Gluren bij de buren Tapijt goed voor leerprestaties '{1 '(1 ft ft Wofchen is ^ezelli^heid op z'n Chinees y y WOKRESTAURANT WILHELMINAHAVEN w« w* WORDY IE STR.AKS M1LJONA1 01w«n» vamezebonbu f GRATIS STAATSI.OT MET JACKPC I Laid t/m 31 V0,,,W Huizenprijzen stijgen steeds sterker lA/« r ui maasstad Schiedam/wijk&streek weekbladen De afgelopen vier maanden viel de stijging van de hui zenprijzen telkens iets lager uit dan in dezelfde periode van het voorgaande jaar, maar in juli waren de prij- zen van bestaande woningen gemiddeld 3,0 procent ho- ger dan een jaar eerder. In juni was de prijsstijging nog 2,8 procent. Dit blijkt uit de prijsindex van bestaande koopwoningen (PBK). Voor alle woningtypen geldt dat ze duurder waren dan een jaar eerder. De prijs van twee-onder-een-kapwonin- gen steeg met 3,6 procent het meest, die van hoekwo- ningen met 2,6 procent het minst. De huizenprijzen lagen in alle provincies hoger dan een jaar geleden, met uit- zondering van Groningen. Daar waren de huizen bijna 1 procent goedkoper dan in juli 2007. In Noord-Holland stegen de prijzen met bijna 6 procent het hardst. Deze pro- vincie heeft al meer dan een jaar vrijwel onafgebroken de hoogste prijsstijgingen. Vergeleken met juni 2008 stegen de prijzen van be staande koopwoningen met 0,8 procent. De grootste stij ging deed zich voor in Zee- land. Alleen in Gelderland en Limburg daalden de prij zen van juni op juli. 'Van Huis Uit' Iedereen is wel eens be- nieuwd wat er achter het raam van een woning te zien is. Dankzij de tentoonstel- ling "Van Huis Uit' is dat nu te zien. De Britse kunste- naar en theatermaker Mi chael McMillan ontwierp een tentoonstelling die huis- kamers van diverse groepen en generaties laat zien. De tentoonstelling Van Huis Uit is van 5 September tot en met 30 oktober te bezoeken in Cultuurhuis Stefanus in Utrecht-Overvecht. Een gro- te bank of losse stoelen, vi- trage of lamellen, wel of geen eettafel..geen enkele woning is hetzelfde ingericht, het in- terieur heeft alles te maken met smaak en mode. Michael McMillan maakte van fami- lieverhalen en hun inrich- ting een ruimtelijke installa- tie: een fictieve woonkamer met Marokkaanse, Turkse, Indische, Surinaamse en Antilliaanse verwijzingen. In de installatie zijn 00k ho- mevideo's van zes families van verschillende culturele achtergronden te zien. De films zoomen in op speci- fiek meubilair, voorwerpen en gebruiken. Verder is een serie portretten van leden van de eerste en de tweede generatie migrantenfami- lies te zien, gemaakt door fotografe Ting Chan. Het uitgangspunt voor Van Huis Uit is een onderzoeksproject uit 2003 van het Meertens Instituut, naar de woning- inrichting in Nederland van migranten en hun nakome- lingen. Tientallen interieurs van migrantenfamilies wer- den gefotografeerd. Het pro ject is nu uitgegroeid tot een grote tentoonstelling. Van Huis Uit is te bezoeken van 5 September tot en met 30 oktober in het Cultuurhuis Stefanus in Utrecht-Over vecht. Dat is niet dagelijks geopend. Kijk op www.kos- mopolisutrecht.nl voor ope- ningsdagen en tijden. Schonere lucht en betere sfeer Tapijt kan zorgen voor be tere leerprestaties. Dat claimt tapijtproducent Desso. Volgens de fabrikant wijst eigen onderzoek uit dat ta pijt voordelen heeft ten op- zichte van andere vloeren in schoolgebouwen. Zo zou het zorgen voor schonere lucht in lokalen en een betere sfeer. Stofdeeltjes en allergenen worden door tapijt geredu- ceerd, wat zorgt voor een schone lucht en een gezon- de omgeving voor kinderen met astma. Bovendien werkt tapijt ge- luidwerend en vermindert het lichtweerkaatsing. Volgens Desso hebben sommige scholen zelfs 'ta- pijttijd' ingevoerd, een mo ment waarop de kinderen op het tapijt plaatsnemen en leren lezen. mi 1 w Wiitelmmahaven NZ^2. Vtaardingen. Tel. 010 - 460 05 35 www wilhelminahtven.com AFREKENENiG ONTVANGT U EEN M Ji J woensdaq 3 September 2008 - XQ85 Wie wil er nu niet eens lekker binnenkijken in de huizen van anderen? Volgens Desso leren kinderen beter dankzij tapijt. Ifl A I ofcrettjurtm Wilhelmmahaven a •en uKstekende jeiejenheid voor een |tteMg *vond|e uit in oosterse steer. r okretteurem Wilheimuia haven it jevestijd in het prechoj fereno- veerde voormaltje pekhuit ven de .i-li.Si n.tpprj r*c>Ojjcnui|A In het hmonsch hevengebied. Op een pear honderd meter van de Benetuxtunnel, due voor iedereen Km) Minukkcliik berctkbaar jlw 1 "W" ne"jn w etvtweiw I oltken tt getellithetd op *"n Chtneet tt de titel van de te folder Q.i lAinL rett n i r'l nt iA^ilholntin th tiAtn 0«j nOKrtSUnir«ni WWflffHMiViytn V L L >1 m H ji WWklg* iVvnu-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 13