Burchthuys Woningmarkt aantrekkelijk voor beleggers Bewoners Krona kiezen loungeruimte Steeds meer huisdieren verzekerd P| I wonen slapen Stabiele waardestijging maasstad Schiedam/woonjournaal weekbladen woensdag 16 juli 2008 - X085 Steeds meer baasjes kie- zen ervoor het dier te laten verzekeren tegen medische kosten. Vooral in Zuid-Hol- land zijn de honden en kat- ten goed verzekerd, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Proteq Dier Zorg. Honden worden vaker verzekerd dan katten. Bijna een derde van de bij Proteq Dier Zorg verzekerde katten en hon den woont in Zuid-Holland. In Noord-Holland ligt het percentage verzekerde hon den en katten een stuk lager dan in Zuid-Holland, tien procent is het percentage in deze provincie. In Zeeland en de noordelijke provincies ligt het percentage van de (bij Proteq) verzekerde hon den en katten op een pro- cent. De medische zorg voor huisdieren is volop in ont- wikkeling. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar ziekten bij bijvoorbeeld specifieke hondenrassen, naar kanker en genetische afwijkingen. Maar ook op het gebied van verzekerin- gen gaan de ontwikkelin- gen snel. Aanvullende dek- kingen zijn momenteel een duidelijke trend, volgens de verzekeraar. Twaalf procent van de verzekerde honden en katten is ook verzekerd voor bijvoorbeeld oncologic, ho- meopathie of fysiotherapie. sinds het begin van deze eeuw heeft geregistreerd. Uit onderzoek van DTZ Za- delhoff blijkt verder dat er vooral veel interesse is in het geliberaliseerde huur- segment. Dit komt doordat er in dit segment hoge ren- dementen te behalen zijn. Daarnaast zorgen grote herinvesteringsreserves dat beleggers blijven inves- teren in de woningmarkt. Beleggen op de woningver- huurmarkt is momenteel erg lucratief vanwege de grote vraag van gebruikers en de relatief stabiele waar destijging van onroerend goed. In 2007 werd 1,4 miljard euro in woonhuizen belegd; dat is het hoogste investe- ringsvolume dat vastgoed- adviseur DTZ Zadelhoff De opleverinq van appartementenqebouw Krona is in voile qanq ron Loman en Imre Tigche- laar van 'De Inrichting' uit Rotterdam kwam als win- naar uit de bus. Op de vraag waarom juist zij gewonnen hebben, ant- woorden Yaron en Imre: „Door mensen te verrassen. Natuurlijk beginnen we met het wensenlijstje en de voor- waarden, maar het is voor ons vooral de sport oplos- singen te bedenken die net even anders zijn. Een tik- keltje eigenwijs dus, stoere vormgeving - onze Rotter- damse mentaliteit - en de leefstijl van onze doelgroep zijn steeds onze belangrijk- ste vertrekpunten." cept waarbij ook gemaks- en zorgdiensten naar wens kunnen worden afgenomen. Ontwerpwedstrijd Een van de bijzondere aspec- ten is dat de bewoners van Krona gezamenlijk eigenaar worden van de loungeruim te. De ontwikkelaar van het plan, Ontwikkelingscombi- natie Sveaparken, heeft een ontwerpwedstrijd georgani- seerd, waardoor de nieuwe eigenaren de ideale inrich ting van hun ruimte konden kiezen. Drie interieurbu- reaus presenteerden kort ge- leden hun voorstellen aan de WE en het ontwerp van Ya- Sveaparken in Schiedam- Noord is bijna klaar. De wijk is door het ministerie van VROM uitgeroepen tot een van de mooiste VINEX-wij- ken van Nederland. Daarbij hoort een bijzondere appar- tementengebouw heeft men kennelijk gedacht. Krona is gebouwd in een hoefijzer- vorm, telt 75 appartemen- ten, 14 verdiepingen en is 45 meter hoog. De oplevering is momenteel in voile gang. Exclusief voor de bewoners worden een aantal diensten en faciliteiten geboden, zoals een ontmoetings- en lounge ruimte. Het is onderdeel van het Living Comfort-con- Het is makkelijk qeld verdienen op de woninqmarkt Tijdens de opruiming zijn de Burchthuys kwaliteitsmeubelen extra afgeprijsd en direct leverbaar. Kom nu en maak uw keuze en profiteer van dit grandioze prijsvoordeel op de meeste showroommeubelen Royale lederen zithoek, compleet GROTE KLASSE! Fraaie lederen bank Lederen kwaliteitsbank BERLAGESTRAAT 235 ROTTERDAM-ALEXANDERPOLDER TEL 010 - 456 48 22 I nl Geopend: ma. van 13.00-17.30 uur, di. t/m vr. van 9.30-17.30 uur, za. van10.00-17.00 uur - gratis parkeren voor de deur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 13