;S3»SS— Inloopbijeenkomst over lanen in Oost GEWELDDADIG? METEEN ZITTEN! www.schiedam.nl Gemeenteberichten nieuwbouwpro|ecten, waaronder ^ndag^rdaglTme, flS en meer. het bezoeken van modelwoningen. SgeboowKrona.de In de planning van de gemeente Schiedam is een herinrichting van de drie lanen in Schiedam-Oost opgenomen. Het gaat om de Professor Kamerlingh Onneslaan, de Boerhaavelaan en de Lorentzlaan. Voor de herinrichting zijn verschillende ontwerp- principes in beeld gebracht. Deze kunnen worden bekeken tijdens een inloopbijeenkomst. Het is dan ook mogelijk te reageren op de verschillende varianten. De inloopbijeenkomst vindt plaats op 13 mei van 16.00 tot 20.00 uur in de Aleidazaal van het Stadskantoor. Een informatieset over de verschillende varianten met een reactieformulier is vanaf 6 mei te verkrij- gen bij de Stadswinkel en Wijkcentrum Oost. Deze informatieset is ook verkrijgbaar op de inloopbij eenkomst op 13 mei. Tijdens de inloopbijeenkomst krijgt u ook een nadere toelichting op de verschil lende varianten. Het reactieformulier kunt u tot en met 19 mei versturen naar: XTNT Antwoordnummer 51311 3501 WC UTRECHT Na de inloopbijeenkomst maakt het College van B en W een keuze voor een voorkeursvariant. Deze variant wordt dan in detail uitgewerkt. Deze uitge- werkte variant wordt vervolgens nog in de inspraak gebracht. Evenementenvergunning De burgemeester van Schiedam heeft de on- derstaande vergunning/ontheffing verleend voor het organiseren van diverse evenementen. Het betreft: Festiviteiten in het kader van de Nationale Molendag op zaterdag 10 mei 2008 van 10.00 uur tot 17.00 uur. Vanaf 8 mei 2008 liggen afschriften van de ver- leende vergunningen gedurende zes weken ter inzage bij het Gemeentelijk Informatiepunt in de Stadswinkel, Stadserf 1. Gedurende de bovengenoemde periode kunt u te- gen het verlenen van de afzonderlijke vergunning/ ontheffing een bezwaarschrift indienen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. In het (gedateerde en ondertekende) bezwaarschrift moet staan waarom u tegen de verleende vergunning/ontheffing bent en waarom u vindt dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de burgemeester van Schiedam, Postbus 1501, 3100EA Schiedam. Intussen blijft de vergunning/ontheffing geldig. Als u echter vindt dat deze meteen moet worden geschorst dan kunt u daarvoor een verzoek sturen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voorwaarde hiervoor is dat u tevens een bezwaar schrift heeft ingediend. Aan een procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden. 7 mei 2008 nummer 18 Pagina 4 schiedm). voortat^St Irformalie over ate Houlnaven ipS oe Vi'\f Molens Mogeli|kheid tot Kom kennis maken winkels en het uitzicht1. www,woneninschiedon..nt Rabofcatf* In Schiedam is er in het weekend alle ruimte om uit te gaan, te sporten, recreeren en ontspannen. Geweld hoort daar niet bij! Daarom wordt hard opgetreden tegen geweld op straat, in het verkeer, bij het sporten en in het uitgaansleven. Wie in het weekend gewelddadig is, kan rekenen op een stevige aanpak. Geweld- plegers worden opgepakt en blijven mogelijk tot en met maandag in de politiecel. Op maandag ga je de deur uit, direct voorzien van een boete, vooruitzicht op een taakstraf of een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. De aanpak geldt voor 18-plussers en begint op vrijdagavond. Verdachten blijven in principe tot maandag op het politiebureau. Mensen die zeer ernstig geweld plegen. blijven natuurlijk nog langer zitten. Een weekendje in de eel, tot en met maandag? Laat het niet zover komen! KIJK 01* WWW.SCHIEDftM.fiL/METSENZiTTEH '•T J/ IA P^JLITIE Colofon Stadskantoor Tel.: (010) 246 55 55 Fax: (010) 473 70 21 E-mail: info@schiedam.nl Informatienummer stadswinkel: (010) 246 54 57 Gemeentelijk Informatiepunt Stadswinkel, Stadserf 1 Tel.: (010) 246 53 04 Postadres Postbus 1501 3100 EA Schiedam Elndredactie Gemeente Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 7