma. Maar wie niet wil wachten kan 10 mei al terecht in het Schuttersveld. Lief- hebbers van wereldmuziek kun- nen onder andere Hiisnii Uysal en N'Gmoma te verwachten. De populaire Marokkaanse band Kasha en de Kaapverdiaanse groep Tabanka zijn op to mei te zien op het Crooswijkse Schuttersveld. De optredens vinden plaats tijdens de tweede editie van het wereldmu- ziekfestival 'Ortel Dunya', dat op haar tournee door Rotterdamse wijken onder meer Kralingen- Crooswijk aandoet. Verder zijn er optredens van de Russische groep La Minor, de Hirkse zanger Hiisnii Uysal en het Kongolese N'Gmoma. Ook onbe- kend talent uit de regio Rotterdam krijgt de kans zich te laten zien, zoals Equal, Music is the Answer en Arabesk. 'Ortel Dunya on Tour is na het Schuttersveld ook nog te gast in Feijenoord (17 mei), voor het op de vertrouwde locatie in het Park bij de Euromast neerstrijkt (25 mei). Ortel Dunya On Tour start om 13.00 uur en is gratis toegankelijk."* Zie voor meer informatie www. dunya.nl. ROTTERDAM - Alle bakvisjes kunnen de datum 21 mei alvast in de agenda schrij- ven. Dan komen Nick en Simon naar Theater Zuid plein. Het Volendamse duo komt met de voorstel-^ ling 'Altijd Dichtbij'. Het gaat goed met Nick en Simon. Het regent in korte tijd prijzen en gou- den platen voor het Vo lendamse duo, dat als 'de vrienden van Jan Smit' bekendheid kreeg. De eerste single Steeds Weer werd een grote hit. Tij dens hun eerste eigen tour met band zingen ze songs uit hun twee uitgel rachte v albums, samen met een aantal opvallende co rers. Niemand kijkt er var op dat met name de jonge vrouwelijke fans "zich bij concerten verdringen rond het podium onder het motto: Nick Simon live dubbel zo lekker... Nick en Simon komen met de voorstelling Al tijd Dichtbii' op 21 mei naar Theater Zuidplein. Zie voor meer informatie: www.theaterzuidplein.nl www.nickensimon.nl ROTTERDAM - Het Rotterdam se college heeft vorige week besloten het advies van de Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) op voorhand op en- kele punten niet op te vol- gen. Het betreft de voorge- stelde adviezen ten aanzien van de subsidies van onder andere het Gergiev Festival, de Kunsthal, Lantaren/Ven- ster en de festivals Dunya, Metropolis en Zomercarna- val. De RRKC zorgde onlangs voor beroering in de Rotter damse culfuursector. In haar advies stelde zij een andere verdeling van de cultuurgel- den voor. Dit tot grote woede van enkele vooraanstaande kunstinstellingen. Het col lege stelt bij zijn afwegingen dat deze instellingen een belangrijk boegbeeld voor de stad vormen en dat hun voortbestaan van groot be- lang is. Onduidelijkheid op korte termijn over de finan- ciele toekomst zou tot on- evenredige schade kunnen leiden voor de instellingen en de stad Rotterdam, stelt het college. Het bestuur van Lantaren/ Venster is onaangenaam verrast door het advies. De RRKC stelt zichzelf bui- tenspel door een advies te formuleren dat in den brede weerstand oproept binnen de Rotterdamse kunstwe- reld", laat het filmhuis weten in een persbericht. Niet alleen bij de kunstin stellingen zelf is het advies hard aangekomen. Zo vreest Jan van Oorschot, vaste be- zoeker van het Rotterdams Kamerorkest, dat het koor zo zijn langste tijd gehad heeft. „De Raad meent de subsidie voor deze groep enthousias- te musici niet te moeten ver- hogen. Daarmee hebben zij het achterhaalde standpunt dat een musicus bereid moet zijn voor een habbekrats zijn kunsten te vertonen!" Het college neemt op 26 en 27 mei een definitief besluit over het budget voor het cul- tuurplan. In September stelt de gemeenteraad het uitein- delijke verdelingsvoorstel voor de cultuurgelden vast. ROTTERDAM - Na een loopbaan van bijna 25 jaar vond ze het wel eens tijd worden. Karin Bloemen gaat solo. „Je hebt altijd in je leven wat te dro- men en ik roep al jaren dat ik eens alleen dat podium op moet. lets wat voor mij hele- maal niet vanzelfsprekend is. Ik ben namelijk gek op groot en veel." 'Overgang' is dan ook de toepasselijke titel van Karins nieuwe show, die tot en met 10 mei te zien is in het oude Luxor Theater. Van baby naar kind naar adolescent naar volwassene naar... Ja, naar wat eigen- lijk? Dat is de vraag die Ka rin Bloemen zichzelf stelt. „Ineens ben je 47 en dan komt die grote vraag. Met de verandering van je lichaam, verandert ook je kijk op de wereld. Op je twintigste barst je nog van de ambitie en twijfel je niet aan je kun nen. Op je 45e blijkt dat je heel veel dromen hebt ver- wezenlijkt. En dan? Ga je verder waar je gebleven was? Rust je op je lauweren?" In de voorstelling haalt ze al- les uit de kast om haar zoek- tocht met iedereen te delen. Met typetjes, met dansacts en songs met een onnavolg- baar bereik. De titel van de show slaat niet alleen op de fysieke overgang van vrouwen van middelbare leeftijd. Het gaat om alle veranderingen in een mensenleven. Haar in- spiratie haalde ze uit haar omgeving. „Toen eenmaal duidelijk was dat ik deze show wilde maken, ben ik van alles gaan opschrijven. Overal lagen memoblaadjes met ideeen. Vroeger werkte ik vanuit de vorm naar de in- houd. Dan was er eerst een jurk en maakte ik daar een typetje omheen. Nu werk ik anders. Eerst bepaal ik het onderwerp en daarna komt pas die kleding." Win kaarten! Kaarten winnen? Stuur snel een mailtje naar prijs- vraag@maasstad.nl. Onder de snelle mailers verloten we 2x2 kaarten. ROTTERDAM - In mei en juni reist het International Film Festival Rotterdam in de weekeinden door Nederland. Het IFFR pakt in samen- werking met de Volkskrant en de VPRO, uit met 'Rot terdam en route': een mini- festival met vijf speelfilms en een verzamelprogramma met vier korte films. Op 25 mei is Rotterdam aan de beurt. Filmtheater Lan- taren/Venster vertoont een filmprogramma met veel winnaars en genomineer- den van de filmprijzen die op het IFFR worden uitge- reikt. Zoals de VPRO Tiger Awards waarvoor alleen be- ginnende, jonge filmmakers in aanmerking komen, een Tiger Award voor Korte Film of de KNF Award die wordt toegekend door een jury van Nederlandse filmcritici. Alle films in 'Rotterdam en rou te' zijn vertoond tijdens de edities 2007 of 2008 van het International Film Festival Rotterdam. De films in 'Rotterdam en route' komen niet alleen uit alle hoeken van de wereld, ze bieden er ook elk een an dere kijk op. Van de VPRO Tiger Award 2008-winnaar 'Go With Peace Jamil' uit Denemarken tot de gesti- leerde cocktail van erotische standjes, exotische gerech- ten en eenzaamheid in het Tawainese 'Help me Eros'. En van het Argentijnse sur- realisme in 'La Antena' (ge- nomineerd voor een VPRO Tiger Award) tot de spraak- makende Amerikaanse documentaire 'Operation Filmmaker', winnaar van de KNF Award 2007 van de Nederlandse filmjourna- listen. Ook te bijzonder om niet te vermelden zijn de vier prijswinnende korte films die mee gaan. Daarin on der andere het beeldschone 'Hinterland', winnaar Tiger Award voor korte film 2007 en het betoverende As I Lay woensdaq 7 mei 2008 - TX98 journaal Karin Bloemen staat tot en met 10 mei solo in het oude Luxor Theater, foto Erwin oiaf nj*za2Ezii ^fSft2009 THEATER AAN DE SCH1E WWW.THEATERAANDESCHIE.NL STADSGEHOORZAAL VLAARDINGEN WWW.STADSGEHOORZAAL.NL ISALA THEATEP WWW.ISALATHEATER.NL THEATER HET KRUISPUNT WWW.THEATERHETKRUISPUNT.nl Ook de film 'Go With Peace Jamil' is op 25 mei te zien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 31