Molens en jenever tussen kunst en kitsch Buurman bibliotheek schildert Panorama van Schiedam water weg Onderhoud Oost-Abtsbrug www.schiedam.nl Gemeenteberichten bibliotheek Kapvergunningen Op grond van artikel 4.4.2. van de APV - Schiedam is een kapvergunning verleend voor het rooien van: - I Honingboom (Sophora japonica, in verband met tijdelijke herinrichting in verband met bouw en sloowerkzaamheden, staande Broersveld ter hoogte van Bas van der Heijden te Schiedam. - 2 Dennen, in verband met overlast, staande in de zijtuin van het pand laan van Spaland 24 3121 JC Schiedam. - 1 Leylandcypres, in verband met overlast, staande midden in de voortuin van het pand Prins Bernhardlaan 68 3116 HE Schiedam, - 3 Essen en 1 Plataan, in verband met herinrichting van de trambaan en bermen, staande 's-Gravenlandseweg tussen Proveniersbrug en Plein 40- 45 te Schiedam, - 1 rode paardenkastanje, 27 Zwarte berken, 12 Katzurabomen, 1 Valse christusdoorn en 1 Schijnacacia, in verband met ophoging van de wijk de Velden, staande in het plangebied de Velden fase 2C+2D (De Velden, Lavendelveld, Majoraanveld, Kamilleveld) te Schiedam, - 1 zoete kers, in verband met overlast en mogelijke schade, staande in het openbaar plantsoen aan de achterzijde van het pand Rietkraag 22/24 te Schiedam. hiervoor geldt een vrijwillige herplantplicht van tenminste twee honing- bomen op de oorspronkelijke standplaats ter afronding van de laanbeplanting herplant zal plaatsvinden na bouw en sloopwerkzaamheden zodra het terrein wordt vrijgegeven. hiervoor geldt een vrijwillige herplantplicht in het kader van herinrichting van de tuin, hiervoor geldt een herplantplicht van tenminste 4 bomen op of in de nabijheid van de kaplocatie. hiervoor geldt een vrijwillige herplant van tenminste tien Platanen (Platanus x acerifolia) in de nieuwe vorm te geven middenberm hiervoor geldt een vrijwillige en volledige herplantplicht van achten- zestig bomen ter compensatie van het te rooien bomenbestand volgens het bijgevoegde voorlopige herinrichtingsplan. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst kun nen belanghebbenden, indien zij van mening zijn dat de behandeling van hun bezwaren onverwijld spoed vereist, bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzie ningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit verzoek kan overigens pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw D.Dharmlal, tel: (010)2191790. Rectificatie kapvergunningen In de publicatie van week 17 is er per abuis de herplantplicht weggelaten. De juiste gegevens zijn: Op grond van artikel 4.4.2. van de APV - Schiedam is een kapvergunning verleend voor het rooien van: - 1 Moerseik, in verband met uitbreiding van de uitrit van het nieuwe afval- brengstation, staande Fokkerstraat, 3125 te Schiedam* - 6 Tulpenbomen, 16 Catalpa's en 1 Vleugelnoot, in verband met herinrich ting van de openbare ruimte en realisatie van een vrij liggend fietspad, staande Nolenslaan, 3118 te Schiedam** - 1 Esdoorn, in verband met een zeer slechte conditie en risico op schade of letsel staande Vlaardingerdijk thv. Nr. 115/117, 3125 BN te Schie dam*** hiervoor geldt een herplantplicht van tenminste 1 boom op of in de nabij heid van de kaplocatie hiervoor geldt een herplantplicht van tenminste 10 bomen volgens een herinrichtingsplan hiervoor geldt een herplantplicht van tenminste 1 Esdoorn op de kaplocatie Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam. Omdat het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet schorst kun nen belanghebbenden, indien zij van mening zijn dat de behandeling van hun bezwaren onverwijld spoed vereist, bij de voorzieningenrechter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen (waardoor het besluit wel geschorst kan worden). Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzie ningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit verzoek kan overigens pas worden gedaan als een bezwaarschrift is ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw W. Dharmlal, tel. (010) 2191790. 'Molens en jenever tussen kunst en kitsch' is het thema van de Nationale Molendag 2008, die op zaterdag 10 mei plaatsvindt. Naast gratis molenbezichtiging, muziek, theater, leuke kinderactiviteiten, lekkere molenhapjes en jenever, een veerdienst door de grachten en een gratis feesttrein, is er dit jaar veel te beleven voor mensen die van kunst en mooie spullen houden. In Schiedam staan de grootste mo lens ter wereld, midden in het oude centrum. De een ziet ze als hoog- waardig cultuurgoed of architectoni- sche hoogstandjes vol technisch ver- nuft, terwijl de ander ze eigenlijk een beetje oubollig vindt. Toeristen zijn dol op dit oer-Hollandse fenomeen, maar vele Schiedammers kijken er niet meer van op of om. En ook al zien we molens vaak in 'kitscherig' Delfts Blauw of als miniaturen in de achtertuin, juist binnen de kunst is het al eeuwen een geliefd onderwerp. You either love it or you hate it. Want zijn molens nu kunst of kitsch? Of ergens daartussenin? In kitschtenue Speciaal voor de Molendag zijn de Schiedamse molens in een kitschte nue gestoken. Verder is er een kunst- en kitschmarkt en kan het publiek meegebrachte voorwerpen laten taxeren. Kinderen kunnen bij Mu- seummolen De Nieuwe Palmboom tussen 12.00 en 15.30 uur hun eigen kunstwerken maken met Juffrouw Klieder Klodder. Samen met kunstenaarscollectief Kunstwerkt wordt er in Molen De Vrijheid aan Noordvest 40 een expo- sitie georganiseerd. De werken van elf Schiedamse kunstenaars zijn ge- maakt met het thema van de Molen dag in het achterhoofd: zijn molens kunst of kitsch? Hoe kijken kun stenaars uit Schiedam en omgeving naar de molens? Zijn ze het waard om opnieuw te worden 'vastgelegd' of is cfot meer iets voor zondags- schilders? Behalve op Molendag, zaterdag 10 mei, zijn de werken nog te zien op zondag 11 mei en zaterdag 17 mei tussen 11.00 en 17.00 uur. Jeneverreiinie Ook het Jenevermuseum is gratis toe- gankelijk deze dag. Hier is een grote jeneverreiinie voor mensen die in de jeneverindustrie hebben gewerkt, een jeneverruilbeurs en natuurlijk kan er geproefd worden. De meeste muziekoptredens vinden plaats bij molen De Noord. De aftrap wordt rond 11.00 uur gegeven door de Jeugd Rijnmondband. Daarna is er een optreden van wereldkam- pioen kunstfluiten Geert Chatrou. Verder zorgen zangkoor 'Uit Voile borsten' en de bekende Schiedamse band Vixy voor gezelligheid bij het molenterras. Nationale Molendag 'Molens en Jenever' zaterdag 10 mei 11.00 - 17.00 uur Molens, Noordvest, Vellevest en Westvest en Jenevermuseum, Lange Haven toegang gratis www.schiedamsemoIens.nl en www.jenevermuseum.nl In Bibliotheek Stadserf wordt vanaf 7 mei elke woensdag "live" gewerkt aan het Panorama van Schiedam. Het enorme schilderij zal bestaan uit twaalf panelen van een vierkante meter. De schilder die dit project gaat uitvoeren is Rimke Stolk. Naar verwachting zal het gehele project een jaar duren. De kunstenaar woont op het Land van Belofte, waar hij een apparte- ment heeft met een panoramisch uit- zicht over de stad. Dit bracht hem op het idee om contact op te nemen met 'buurman' Bibliotheek Stadserf om het Panorama van Schiedam vorm te geven. Stolk gaat werken op de eerste etage van de bibliotheek, bij de glazen wand van het trappenhuis aan de pleinzijde. Hij is er elke woensdag vanaf omstreeks tien uur tot aan sluitingstijd. Rimke Stolk is geboren in 1942 in Wateringen. Het was in zijn jonge jaren 'not done' om een kunstoplei- ding te volgen. Om toch iets creatiefs te kunnen gaan doen, kon Stolk kie- zen uit huisschilder (met een snufje reclameschilderen) of instrumentma- ker met als creatieve uitspatting tech nisch tekenen. Het werd het laatste en Stolk eindigde zijn loopbaan als hoofd constructieafdeling bij het Eu- ropees Ruimtevaartcentrum ESA in Noordwijk. Intussen borrelde bij hem toch het verlangen om meer creatief met de kunst bezig te zijn. Nu schildert hij alweer zo'n kleine 25 jaar. Dat doet Stolk onbekommerd en niet gehinderd door commerci- ele belangen. Wel beschikt hij over een gedegen opleiding bij de Leidse schilderes Leny Noyen, die hem alle technieken en kneepjes van het aquarel en olieverf schilderen leerde. Sinds 1999 vormt Stolk samen met oud-leerlingen van Leny Noyens als collectief "de Noyense school" te Sassenheim. Als kunstschilder voelt Rimke Stolk (www.rimkestolk.nl) zich overigens niet gebonden aan een bepaalde richting of stijl of onderwerp. Hij schildert waar hij op dat moment zin in heeft, soms impressionistisch, dan weer figuratief of modern. Zijn mening over wat een schilderij moet inhouden is dan ook steeds verschil- lend. Soms wil Stolk alleen maar plezier hebben om iets te maken, soms is het gerelateerd aan zijn laatste museumbezoek of wordt hij geraakt door een compositie. Een andere keer is het slechts een vaag idee of gevoel dat hem voldoende aanknopingspunten geeft. In opdracht van Gemeente Rot terdam start Gemeentewerken met onderhoudswerkzaamheden aan de Oost-Abtsbrug over de Delfs- havense Schie. Gelijktijdig met het onderhoud van de brug wordt er ook gewerkt aan het fietspad ten noorden van de brug en de rij- baan aan de zuidkant van de brug. Deze werkzaamheden duren onge- veer een week waarbij de brug in het autoverkeer. De afsluiting van de brug gaat in op vrijdagavond 16 mei, 22.00 uur tot en met maandagochtend 19 mei, 05.00 uur. Omleidingen worden met borden een weekend wordt afgesloten voor aangegeven. 7 mei 2008 nummer 18 Pagina 2 Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 J Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Informatienummer stadswinkel: (010) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Eindredactie Gemeente Schiedam J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 5