Eigenwijs Kabaal staat op eigen benen Kunstof wil opschudden en wakker maken Voorverkoop Koeschijten Gratis openiuchtconcert op verjaardag van bokstrainer I Raymann terug met successhow 13866 maasstad Schiedam/wijk&streek weekbladen Krantnetel Twee mannen worden door de Schiedamse politie in de boeien geslagen. Aanleiding: een heterdaadje bij wildplas- sen. Het duo werd in de boeien geslagen bij cafe De Unie omdat ze commentaar op de politie leverden toen die ze aansprak op 'urineren in het openbaar'. Met de handboeien om mee naar het politiebureau en opsluiten in de cel. Na een afkoelingsperiode vond de politie de opsluiting wel genoeg en bood de mannen hun beroofde vrijheid aan. En zelfs meer dan dat: zij kregen het aanbod om met de po- litiewagen thuisgebracht te worden. Maar de mannen uit Maasland wilden helemaal niet naar huis. Liever verder Koninginnedag vieren. En zo werden ze weer keurig terug- gebracht naar hetfeestgewoel in Schiedams centrum. Leuk verhaal nietwaar? En ook nog met een moralistisch kantje. De agenten bedachten zelfdat hun maatregel in de boeien en in de eel 'wel wat ver te ging'. Vandaar ook het goedmakertje de gratis taxiritje terug naar de plek van misdaad. Dat noemen ze (met dure woorden) de discreti- onaire bevoegheid van de gezagshandhavers. Ofwel naar eigen inzicht een beslissing nemen. Een mooi principe die wetdienaars de vrijheid en verantwoordelijk geeft om een, vaak netelige, situatie te beslechten. Zoals een scheidsrechter in een oogwenk de strafschop al dan niet geeft. Wel in de wetenschap zich later voorpers en soms rechtbank te moeten verantwoorden. Maar waarom zou je een scheidsrechter nou nog meer macht geven. Zoals spelers al vooraf 'preventief de rode of gele kaart geven. Nee, dat moet (achteraf) gebeuren in ro- kerige zaaltjes met het tuchtrecht van de KNVB. Zo ook is het voorstel van Mevrouw Verver om overal in Schiedam preventief het drinken te verbieden op de open- bare weg. Een wel heel drastische maatregel die niet in ver- houding staat tot het delict. Dat alles neemt niks weg dat inwoners uit Schiedam (Noord) veel last hebben van verve- lende, zuipende jeugd. Daar moet de politie wat aan doen. De politie heeft ook die middelen -zie de wildplassers op Ko ninginnedag- om overlast gevende jeugd aan tepakken. En in de boeien te slaan en op te sluiten in een cel. Dat is al ge noeg macht want nog meer (lokale) wetten en vaak symbo- lische spierballentaal is niet goed voor de politie. Maar ook niet voor burgers die zich juist veilig en beschermt willen voelen. IP door Frank Willemse SCHIEDAM - Wim de Haan gaat komende dinsdag met een gratis concert zijn ver jaardag vieren. De (nog) 78 jarige bokstrainer en dichter heeft daarvoor een 'waan- zinnige' band uit Rusland gecontracteerd. Baltic Brass, 5 multi-instrumentalisten uit de Baltische staten, zag hij optreden voor een boks- gala in Bonn. Danig onder de indruk van de muziek, vroeg hij de muzikanten of zij ook voor hem wilde optreden in Schiedam. Wim de Haan hoopt op medewerking van gemeente en cafehouders rond de Grote Markt. Daar, voor het oude stadhuis, wil hij dinsdag 13 mei, de 5 vir- tuoze muzikanten 1 uur laten optreden. Baltic Brass speelt op tientallen instrumenten de muziek van Miles Davis tot aan Barok. Maar ook van licht klassiek tot aan popu- laire muziek. Eerder bewees De Haan een goede neus voor artiesten te hebben. Zo haalde hij enige jaren geleden de, toen onbe- kende, Portugese fadozange- res Maritza naar Schiedam. Inmiddels is zij een wereld- ster. Het concert begint om 19.00 uur en gaat - zo verze- kert hij - altijd door. Bij re- gen of geen vergunning laat hij de Baltische muzikanten spelen in zijn sportschool aan de Lange Haven. SCHIEDAM - Cabaretier Jorgen Raymann komt na 2 uitverkochte voorstellingen van nummer 13866 maan- dag 12 mei nogmaals terug naar Theater aan de Schie. Zijn show nummer 13866 gaat over nummers in alle soorten. Over een nummer tje trekken, een nummertje maken en een nummertje zijn. Zondag 18 mei is de direc- teur van Theater aan de Schie jarig. Dit wordt ge- vierd tijdens een heus kin- Festival door Frank Willemse SCHIEDAM - Ze zijn niet lan- ger afhankelijk van de SP. De jeugdige organisatoren staan als stichting Kunstof nu op eigen benen. Vorig jaar was er wegens organi- satorische problemen geen Kabaal. Dit jaar is Kabaal terug in de Plantage met een gratis festival voor jeugd met Art, Performance Mu sic. En nu wel met steun en subsidie van de gemeente. Het festival telt nu 2 dagen. Nieuw is vrijdag 9 mei met een muziekprogramma in de Graauwe Hengst. Waarbij de winnaar van de Kunst of Contest de volgende dag een uur mag spelen op een groot podium. Zaterdag 10 mei staan daar 6 bands met zeer verschillende stijlen. Metal en hardpop door Van Katoen, vrolijke skamuziek van Beatbuster en strakke hiphop van Sticks en Rico (rapper van Opgezwolle). Allemaal Nederlands. Uit Frankrijk komt Braindama- ge met experimentele dub SCHIEDAM - „Het affiche zegt het allemaal", vertelt maker Thomas van Krugten, geen 'Jugendstil' pop meer maar een baviaan met banaan: eigenzinnig en alternatief. Toch jammer dat de naam Kabaal aan hardrock doet derpartijtje voorafgaand en in de pauze van de voorstel- ling Op reis met de Gouden Boekjes. Er is taart, er zijn spelletjes en er wordt kin- dermuziek gedraaid. De voorstelling zelf is geba- seerd op de bekende kin- derboekenserie met een gouden rand langs de kaft en met binnenin die onver- getelijke gekleurde tekenin- gen. Woensdag 14 mei is thea- tergroep Op Sterk Water te zien. Met hulp van het pu- electro. Kabaal is opgezet in 2004 door de jeugdafdeling van de SP: Rood. Die wilde laten zien dat er met wat durf en moed (ook) een eigenwijs festival in Schiedam is te or- ganiseren. Met succes! Op het le Kabaal (2004) werd denken. Terwijl het festival veel meer wil zijn. Stichting Kunstof wil de jeugdcultuur Schiedam opschudden en wakker maken. De stichting bestaat uit Joyce Middel- koop, Thomas van Krugten en Misha Vellinga. Ex-SP bliek zet dit collectief be- staande uit acteurs, tv- en theatermakers en muzikan ten een programma neer vol hilarische hoogstand- jes en ter plekke bedachte grappen. Op Sterk Water, bestaat uit Arjen Lubach, Roel van Velzen, Daniel Koopmans en Iwan Dam. Kaarten voor de voorstel lingen zijn verkrijgbaar aan de kassa (dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur), 010-2467467 of via www.theateradschie.nl. Schiedamse band Vixy het muzikale hoogtepunt. En op het laatste festival in 2006 was het hoogtepunt Defor- mer met jungle en drum and bass. Naast muziek zijn er ook andere cultuuruitingen zoals een show van de mode- raadslid Benjamin Hoppe is ook van de partij maar niet meer als spreekstalmeester. De stichting heeft, met Fun Key Events, een vol pro gramma samengesteld met meer kunst en optredens. Men denkt gemakkelijk Filmhuis SCHIEDAM - In het Filmhuis aan de Nieuwstraat 12 in Schiedam draait donderdag 8 mei de film 'Auf der An- deren Seite'. De Turkse we- duwnaar Ali woont in Ham burg met zijn zoon Nejat, die Duitse literatuur doceert. Als de door religieuze fa- natici bedreigde prostituee Yeter bij hem intrekt, eindigt dat met haar ongelukkige dood. In Turkije gaat Nejat op zoek naar Yeters enige dochter Ayten, die echter lid blijkt te zijn van een verzets- beweging. Zij is naar Duits- land gevlucht om te ontsnap- pen aan de Turkse politie. De film is een ingenieus drama. Vrijdag 9 en zaterdag 10 mei is 'Caramel' te zien. De film toont waarom Beiroet ooit het Parijs van het Oosten werd genoemd. Niet dat de film veel van de stad laat zien - hij speelt zich voorna- melijk op een plek af - maar hij ademt wel een wereldse sensualiteit. Plaats van han- deling is schoonheidssalon Si Belle, waarin eigenaresse Layale en de twintigers Rima en Nisrine vrouwen mooier maken. De Libanese regis- seuse Nadine Labaki brengt met haar debuut een liefdes- verklaring aan de stad waar zij opgroeide, maar ook een liefdevol portret van vrou wen die klem zitten tussen het verlangen naar vrijheid en de eisen van hun omge- ving. Reserveren via VVV Schiedam, (010) 473 30 00. academie. In het 'kunstpark' achter de muziektent is een kunstweide met straatthea- ter van Blikopener uit Delft of het Schiedamse Utile Dul- ci. En er is een graffitimuur waar iedereen zijn spuitbus op leeg mag spuiten. 2000 bezoekers te trekken - een eis voor subsidie van de gemeente. Over de rol van de gemeente is Kunstof vol lof:„ Ambtenaren belden zelf of alles wel goed gaat." Het festival krijgt 13.000 euro subsidie. FRANK WILLEMSE DaitmMs Op Koninginnedag refereerde voetbalclub VVK reeds aan het 40-jarig jubileum in juni. Op de vrijmarkt konden vak- ken worden gekocht voor het authentiek Kethelse gokspel Koeschijten dat 14 juni op het hoofdveld plaatsvindt. Show nummer 13866 van Jorgen Raymann gaat over een nummertje trekken, een nummertje maken en een nummertje zijn. Foto: Theater aan de schie woensdag 7 mei 2008 - X083 Tijdens de laatste editie van Kabaal in 2006 was het hoogtepunt Deformer met jungle en drum and bass. Archieffoto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 9