Schiedam weekbladen Popoverleg uit oefenruimte w Danny Koevermans-wc's komen eraan Geen tram in de zomer; RET zet pendelbussen in Arie de Mol en Els Inc. gaan weg uit Schiedam ORCOM Podiumjournaal Sportjournaal Geld van transfer gestoken in natte ruimtes en jeugdbefeid Lees Wijk Streek door Frank Willemse SCHIEDAM - 'De brandveiligheid van gebruikers en omwonen- den kan niet meer gegarandeerd worden'. Dat is het hoofd- argument voor wethouder Menno Siljee om de oefenruimte van het Popoverleg aan de Van Beinumlaan te sluiten. XQ Jose Carreras in Ahoy Cultuur Borrelt Cricket ook voor dames Per 1 augustus worden de circa 25 popbandjes die in Groenoord hun oefenruimte hebben, de wacht aangezegd. Waarom zo eenzijdig en zo snel reageert het Popoverleg verontwaardigd. „Wij voe- len ons overvallen door de gemeente die ons eruit flik- kert." Sinds 1991 huurt Popover leg 'om niet' (voor niks) de oude school in de Eduard van Beinumlaan. Alleen de kosten voor elektriciteit en gas moet de stichting zelf betalen. Naast het klein on- derhoud van de ex-school. Na achttien jaar gebruik van de studio annex oefenruim te moet de Vereniging Pop overleg Schiedam volgende maand het pand verlaten. De slechte staat van onderhoud en de negatieve uitstraling die het pandje nu geeft tus- sen de flats, speelt volgens de wethouder een rol bij de sluiting. SCHIEDAM - Tijdens de grote vakantie-uittocht, van 26 juli tot en met 17 augustus, rijden er geen trams tussen het Marconiplein in Rotter dam en Schiedam en Vlaar- dingen. De RET zal het verlies aan trams compenseren door pendelbussen in te zetten. De reden dat er in deze peri- ode geen trams rijden is de doortrekking van het tram- spoor naar station Schiedam Centrum. Op Plein '40-'45> waar toch al zoveel werk aan is verricht de laatste maan- den, moet spoor worden om- gelegd. De RET heeft juist deze peri- ode uitgekozen, zodat zo min mogelijk reizigers ernstige hinder van het ontbreken van trams zullen hebben. SCHIEDAM - Arie de Mol, regis- seur en artistiek leider van Theatergroep Els inc., wordt per 1 januari 2009 de nieuwe artistiek leider van Theater groep Het Vervolg uit Maas tricht. Hiermee komt na 18 jaar een einde aan de activi- teiten van Els inc., maar het gedachtegoed van de groep zal worden voortgezet in Maastricht. Op 8 juli bracht de Raad voor Cultuur een positief ad- vies uit over de gezamenlijke aanvraag van de theater- groepen Els inc. en Het Ver volg en daarmee is de voor- genomen fusie een feit. Het nieuwe gezelschap krijgt een plaats in de basisinfrastruc- tuur 2009-2012 en kan bou- wen aan haar functie van re- gionaal stadsgezelschap. YORCOM IQUITIS RC SlOSVt UIT VOQRRAAD LEVERBAAR Voor mn prima aanbod van huiztMi WWW. hhsteenvastgoed.nl SCHIEDAM - Na meer dan 40 jaar werkzaam geweest te zijn in het onderwijs heeft Meester Rens Brinkman donderdag 10 juli een punt gezet achter zijn onderwijs- carriere. In 1972 kwam hij in Schie dam en ging werken aan de 'Van der Kuijschool' aan het Bachplein. Na de fusie met de Koningin Julianaschool in 1994 werd hij adjunct di- recteur en interne begeleider van de Christelijke Basis- school Kethel. Samen met de leerlingen van CBK vierde Brinkman een 'spetterend' afscheid waarbij het varen, zijn andere grote passie, het centrale thema was. Overlast van vliegtuigen? www.dcmr.nl 010 473 33 33 stad Verschljnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas Al onze kranten op www.mijnmaasstad.nl Tenor treedt samen op met Safina Julianapark staat op de kaart Schiedamse talenten naar WK •LEES VERDER VOOR VERVOLG woensdag 16 juli 2008 I 15e jaargang nr.29 I Oplage 38.790 I Totale oplage 621.385 Westblaak180 I tel. 010-4004491 I Bezorging 0900-1010107 (10 eurocent p.min.) Yorcom Computers pre-installeert legitieme Windows® Software eaMPBNfeN'ftMv... Yorcom Computers Hoogstad 265-267 3131KX Vlaardingen Tel: 010 44 55 400 - Foxconn moederbord - AMD Sempron 3800+ - 1GB DDR2-667 Kingston - 160GB SATA 7200rprn - 20 speed DVD-brander - 53-ln-l kaartlezer - ATI X1250 vldeokaart Nu met gratis muls, toetsenbord en mulsmat met Blue Light 4poorts Hub Meer Computer aanbiedingen op www.Yorcom.ol/computers Kijk op Yorcom.nl of bezoek onze showroom Prljzen zljn incluslef 19% BTW en zolang de voorraad strekt Meester Brinkman achter het roer, die andere grote pas- sie. Donderdag nam hij afscheid. Rijnmond Zanger Jim Bakkum nam afgelopen zondag ultgebreid de tijd voor al zijn fans, na een spetterend optreden op het jubi lerende Maasboulevardfeest. De organisatie spreekt van een top-editie. Foto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1