caiw J J JCil - raffl AANBIEDING SEPTEMBER te HAAR IMPORT fifty BOUW Senior financiele administratie (m/v) voor 36 of 40 uur per week Laat geen geld liggen. De bond helpt! NOG MEER EXTRA KORTING VIER GENERATIES COLLECTEREN VOOR KWF KANKERBESTRIJDING Wij helpen je Advertentie CARAVANSTALLING maasstad r I M NOOTEBOOM B.V. CARAVANS en VOUWWAGENS Nu op alle Loreal styling producten profesionnel TEC Nl bv. Fix design spray 200 ml nu voor Fix Max gel extra 200 ml nu voor Wat buren moeten weten! Werk je parttime, ben je gepensioneerd, ben je arbeidsongeschikt of heb je geen baan? Kun je geen kinderopvang meer betalen? Is de huur nog maar net op te brengen? Is de thuiszorg te duur geworden? Kun je de eindjes maar net aan elkaar knopen? Mogelijk heb je recht op een financiele aanvulling van de gemeente. Veel mensen weten dat niet en lopen geld mis. Ben je lid van FNV Bouw en denk je in aanmerking te komen voor extra geld van je gemeente? Wij helpen je om uit te zoeken waar je recht op hebt. Bel ons op het gratis telefoonnummer 0800-654 65 40. www.fnvbouw.nl MAASSTAD WEEKBLADEN woensdag 3 September 2008 - WX05 WERKZAAMHEDEN: In deze brede, veelzijdige functie ben je verant- woordelijk voor alle boekhoudkundige werkzaam- heden van 66n van onze B.V.'s. Je levert een actieve bijdrage aan het inrichten van ons nieuwe boekhoudkundige pakket (MS Dynamics Navision). Je begeleidt collega's met het in gebruik nemen van dit pakket (per 1-1-2009). Het opstellen en analyseren van diverse managementrapportages behoort eveneens tot je takenpakket. Tevens verwachten wij dat je voorstellen doet ter verbetering van de werk- processen. CAIW is een innovatieve kabelexploitant in Naaldwijk. Via verschillende kabelnetwerken in Nederland brengt het bedrijf zijn producten en diensten bij de klanten. CAIW bedient ruim 150.000 radio- en televisieabonnees met daarbij circa 70.000 kabelinternetklanten en zo'n 24,000 telefoonaansluitingen. Kwaliteit over de voile breedte van de dienstverlening staat hierbij voorop. In verband met het vertrek van een medewerker zoeken wij een: WIJ VRAGEN: kennis en/of ervaring met het implementeren van een financieel softwarepakket, bij voorkeur MS Dynamics Navision; een afgeronde Mbo-opleiding of bezig met een studie op Hbo-niveau; uitstekende kennis van o.a. MS Word en Excel; een flexibele, planmatige en gestructureerde werkinstelling; ruime ervaring met boekhoudkundige werkzaamheden en dan vooral met het maken van rapportages; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. WIJ BIEDEN: Een aanstelling in een informele, jonge en dynamische omgeving. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. CAIW biedt een pakket arbeidsvoorwaarden dat marktconform is. NADERE INFORMATIE: Als je meer informatie over de functie wilt, kun je contact opnemen met Maurik Flipsen, Coordina tor financiele administratie. Maurik is bereikbaar via telefoonnummer 0174 - 615 400. SOLLICITEREN: Stuur voor 22 September 2008 je brief CV per post of e-mail naar: CAIW Afdeling P&O Postbus 45 2670 AA Naaldwijk E-mail: pz@office.caiw.nl Bezoek onze open avond op 1 oktober a.s.l KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.WERKENBIJCAIW.NL arbeidsmarkt opleidingen MJ J heeft nog plaats voor stalling De special Maasstad Werk(t) aericht j ^vly'Ar 8 oktober weer In uw weekb'lad. f|j Polderweg 260 Uw reserverlng/advertentie ontvangen jjjCjL i 8 wij graag ulterlijk vrljdag 3 oktober. 3125 K.H Schiedam - Kethel Voor meer informatio. hpli M Tel. 010-470 02 10 Tet. 010-4004248 of Tel. 010-4004483 1 LOHtAL. Inert Haarimport Naaldwijk Rembrandstraat 12 Telefoon: 0174 - 631 621 Haarimport Rotterdam Zwart Janstraat 67a Telefoon: 010 - 465 32 36 Haarimport Schiedam Lange Kerkstraat 17 Telefoon: 010 - 426 82 89 Haarimport Vlaardingen Hoogstraat 159 Telefoon: 010-434 3181 Bedrijven geven milieujaarverslagen uit! Bedrijven uit het Rotterdamse havengebied leggen verantwoording af over het door hen gevoerde milieubeleid. In een advertentie melden de bedrijven de publicatie van hun milieuverslag op hun websites. In het verslag informeren de bedrijven hun buren over hun inspanningen op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid. In het milieujaarverslag staat wat ze produceren, wat het milieubeleid is, de effecten daarvan en wat hun milieuplannen voor de toekomst zijn. De gezamenlijke advertentie is een initiatief van Deltalinqs, de ondernemersorganisatie voor haven en industrie. Niet alleen via de websites van de bedrijven, maar ook via die van Deltalinqs (www.deltalinqs.nl/communicatie/ publicaties) kunnen de publieksmilieuverslagen worden gedownload. De websites van deelnemende bedrijven staan ook in de advertentie, die deze week in een aantal huis-aan-huisbladen staat. Vooraf geinformeerd Geplande activiteiten bij (petro)chemische bedrijven worden voortaan vooraf gemeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderhoud, een oefening, stoomblazen, affakkelen of het testen van sirenes. Dit staat v66r de geplande uitvoering op www.deltalinqs.nl (communicatie) en www.dcmr.nl. Door tijdige informatie weten buren wat er waar gebeurt. Jongeren gevraagd Veel bedrijven in Mainport Rotterdam hebben behoefte aan technische, operationele en logistieke medewerkers. Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van voidoende medewerkers worden tal van initiatieven ontplooid. Zo ontvangt het Educatief Informatie Centrum (EIC) op de landtong bij Rozenburg elk jaar ruim 20.000 scholieren. Interactief en via bedrijfsbezoeken maken zij kennis met haven en industrie. Jongeren die voor een technische opleiding hebben gekozen, worden steeds meer gevraagd. Dat is goed want er zijn de komende vier jaar maar liefst 1.000 extra mbo-ers nodig. Daarom werken betrokken partijen samen om de opleidingen zo effectief en efficient mogelijk te organiseren. Wereldhavendagen Plaatsing van de advertentie over de milieujaarverslagen valt samen met de Wereldhavendagen, die van 5 t/m 7 September worden gehouden. Jongeren ontmoeten elkaar op de Wilhelminapier (Kop van Zuid) en in het EIC op de landtong bij Rozenburg. Op de Kop van Zuid is hetSlimme mensen werken in de haven-plein" ingericht. Veel bedrijven die zich bezighouden met bulkoverslag, petrochemie, transport en dienstverlening presenteren zich er als werkgever. Verschillende activiteiten geven een goed beeld van de loopbaanmogelijkheden. Naast diverse demonstraties met onder meer opgevoertie voertuigen, simulators, modeshows, muziek en een klimmuur kan natuurlijk bij al die bedrijven op het plein een kijkje worden genomen. Ook bij het EIC (havennummer 5325) zijn volop activiteiten. Hier krijgen jongeren een goed beeld van de veeizijdigheid en dynamiek van de Rotterdamse haven en industrie. Een unieke plek waar zaterdag en zondag van alles te beleven is: proefjes in het chemielab, demonstraties of de lucht in met een helikopter. Skaters kunnen zich uitleven op de Skateway to haven. Meer informatie: www. wereldhavendagennl Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van de haven- en industriele bedrijven in de Mainport Rotterdam. Er zijn indirect ruim 600 bedrijven bij aangesloten, die 16% (6 mid. van het Bruto Regionaal Product vertegenwoordigen en werk bieden aan ruim 35.000 mensen. Sinds de oprichting in 1949, ging zijn vader al de deuren langs voor KWF Kankerbestrijding. Zelf werd Ferry Hagens vorig jaar gehuldigd voor de 50 jaar die hij als vrijwilliger actief is. Inmiddels gaan ook zijn dochter en kleindochter met de col- lectebus de straat op. "Het is net een familiebedrijf," lacht Ferry. Ferry Hagens is een van de 120.000 vrijwil- ligers die zich tijdens de collecteweek, de eerste week van September, inzet om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. "Het werk beperkt zich niet alleen tot de collecteweek in September, ik ben er het hele jaar druk mee. Ik ben ook actief in het bestuur en verzorg collectematerialen. We hebben bijvoorbeeld nauw contact met uit- vaartondememers en we verzorgen ook de donaties op bruiloften, verjaardagen en recepties e.d. Maar ook als er ergens anders in de gemeente bijvoorbeeld KWF- collectebussen of -vlaggen nodig zijn, dan zorg ik daarvoor. Hij krijgt veel steun uit zijn omgeving. "Mijn vrouw is mijn linker- 6n rechterhand. Ze zegt regelmatig: 'Vergeet je dit niet, denk je daaraan?" De band met KWF Kankerbestrijding heeft hij van huis uit meegekregen. Ferry: "Vlak na de oprichting van het Koningin Wilhelmina Fonds in 1949 werd mijn vader gevraagd of hij wilde collecteren. Hebben ze nog collectebussen ergens vandaan gescharreld. Als oudste ging ik met mijn vader mee de huisdeuren langs in de binnenstad van Bergen op Zoom. Dat hoor- de er gewoon bij, ik wist niet beter." Als vanzelfsprekend nam hij het collecteren over van zijn vader. "En mijn dochter ging vanaf haar vierde met mij mee. Nu is ze col- lecteleidster en loopt h££r dochter ook met de collectebus. De vierde generatie alweer." Wt jBI De familie Hagens draagt al sinds 1949 bij aan de strijd tegen kanker Door zijn vrijwilligerswerk ontmoet hij veel mensen. "Tijdens het collecteren word ik soms uitgenodigd om binnen te komen. ledereen heeft zijn eigen verhaal. Kanker veroorzaakt veel leed, mensen gaan echt door een donkere nacht." Ook Ferry heeft het van dichtbij meegemaakt. "Mijn broer overleed op 48-jarige leeftijd aan kanker, en ook mijn moeder is er aan gestorven, even- als andere familieleden. Het werk dat ik al jaren als vanzelfsprekend deed, kreeg toen wel een andere, persoonlijkere lading." Samen met vele collectanten, vrijwilligers die acties organiseren, artsen, wetenschap- pers, bedrijven en vele anderen gaat de familie Hagens met KWF Kankerbestrijding De strijd is nog niet gestreden. Geef gul. 1 tot en met 6 September collecteweek. Ru»m 1 op de 3 mensen krijgt kanker. Daarom is wetonschappeiijk on<fefzoek nog steeds heel hard nodig. Want meer onderzoek betekent uiteiratelijk minder kanker en meet kans op genezing. Maar voor onderzoek is getd nodig Geef daarom gul aan onze cokectanten En help ons in de strijd voor gezondheid Kwp 1 1 KANKER i Vbestrijdinc de strijd aan. Onder andere dankzij Ferry en alle andere collectanten die begin Sep tember de straat op gaan, kan KWF Kankerbestrijding wetenschappelijk kankeronderzoek financiered "Er zijn zulke kundige mensen in Nederland die onder- zoek doen naar kanker," vertelt Ferry. "Maar daar moet natuurlijk wel geld voor zijn. Doordat wij begin September langs de deu ren gaan, kunnen zij hun werk doen." Dankzij het geld dat de collecteweek de afgelopen jaren opleverde, zijn er nieuwe medicijnen, opsporings- en behandelme- thoden ontwikkeld. "Maar er is nog veel te doen. Daarom kloppen we ook dit jaar weer bij de mensen aan." De strijd is nog niet gestreden. Geef daar om ook gul als de collectant langs komt. Heeft u de collectant gemist? Dan kunt u ook op de website van KWF Kanker bestrijding op www.kwfkankerbestrijding.nl - uw donatie overmaken. Bellen mag ook. U kunt uw bijdrage doorbellen op de KWF Geverslijn: 0900 - 202 00 41 0,01/min.). En als u zelf of uw naaste met kanker te maken krijgt? Bel dan gratis de KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22. Voor al uw vragen over kanker als u zelf of iemand in uw omgeving kanker heeft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 20