Ik ben oprecht een 'politiefiel' A Week in, week uit (oproep) 'Ik heb nog wel vertrouwen in een zonnige vakantie in Europa' Bedreiging De afgelopen 10 weken heeft u op deze plek de lotgeval- len kunnen volgen van een drietal Rotterdamse stel- len: Evert en Xenia, Frank en Alina en Tarik en Asha. Ook Sabah (Asha's zus) en haar puberdochter Sheila verschenen ten tonele. de episodes werden geschreven door Kees Schrevel (docent Binnenkort uw vervolg op 'Week in, week uit' bij ruim 600.000 mensen op de mat? Schrijversschool) en een aantal van zijn cursisten. Maar nu is het de beurt aan u. 'Week in, week uit' is van- af nu een doorgeefverhaal. Iedere week mag een Maas- stad-lezer een vervolg schrij- ven op dit verhaal. Lijkt het u wel iets om uw eigen episo de met uw naam eronder op ruim 600.000 adressen in de brievenbus te laten bezor- gen, meldt u dan aan bij Erik Meijer, tel. 010 - 4004490 of mail: e.meijer@maasstad.nl. Wie zich aanmeldt krijgt alle afleveringen tot nu toe toe- gestuurd zodat inlezen geen probleem is. In het kort de personages: EVERT - Filiaalmanager win- kelketen. 'Doet er niet toe wat, als je een supermarkt kan managen, kan je ook een meubelzaak runnen.' Houdt van de franje, de leasebak, de macht. Wilders vindt hij te ver gaan, maar valt wel voor populaire rechtse one- liners. XENIA - Nederlandse ouders, Griekse overgrootmoeder. Assistente bij een opticien en studeert voor het vak. Zij is vooral bescheiden, op het verlegene af. Daarmee tegenpool van Evert die sterk 'aanwezig' is en graag de aandacht naar zich toe trekt. FRANK - Fotograaf. Veel stad- gebeurtenissen. Maakt voor zichzelf al jaren foto's van gebouwen die gesloopt wor- den. De schoonheid van het verval. Frank is idealistisch. Diep in zijn hart vindt hij het jammer dat hij te laat is ge- boren voor de sixties. ALINA - Fleeft Frank leren kennen in Boekarest toen hij daar was voor een fotore- portage Zij was econoom en werkte op het stadhuis. In Nederland komt ze niet aan een goede baan. Uitzend- klussen als datatypiste e.d. TARIK - Journalist. Regel- matig opdrachtgever van Frank. Ze gaan vaak samen op pad als Tarik een inter view afneemt. Op school vonden zijn maten hem een uitslover, maar hij ging zijn eigen weg, school voor de journalistiek. Eindigde een paar jaar geleden bij de eer- ste tien bij het Nationaal dic- tee. Dat wil zeggen thuis op de bank, want om zich aan te melden is niets voor hem. Tarik is nuchter. Een goed artikel is een artikel dat le- zers trekt. Hoopt op de ul- tieme scoop. ASHA - Kapster. Vrolijk mens, vindt het werk in de salon leuk, vooral om de sfeer en de dagelijkse praatjes met de klanten. SABAH - Docent Nederlands op een VMBO. Weet zelfbe- wust op te treden en heeft daarmee overwicht op de leerlingen. Vraagt veel van zichzelf en ergert zich aan de management en vergader- cultuur op school. maasstad Waterweg weekbladen Mijn verzameling SCHIEDAM - Vanaf het moment dat Schiedammer Rob Peter Kanaar besefte dat zijn va- der Rijksambtenaar was bij de Rijks-Verkeers-Inspectie (RVI) is hij ge'interesseerd geraakt in het politiele- ven. Hij noemt zichzelf dan ook een echte 'Politiefiel' en heeft inmiddels een bij- zondere politieverzameling aangelegd. „Ik begon met het verza- melen van politiespullen in 1985. In Nederland zijn er meer die deze passie heb- ben, maar dit is een zeer bescheiden groep. Het leu ke aan een politieverzame ling is, is dat je spullen van korpsen wereldwijd kan verzamelen. Ik vraag de verschillende korpsen om logo's, uniformen, schou- deremblemen en onder- scheidingen." „Via het Internet heb ik een standaard brief naar meer dan too verschillende korp sen in de USA gestuurd en heb daardoor honderden shoulder-patches in mijn bezit. Verder bezoek ik po- litie vakbeurzen en ont- vang de diverse bonds- en korpsbladen. Heb ook nog honderden foto's van voer- tuigen uit alle windstreken. Het mooiste stuk uit mijn verzameling hangt om mijn hals. Het is een gouden ket- ting met het Nederlandse politielogo er aan. Dit heb ik speciaal door een goudsmid laten vervaardigen en is dus uniek op de wereld. Verder heb ik in vitrinekasten een paar honderd schaalmodel- voertuigen van Nederland en andere landen staan." „Ik ben nog op zoek naar een originele vlag van het Nederlandse korps, omdat ik deze vlag wil laten drape- ren over mijn kist wanneer ik de weg naar het crema torium zal maken om op deze manier blijk te geven van het oprecht 'Politiefiel' zijn", besluit hij. Prikbord Lezerspanel Voor het lezerspanel zijn wij op zoek naar panelleden die wekelijks hun mening willen geven over een stelling. We kelijks ontvangt u een stel ling via e-mail, waarop u in een paar zinnen kunt reage- ren. Bij uw mening plaatsen wij uw pasfoto. Ge'interes seerd? E-mail dan naar wa- terweg@maasstad.nl en ver- geet niet een pasfoto mee te sturen. Mijn foto Voor de rubriek 'mijn foto' zijn wij op zoek naar va- kantiefoto's of foto's van zomerse dagen in de regio, zoals knoeien met ijsjes, wa- terpret, strandwandeling of een boottochtje. Stuur ze op naar: waterweg@maasstad. nl en misschien krijgt uw foto een plekje op de lezers- pagina. maasstad lezerspanel v J Tuurlijk wordt het een mooie zomer, het is al hartstikke mooi geweest vanaf april. Vorige week eventjes wat re- gen en nu weer tot oktober voluit zomeren. We blijven gewoon op de Route Soleil totdat het boven de 25 graden is. PETRA H. VAN LANGEVELD (MAAS- sluis) - Zeker en vast! Ik be- doeL.ikben eigenlijk wel een flinke bofkont: ik pak straks het vliegtuig naar Zuid Eu ropa, zit ik zeker goed! Hoe dan ook, je moet het zelf altijd een beetje maken. Tijdens vakanties voel ik me zelf als een zonnetje, of die nu schijnt of niet. vroeger met vakantie naar Noord-Italie, Noord- Spanje of Frankrijk ging was je min of meer verzekerd van zon. Nu niet meer. Of je moet nog zuidelijker gaan, of een an- der soort vakantie houden. Om dingen te bezichtigen hoeft het niet direct warm te zijn, maar droog is natuur- lijk wel prettig. betreft is er geen enkele re- den tot paniek over het weer. We beleven een echte Hol- landse zomer met goede en slechte dagen. De echte zonaanbidders moeten naar verre landen, maar voor de rest is er ook nu genoeg te genieten in West Europa. En als het erg warm wordt, heb je weer andere klagers. Mijn mening Bewoners van de Floris de Vijfdelaan D. Camphens T.A. van Roon in een brief aan wethouder H. Versluijs. Ik ben sinds 2005 woonachtig aan de Floris de Vijfdelaan samen met mijn vriend en onze zoon. Het was een erg mooi complex en wilden hier wel komen wonen, nette buurtjes, etc. In de 3 jaar dat wij hier nu wonen, zien wij het drastisch achteruit gaan, niet alleen ons flat maar ook de buurt. Er is veel vandalisme. In de tussentijd ben ik in het bestuur ge- stapt van Bewonersvereniging Promenade West. Na een aan tal gebeurtenissen in het flat heeft Waterweg Wonen ervoor gezorgd dat we video bewaking in ons flat hebben gekregen, wat ik eigenlijk al te ver vind gaan. De video bewaking zegt eigenlijk al genoeg in wat voor flat wij wonen. Er gebeuren de meest uit een lopende zaken. Maar ik kan U vertellen dat ik me hier niet veilig meer voel, maar bedreigd. Ik ben al meer- der malen op het spreekuur geweest bij Waterweg Wonen. Zij komen niet met een oplossing of andere woonruimte. Laatst ben ik ook nog op een vergadering geweest wat over de Dirk de Derde flat ging, maar waarom alleen over dat flat? Ons flat is ook een en al probleem. Welke wegen moet ik bewan- delen, en voor hoelang eer dat er iemand met een oplossing komt. Bovendien zijn wij onlangs bedreigd. Wij willen alleen nog hier weg, een ander huis waar we ons veilig voelen en niet achter gesloten ramen moeten zitten! in beeld WORDT VERVOLGD DOOR woensdag 16 juli 2008 - WX92 hhhhhmks Schiedammer Rob Peter Kanaar vertelt over zijn politieverzameling. Ook een leuke verzameling? Stuur een e-mail naar: waterweg® maasstad.nl W De politieverzameling en 'politiefiel' Rob Peter Kanaar. Foto: Roger van der Kraan Hierbij onze leukste vakantiefoto onze dochter Danique voor de 1e x in Griekenland met een heerlijke watermeloen! Ook een leuke vakantiefoto? Mail deze dan naar: waterweg® maasstad.nl. Inzending: Yvonne van der Woude HANS BOUMAN (VLAARDINGEN) - ANNETTE VAN GRONDELLE - Als je PETER HOEVENAARS - Wat mij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 15