'Ik ben gek op de kleurtjes en vormen' Week in week uit (20) 'De flexibilisering van het zwangerschapsverlof is een goed idee' Zomerbeat op het Stadserf maasstad Waterweg weekbladen Mijn verzameling Prikbord Japan, Amerika, Kenia en ontstond er door de jaren heen een verzameling van formaat. Ook in Neder- land is er veel op kauw- gomgebied verschenen, zo- als CD's en sleutelhangers van kauwgom, een-meter- kauwgom, knetterkauw- gom. Zij heeft haar verza meling prachtig uitgestald in een vitrinekast. Annelies heeft echter een probleem. Per l September gaat zij met haar gezin voor onbepaalde tijd verhuizen naar Nieuw Zeeland en de verzameling kan niet mee. „Het liefst wil ik mijn verzameling schen- ken aan een buurthuis waar veel kinderen komen, in een hal van een kinderzie- Tarik liep op Frank af die op voorhand van het interview wat foto's had gemaakt van de moderne nieuwbouw bi- bliotheek en zijn scheidend directeur. Ze liepen op hun gemakje naar de auto toen Tariks mobiel afging. Het was zijn chef. 'Zeg jullie zijn toch in de buurt van uhhh dinges?' 'Wat had ze toch de laatste tijd?' 'Jazeker,' hoorde Frank Ta rik zeggen. 'Ga eens even kijken bij de tunnel daar, die schijnt vol water te zijn gelopen omdat de bliksem is ingeslagen. Het elektronische systeem, dat de pompen normaliter in werking zet, is lamgelegd. Ze voorspellen kilometers lange files aan het eind van de middag.' 'Doen we.' 'Het is komkommertijd, on- der de mensen, en een slecht nieuwsbericht, dat doet zo goed.' Tarik schoot in de lach toen Frank galmend begon te zingen. Alsof hij Evert zelf hoorde. Die zong dat zo- mers altijd op verjaardagen en feestjes wanneer hij hen zag, waarna hij telkens weer verkondigde dat het op de wijs was van 'breng eens een zonnetje' dat zijn oma al tijd zong. Dan sloeg hij hen stevig op de schouders. Dat hoorde ook bij het begroe- tingsritueel. Ze reden snel richting tun nel die het eiland met het vasteland verbond. Het wa ter spatte hoog op tegen de auto. Ze konden nauwelijks iets zien. De ruitenwissers bewogen driftig heen en weer. 'Hoe is het eigenlijk ge- steld met het chassis?' vroeg Frank. Tarik antwoordde dat het toevallig onlangs een anti roest-behandeling had gehad. 'Nou, dit is dweilen met de kraan open.' Asha's collega wrong voor de zoveelste keer een dweil uit boven een em- mer die ze dan in een borre- lende gootsteen leegde. 'Ei genlijk vind ik dat we de baas even moeten bellen.' Ze had de woorden nog niet koud uitgesproken of de telefoon ging. 'Telepathie,' las Asha van de lippen van haar colle ga. Het was hem inderdaad. Hij stelde voor de zaak maar te sluiten en naar huis te gaan toen Asha hem liet we- ten dat alle afspraken waren afgezegd. Gelukkig zou het vervoer voor Asha nog geen probleem zijn. De kapsalon lag tegenover een metrosta- tion. Haar collega woonde in de buurt en kwam altijd op de fiets. Nou het is niet te hopen dat de Maas bui- ten zijn oevers treedt, dacht Asha toen ze eenmaal met doornatte voeten veilig en wel in de metro zat. Niet we- tend dat Tarik pas heel laat thuis zou komen die avond. Alina zat even met een boek op de bank. Ilinca deed een middagdutje. Frank belde dat het wel eens laat kon worden, maar dat ze zich verder niet ongerust hoef- de te maken. Even een kop thee zetten dacht ze en stond snel op. Ze kon zich nog net aan een stoelleuning vast- grijpen. Wat had ze toch de laatste tijd? Ze had het nog niet tegen Frank gezegd dat ze soms zo duizelig werd. Vanmorgen was ze zelfs een beetje misselijk toen ze op- stond. Toen de thee voor haar stond, had ze er ineens geen trek meer in. Ze had trek in iets hartigs. Een au- gurkje in ham gerold. Het water liep haar in de mond bij de gedachte alleen al. REGIO - Annelies van Harten spaart al 12 jaar lang kauw gom. Door de jaren heen heeft zij 700 verschillende soorten kauwgom verza- meld. Haar verzameling geniet inmiddels nationale bekendheid. Zo heeft zij al eens geexposeerd in de Rotterdamse bibliotheek. De interesse ontstond toen zij een paar proefpakjes kauwgom ontving bij een tijdschrift. „Ik ben gek op de kleurtjes, vormen en verpakkingen." Toen haar tante een pakketje kauw gom uit Thailand had mee- genomen werd de collectie ook internationaal. „Op den duur wisten vrienden en familie dat ze mij geen groter plezier konden doen dan met een pakje kauw gom." Zo werd haar collec tie uitgebreid met kauwgom uit China, Rusland, Egypte, kenhuis plaatsen of aan een particulier die er goed voor wil zorgen." In afwachting van een goede bestemming, is de kauwgomverzameling tijdelijk gestationeerd bij de moeder van Annelies. Gei'nteresseerden kun- nen zich melden via het e- mailadres pamdonkers@ cs.com. Mijn foto Voor de rubriek 'mijn foto' zijn wij op zoek naar leuke of mooie vakantiefoto's. Dat kunnen bijvoorbeeld foto's zijn van een verre reis, een zonvakantie aan de Cote d'Azur of van een camping in Nederland. Stuur ze op naar: waterweg@maasstad. nl en misschien ziet u uw favoriete vakantiefoto op de lezerspagina staan. Mijn verzameling Voor de rubriek 'mijn verza meling' zijn wij op zoek naar mensen met een bijzondere, leuke verzameling. Stuur een e-mail naar waterweg@ maasstad.nl met een be- schrijving van uw verzame ling en uw contactgegevens en misschien krijgt uw col lectie een plekje in onze krant. maasstad lezerspanel PETRA H. VAN LANGEVELD - Mooi streven! Als een vrouw net moeder is geworden, gieren de hormonen nog door hun lijf. Er komt van alles op je af, veel is nieuw. Meer flexi- biliteit is zeker wenselijk. Ik ben alleen bang dat het niet in elk beroep haalbaar zal zijn. Ook zal hier de 'centen' kwestie een rol gaan spelen, want wie zal dat betalen? HANS BOUMAN - De flexibili sering is voor de werkende moeders een goed idee. Of het voor de werkgevers een succes zal zijn is nog maar de vraag. Dat ze voorleesmoe- der wil zijn bij haar kleuter is prima, als de productie van zijn toko maar door kan blijven draaien. Tis maar of je de munten verdient of uit moet betalen. - Ik vind het zeker een goed idee en vind het ook goed dat er regelmatig aandacht voor zulke kwesties is. Ik vind wel dat alles wat je hierover regelt in overleg met je eigen werkgever moet gaan en niet dat het een van bovenaf opgelegde algemene maatregel wordt. LOUKY SCHELTEMA - Soms valt het mee, soms valt het tegen. Ik ben erg voor maatoplos- singen en de vrijheid er over te praten wat voor moeder, kind, werk en werkgever het beste uitkomt. Ook de nieu- we mogelijkheid voor eigen baas en zwangerschapsver lof is een goede ontwikke- ling. Werkgevers moeten werkwilligen koesteren. lezers in beeld J lit Air* I (*T2l, f woensdaq 3 September 2008 - .2 HI IWORDT VERVOLGDI ANNEKE HAASN00T Maasstad Weekbladen portretteert in deze rubriek verwoede verzamelaars. Deze week Annelies van Harten die al 12 jaar lanq kauwgom spaart. „Net voor mijn qeboekte vakantie kwam ik met mijn been in het qips te zitten, het was 35 qraden en vertoefde met een zak om het qips hele daqen in het zwembad!", aldus inzender Ina Boer. Ook een bijzondere vakantiefoto? Mail naar waterweq@maasstad.nl Annelies van Harten met haar verzamelinq die ze vanweqe de verhuizinq naar Nieuw Zeeland achter moet laten. DIT VAN DER KNAAP (SCHIEDAM) Gelukkiq hadden de bezoekers van het Zomerbeat festival in Schiedam afqelopen zaterdaq een bijpassend zonnetje. Daardoor werd het toch noq echt een zomers feestje. Foto: Roger van der Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 23