De magische muziek uit Russische sprookjes Trams naar Schiedam Centrum Sport en spel in de Westwijk Natte voeten Rene van der Gijp bij' Excelsior Maassluis Beestenboel I maasstad Regio weekbladen Maassluis Classical Night Concert REGIO - Het Maassluis Clas sical Night Concert begon 11 jaar geleden als een een- malig muziekevenement maar is inmiddels door het succes een stevige jaarlijkse traditie geworden. Ditmaal speelt zaterdag 6 September vanaf 20.00 uur het sym- fonieorkest van de Utre- chtse Muziekacademie bij- zondere muziekwerken uit hun Russische repertoire. Soliste is de Russische so- praan Natalja Yakovleva die van 1992 tot 1997 klassieke zang studeerde aan het con- servatorium van Jekater- inenburg. Op het program- ma staan werken van onder meer componisten Glinka, Rimski-Korsakov, Borodin, Moessorgski, Stravinsky en Rachmaninov. Deze bek- ende Russische muzieki- conen hebben zich in hun oeuvre sterk laten be'invloe- den door de geschiedenis, sprookjes en volksmuziek van Rusland. Niet alleen de oude Russische volksmuz iek beinvloedde de com ponisten. Zij hebben elkaar 00k in meer of mindere mate beinvloed. Michail Glinka wordt wel de vader van de Russische muziek geno- emd. Zijn muziek was een inspiratiebron voor latere componisten als Tsjaikovs- ki en Rimski-Korsakov. Rimski-Korsakov gebruikte en voltooide weer werken van Alexander Borodin en Modest Moessorgski, gaf les aan onder andere Ana toli Ljadov en Igor Stravin- ski en beinvloedde tenslotte nog de compositiestijl van Sergej Rachmaninov. De laatste was tenslotte was weer bevriend met Vasili Kalinnikov. Dirigent Marco Bons is de constante factor tijdens de Classical Night. Reeds voor de lie maal leidt hij met strakke hand het Maassluise muziekfeest op het plein. Het concert is gra tis toegankelijk. Voor meer informatie en het volledige programma zie de website: www.stichtingpromotie- maassluis.nl. waterweg - Felix is een ge- steriliseerde poes van 3 jaar oud. Felix heeft al een hoop meegemaakt in haar leven- tje en kan daardoor wat schuw reageren. Het is echt wel een lieve meid, maar ze heeft gewoon veel tijd nodig om te wennen. Ze is daarom het beste op haar plek in een rustig tehuis zonder kin- deren. Het zou fijn zijn als er al een andere kat in huis aanwezig is. Felix is een bin- nenkat, ze is zindelijk en kan goed alleen zijn. Kom gewoon eens langs om te kij- kenofhetklikt! Meer informatie over Felix en andere dieren uithetasiel is verkrijgbaar bij Dierente- huis Nieuwe Waterweg, Van Linden van den Heuvelweg 2c in Vlaardingen. Het die- rentehuis is geopend van maandag tot en met zater dag van 12.30 tot 16.00 uur, tel. 010-434 53 35- WATERWEG - Het tramverkeer (nummers 21 en 23) van en naar Schiedam-Noord kwam maandagmorgen weer op gang voor de regu- liere reiziger. In Schiedam is een extra lus aangelegd zodat de tram nu 00k langs NS-station Schiedam Cen trum rijdt. De afgelopen weken is gewerkt om de laatste verbindingen van dit nieuwe trace aan elkaar te knopen. Doordewerkzaam- heden reden bussen in plaats van trams vanaf het Marconiplein. Ook was het Schiedamse centrum minder goed bereikbaar. De eerste trampassagiers keken maandag nog wat afwachtend of het nieuwe trace ook daadwerkelijk ge- reden werd. En inderdaad stak de tram nu Plein 40-45 rechtover en werd eerst nog voorzichtig de nieuwe brug over de Schie genomen die verscholen ligt tussen trein en metroviaducten. Onder vele spiedende ogen of het allemaal wel goed zou gaan, bleek het nieuwe traject moeiteloos te ne- men. Voor menigeen was dat reden het mobieltje te pakken en te vertellen dat de tram nu toch echt langs het station reed. Overigens zijn alle werkzaamheden nog niet ten einde. Rond de nieuwe trambaan moet alles nog netjes in de plooi gelegd worden. De nieuwe halte's Gravenlandseweg is bijvoorbeeld nog verre van gereed en ook bij het Pro- veniershuis moet nog veel bestraat worden om de aan- passingen van het tramnet weer glad te strijken. VLAARDINGEN - De Westwijk staat sinds maandag twee weken lang op z'n kop. Sport, spel, knutselen en zelfs een echt BOSrestaurant, tijdens ZomerBOS hoeft geen kind zichtevervelen. Iederewerk- dag kunnen kinderen gratis meedoen. Het spektakel be- gint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur en op vrijdag begint de dag al om 11.00 uur. Deze eerste week staat volledig in het teken van de Olympische spelen die in China worden gehouden. De week werd geopend met een Olympisch vuur, dit was het startsein voor de week waarin kinderen onder an dere kunnen meedoen aan Olympisch atletiek, hun eigen sportshirt verven en als sportverslaggever Sport, spel, knutselen en zelfs een echt BOSrestaurant tijdens ZomerBOS aan de slag gaan voor de Kik'r-krant. De week wordt aanstaande vrijdag afgeslo- ten in het Marnixplantsoen met een chinees diner in het speciale BOSrestaurant en een Olympische ceremonie met circusacts. De tweede week verandert de Zomer BOS in BeachBOS, dus veel zon, zee, strand en vakan- tie. Zomerse sporten, zoals Beachbal, beachvolleybal en frisbee, zelf zonnehoeden maken, salsadansen, op vrijdag genieten van frisse cocktails en nog veel meer! Zo voelt het alsof we toch op vakantie zijn. Ook deze week wordt spetterend afgeslo- ten in het Marnixplantsoen. Tussen de middag kunnen de kinderen weer stijlvol dineren in het BOSrestau rant. Met echte obers, me- nukaarten, dinercheques en natuurlijk vooral met veel lekkere hapjes. Het eten is gratis, maar net als in alle 'goede' restaurants moet er wel worden gereserveerd. Aan het eind van de mid dag mogen alle kinderen hun kunsten vertonen op het grote podium. Iedereen die wil, kan van te voren oefenen met speciale vakdo- centen. De ZomerBOS wordt georganiseerd door Tante Yo in opdracht van de gemeente Vlaardingen, in het kader van de BOS-impuls (Buurt, Onderwijs en Sport). Ti jdens de ZomerBOS maken kinderen kennis met veel verschillende sporten en worden ze gestimuleerd om meer te bewegen. De ZomerBOS-weken vin- den plaats nog t/m 29 au gustus. Tijden en locaties (gelden voor de eerste en tweede week) zijn: Maandag: 14.00 -16.00 uur - De Telder Dinsdag: 14.00 -16.00 uur - Van Maerlantlaan Woensdag: 14.00 -16.00 uur - Eijkmanstraat Donderdag: 14.00 - 16.00 uur - Van Boisotstraat Vrijdag: 11.00 - 16.00 uur - Vlaardings Boekbeeld Een boek over scheikunde en de oude jongens hobby van het postzegels verzamelen bracht de jaargenoten van oud-distillateur Jacques van Toor naar boekhan- del Den Draak in Vlaardingen voor de presentatie van zijn boek 'Geschie denis van de schei kunde'. De mate waarin postzegels in de laatste 40 jaar hun status van 'kleinste waardepapier' zagen vervlakken tot een winstgevende drager van populaire boodschappen kan veel oude filatelisten wellicht niet bekoren. Stripfiguren en persoonlijke portretten als competitie met de moderne e-mail neigt voor de 'oude stempel' te veel naar de manier waarop veel ontwikkelingslanden vroeger met de postale materie omgingen. Kwaliteit van ontwerp, drukmethode en 'postaal gebruik' waren vaak ondergeschikt aan de propa- gandafunctie van de 'plakplaatjes'. Verzamelaars bleken als gewillige melkkoetjes een lucratieve geldbron in hun drift om het 'verzamelgebied' compleet te krijgen. Toch hadden ook de postzegels van ontwikkelingslanden een belangri- jke toegevoegde boodschap. Met het uitgebeelde onderwerp kon ook een niet geleerde bevolking op de hoogte gebracht worden van allerhande thema's. Scheikunde was daarbij een populair verschijnsel bij de posterijen. Daar waar de oude Europese landen vooral de prestaties van de eigen gel- eerden in het zonnetje zetten, daar beelden veel jonge nat- ies de ontwikkeling van de scheikunde veeleer op postzegels af om het onderwerp visueel herkenbaar te maken voor hun analfabetische bevolking. Beide uitgangspunten hebben nu geresulteerd in een 'populair' geschiedkundig overzicht van de scheikunde. Want Jacques van Toor verzamelde tijdens zijn scheikundige opleiding net als alle jongens de postzegels die bij zijn interessegebied hoorde. Belangrijke ontdekkin- gen, methoden, apparaten en hun uitvinders werden voor de geschiedenis van de scheikunde door Jacques van Toor uit zijn insteekalbum gehaald en in boekvorm op een rijtje gezet. 'Geschiedenis van de scheikunde' werd uitgeven door Veen magazines, kost 39,95 euro en is in elke boekhandel te koop. Maasstad Weekbladen verloot onder lezers enkele exem- plaren van het boekje 'Geschiedenis van de scheikunde'. Om in aanmerking te komen stuur een e-mail naar s.schaper@ maasstad.nl of een briefkaart naar Maasstad Weekbladen, t.a.v. Stella Schaper, Postbus 1162,3000 BD Rotterdam. Ver- geet niet naam en adres te vermelden en de titel van het boek waarnaar u wilt meedingen. REGIO - Voetbalclub Excelsior Maassluis krijgt maandaga- vond 25 augustus een meer dan bekende gast. Rene van der Gijp luistert de presen- tatievavond voor business- clubleden en genodigden op. In restaurant De Ridderhof vult de oud-voetballer van onder meer Sparta de tijd na de pauze met zijn humor- istische anekdotes. Verder wordt tijdens de avond de nieuwe voetbalselectie van trainer Ben Spork voorg- esteld. Jan Dirk Stoute, Ra dio Rijnmond verslaggever, presenteert de avond. woensdag 20 augustus 2008 - WX91 Iwm Rond het nieuwe traject moet noq veel worden bestraat. Foto: Roger van der Kraan OtSCHltDlNIS He I LEZERSACTIE Op de Woudweq raakte maandaq een auto te water. Vol- qens de bestuurder qinq de auto ineens naar rechts. Hij had die daq zijn band verwisseld en vermoedeiijk niet qoed vastqedraaid. Hij had alleen natte schoenen. svenvan Beek

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 11