weekbladen Wekelijks zijn alle edities van Maasstad weekbladen ook on-line te vinden op www.mijnmaasstad.nl. Alle redactionele artikelen, foto's en advertenties kunt u tot een jaar na verschijning, terug vinden op de website. VYIddS stad s maas stad a in w Wekelijks wat je wilt weten! tr ne Sena JMp-—-—-- Muzikant aan banden jderis* ics Advertentie i hliinrdb-00' Zui -"v; >X\ rz sm STllL I weekbladen rotterdam AltxaiutarMft weekbladen SSBTES5 sHESES' i 3 j i s io «w* Uorix IPailBi' JJ-t Joo» Wat ontbreekt er nog in je wijk? MAASSTAD WEEKBLADEN m stad woensdag 20 augustus 2008 - XQ05 Mijn M»«utad - Window* Internet Explorer O V II Mtpi//www.miJnmMSrti<lnl X I lift Starch - 0 m »/.-•£« MM" U M(jn Meeiited jO^'lOBlwAri oii'ScnlBli Sty Wt^l Noom-oWI Cty ZudZwttypctti IrtMpottl ScMedwiH Hoogv*t-5ereMtreoMi Hei«yo«t»I^Sp»»n^ Wetown b| Uittiud Weettfcden m one epeper MMUNNtu MtM g« u-«etMQte«iM*4Un Km feovetm de gewentte edta Uit agenda I'udlum iftumoal Podium journaal Mess tnvtos Ar>s(»l» Zondeg weer feeet in Prtneeetheeter "Good Hieuwe Uft Wederlend' T»ntoon»»lllng ovr *fval Met* I* weardeloc® B«kljk earner* u!tgav«n m Hat arcnief "J T-' - V* swtewtb -Otr't It b>« «- 'a#** j fcry—im <n u ail"! iimfcww SSftSffSS »v ,M «M.WM<Mi|i in wiWiihwiHW ,b wW - «m** ■JulMfi V-w. «M i4b »*n fcp... A- M«Ai lWrJ—t*ni» b»K«»b 0 Internet Beveiiigde moduli ingetchekrid www.mijnmaasstad.nl i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 14