Schiedam weekbladen Winkelstraat van de Gorzen eindelijk op de schop Niet alleen DCMR bellen Restaurant tVarckjtoeve Auto te water geraakt aan Kethelse Polderweg GroenLinks treurig over het kapbesluit van wilg OVER 3 WEKEN GAAN PRINSES BEATRIX PARK Sportjournaal Wijk&Streek 'Promenade' met bomen, bankjes en een mooie stoep Lees Wijk&Streek Roffelen in de ruimte 'Hangend' fietspad Springende gymnasten Bewonersvereniging Schiedam-West is het oneens met Henny Hagen omdat zij vindt dat de gemeente haar eigen handhavingsbeleid via de DCMR ondermijnt door bewoners bij stankklachten van het bedrijf Huisman-Itrec niet alleen naar de DCMR te laten bellen maar ook naar Huisman zelf. SCHIEDAM - „Juist op verzoek van de BVSW is op 13 juli 2006 de nu bekritiseerde suggestie ingebracht. Het siert dan ook wethouder Haan en de firma Huisman dat ze zo'n dringend verzoek van de bewonersorganisa- tie serieus hebben geno- men." Hagen meldde in de gemeenteraad dat zij het on- zin vindt om 2 nummers te bellen bij stankklachten van Huisman-Itrec. De bewo nersvereniging riposteert: „In ons BVSW-blad staat al jaren het verzoek om naast het melden van milieuklach- ten aan de DCMR, deze ook door te geven aan de BVSW- milieugroep. Wij hebben nooit de indruk gekregen dat daarmee de DCMR werd ge- passeerd!" Tijsmans van BVSW vindt dat in deze in plaats van het bekritiseren van wethou der Haan eerder een lofbe- tuiging en excuses op zijn plaats zijn. Meer weten over luchtkwaliteit? www.dcmr.nl 010 246 80 00 SCHIEDAM - Aan de Polderweg in Schiedam-Noord is vorige week een Poolse bestuurder met zijn auto het water in- gereden. De hulpdiensten gaven groot alarm, omdat het niet duidelijk was of er nog mensen in het voertuig zaten. Bij aankomst van de brandweer bleek dat de be stuurder, de enige in de au to, reeds uit het voertuig was gehaald. Omstanders die het ongeval aan de Polderweg zagen gebeuren kwamen de man direct te hulp. De poli tic heeft nog gecontroleerd of de man teveel alcohol had gedronken, maar dit bleek niet het geval te zijn. De man is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. SCHIEDAM - GroenLinks is ernstig teleurgesteld in wethouder Haan vanwege het gegeven groen licht voor het kappen van een treurwilg aan de Poldervaart. Deze week ontving de Poldervaartvereniging dit besluit op het bezwaar tegen de kap van de wilg bij het damme- tje nabij het nieuwe ziekenhuis. Daarin staat dat de aanwezigheid van de boom onveilige situaties oplevert voor de infrastructuur waardoor de ontsluiting van het Vlietland Ziekenhuis niet gega- randeerd is. Tot voor kort had GroenLinks signalen van wet houder Haan gekregen dat reke- ning gehouden zou worden met de treurwilg. „Maar nu lijkt het lot van de boom alsnog bezegeld." Voor een prima aanbod van huizen WWW. hhsteenvastgoed.nl RotterdamAirport y| zie elders in deze krant www.ijssalon-lavenezia. 'TUINCORRECT Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas Al onze kranten op www.mijnmaasstad.nl woensdag 18 juni 2008 I 15e jaargang nr.25 I Oplage 38.790 I Totale oplage 621.385 Westblaak180 I tel. 010-4004491 I Bezorging 0900-1010107 (10 eurocent p.min.) Rotterdammers verzinnen gadget Brug der zuchten nadert openstelling 2 dagen turnen in Margriethal Voetbalclub VVK vierde vrijdag en zaterdag het 40-jarig bestaan. Een van de activiteiten was het plastische gokspel 'Koeschijten' dat echter niet helemaal verliep zoals gepland. Lees hier meer over elders in de krant. Foto: r. v/d Kraan Rijnmond WMZi P^PC De bergingsdienst heeft de auto uit de sloot gehaald. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte oorzaak van het ongeval aan de Polderweg. Foto: sven van Beek TELEFOON 010-4374786 PROFITEER NU VAN ONZE VOORJAARSKORTING!!!!!! capm 1 AANLEG tflP'vS/J ONDERHOUD CiL OkfT 65+ KORTING SIERBESTRATING schuttingen BEL VOOR GRATIS PRIJSOPGAVE BIJ UTHUISI!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1