Nederland en win een wildwaterdag! Nederland leeft met Water organiseert Wil je 00 k mee doen? Pat kanl Meld je op zondag 7 September august us tijdens bij de promot i em ede workers tijdens bet de Wereidhavendagen In Rotterdam een evenemeat rondom de Wijnhaven, Wil uitdagende water race. Vana I bet g roe n e je verzekerd zijn van de el name, doe dan vlot van Nederland leeft met Water wordt mee a an de online training en wie weet gevaren met op afstand bestuurbare bemachtig jij een star the wijsl Duik erin bo ten. o p n e d e r I a n d I ee ft m etwater.nl/wa t e r r a c e Ned er landers zljn gewend otn te I even met water, Maar door de ktimaal verandering zijn drogr voeten en sehoon water in de toekomst met va n /.el Isp r e k e nd Met de Waterrace listen we de kennis van water van de deelnemets Zijn we klaat voor de k h m a a I ve ra nd r i n g Nederland leeft met Water

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 32