■rr^jl 1 I Koninklijke onderscheidingen Vierde editie van KABAAL festival Inzamelen GFT bij hoogbouw beeindigd Fietsers bezorgen bevrijdingsvlam in Schiedam gemeente Schiedam -f-» Op vrijdag 25 april reikte burge- meester Verver-Aartsen in het kader van de algemene gelegenheid bij de viering van Koninginnedag aan 10 Schiedammers een Koninklijke onderscheiding uit. Negen van hen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en een werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Foto: Jan van der Ploeg Volkspark De Plantage ondergaat zaterdag 10 mei een ware metamor- fose. Het park is dan het terrein van de langverwachte vierde editie van het eigenz.innige, creatieve KABAAL festival. Jonge, regionale talenten op het gebied van muziek, poezie, theater, mode en andere kunstvor- men nemen het park over en zullen het publiek vermaken, verrassen en inspireren. Het festival wordt dit jaar georgani- seerd door Stichting Kunstof. Daar- mee heeft het haar politieke banden verbroken, nadat de eerste drie edi- ties mede mogelijk werden gemaakt door de Schiedamse afdeling van de politieke partij SP. Hardrock, Nederpop en Punk Het festival gaat al op vrijdag 9 mei van start in De Graauwe Hengst. Daar strijden Schiedamse bands voor de eer en de felbegeerde kans om ook op de tweede dag te mogen spelen als openingsact, voor de al meer ge- vestigde bands. Wie dit zijn, is op 25 april in het Schiedamse poppodium De Graauwe Hengst bekendgemaakt. Op de openingsdag wordt het festival om 19.30 uur muzikaal geopend door de hardrock band The Red Appels. Vervolgens staan op het programma singer-songwriter Marijke, neder- pophop van JIP, de nieuwe punkrock- formatie van Vincent Niks (Sanne en ik) genaamd De Dood en rauwe hiphop van De Vloek inclusief beat- boxer. Als afsluiter speelt Spartaco, de winnaar van de publieksprijs van de grote prijs van Zuid-Holland. Een van deze artiesten staat een dag later weer op het KABAAL podium, en wel om 14.45 uur. Daarmee ma- ken ze het publiek warm voor de bekende Nederlandstalige metalsen- satie Van Katoen. Grote opvaller in het programma dit jaar is Clayborn uit Rotterdam met hun confronte- rende en energieke rock. De muziek neemt hierna een andere wending met Sticks Rico van de hiphopfor- matie Opgezwolle,' gevolgd door het Franse DUB duo Braindamage. Het festival eindigt met een ska-feestje van de Beatbusters, bekend van Def P Beatbusters. Naast het muziekpodium is er ook het hele weekend een kunstpark met dichters, straattheater van Ulci Dulci en Kobalt, een loungecentrum van Delfts kunstcollectief Blikopener, modeshows en een graffitimuur. KA BAAL is een festival voor en door jongeren. Maar, gratis als het is, voor iedereen toegankelijk! KABAAL festival vrijdag 09 mei 18.00 - 24.00 uur De Graauwe Hengst, Lange Haven zaterdag 10 mei 13.00 - 24.00 uur De Plantage toegang gratis www.kabaalfestival.nl Afgelopen maandag werd Bevrij- dingsdag gevierd. Ter gelegenheid daarvan bezorgden vier fietsers van de Toerclub Rijnmond het bevrij- dingsvuur, dat zij 's nachts had- den opgehaald in Wageningen, in Schiedam. Bij het monument in de Plantage aan de Gerrit Verboon- straat overhandigden zij het vuur aan loco-burgemeerster Menno Sil- jee, die even na het middaguur de bevrijdingsvlam ontstak. In november 2007 heeft de ge- meenteraad van Schiedam beslo- ten om het inzamelen van groente, fruit en tuinafval (GFT) te staken bij de hoogbouw in Schiedam. Op advies van Irado heeft de gemeen te Schiedam hiertoe besloten. De GFT-containers bij de Afval Apart Punten zijn inmiddels verwijderd de laatste eind maart. Het advies om te stoppen met de inzameling van GFT bij de hoog bouw is ingegeven, omdat er te weinig GFT werd aangeboden. Wat wel ingezameld werd bleek in de meeste gevallen te erg vervuild te zijn om het te kunnen composte- ren. Doordat er bij hoogbouw geen tuinafval is (de T uit GFT) werd er te weinig composteerbaar materiaal ingezameld. Het tuinafval is de grootste component waaruit GFT bestaat. Om het GFT-afval te kunnen com- posteren mag het niet vervuild zijn. Vervuiling betekent dat niet- composteerbare materialen als plastic, glas en restafval tussen het GFT zit. Het GFT dat Irado inza- melde bleek dermate vervuild dat het niet composteerbaar was en is daarom met het restafval weg- gevoerd. Veel gemeenten hebben het apart ophalen van GFT in hoogbouwgebieden al afgeschaft vanwege dezelfde problemen. De gemeente Schiedam vindt afval- scheiding zeer belangrijk en heeft daarom gedurende langere tijd ge- probeerd om het project te laten slagen. Ook Irado zet zich in voor het scheiden van afval. Daarom wordt veel energie gestoken in het optimaliseren van GFT-inzameling via minicontainers (laagbouw) en het organiseren van tuinroutes. Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (ar- chief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Ingekomen bouwaanvragen van 15 april t/m Glazenierstraat 4, 3123 ED E. de Krom Groenelaan 8, 3114 CG Karel Doormanweg 25, 3100 EA Laan van Bol'es, 3122 AE Munterstraat 6, 3123 PN Nieuwe Waterwegstraat 45, 3115 HE Gevelonderhouds- bedr. Ooyklaas Careyn St. Kinderopvang Mundo H. v/d Velden Van Mannekus Co b.v. 28 april 2008 buitenkozijn (straatzijde) vergroten vernieuwen bestaande woning twee reclameuitingen vernieuwen (tijdelijk) dagverblijf plaatsen garagedeur veranderen oprichten opslagloods Verleende bouwvergunningen Verzonden 23 april 2008 Goereesestraat 0, 3114 BG Timmer- Onder- berging plaatsen houdsbedr. R. Veth Nieuwe Waterwegstraat 52, Boskalis 3115 HE Dolman b.v. Vlaardingseweg 18A, M. v/d Sluis 3121JM Verzonden 25 april 2008 Admiraal Trompstraat 4, EPG BV 3115 HH Dr. Sauerstraat 3, 3121 JA P. v/d Kroft Nieuwe Haven (t.o. 73), Fietsenstallingen 3116 AA Schiedam West Westfrankelandsestraat 129, W. den Ouden 3117 AP handhaven van kantoor- gebouw en wijzigen van gevelbeplating dakkapel plaatsen toren plaatsen t.b.v. opslag (le fase) woning vergroten (van rechtswege) fietsentrommel plaatsen bestaande woning vergroten N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb- benden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning of -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behande- ling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. Sloopzaken Geinteresseerden kunnen over het onderstaande en voor inzage in (ar- chief-)stukken nadere informatie verkrijgen bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu, Stadswinkel, Stadserf 1, maandag van 12.00 tot 16.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 08.00 tot 20.00 uur, telefoon (010) 2465565. Verzonden sloopvergunningen Verzonden 23 april 2008 Rotterdamsedijk 252A t/m MSHW Singel 4A t/m 4D Support b.v. Stadhouderskade/ BAM Milieu Willem de Zwijgerlaan asbestgolfplaten van 258 schuurtjes verwijderen betonnen put slopen N.B. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb- benden tegen een besluit (verleende/ geweigerde bouw- en sloopvergunning oi -melding) binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (schriftelijk) een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. U wordt verzocht om tegelijkertijd met het indienen van het bezwaarschrift een afschrift van het bestreden besluit mee te zenden. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst, kan de belanghebbende, indien hij/zij van mening is dat de behande- ling van zijn/haar bezwaren onverwijlde spoed vereist, verzoeken om een voorlopige voorziening (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de Rechtbank Rotterdam (sector Bestuursrecht), t.a.v. Voorzieningenrechter, Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan nadat een bezwaarschrift is ingediend. «gas

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 4