Zomerterras wel anders opzetten 'Welcome to the donkey show' KinderBoek&Bal: spelen met taal Meespelen in Heksen van schrijver Roald Dahl Polikliniek voor hulp bij medicijngebruik ouderen Filmhuis maasstad Schiedam/wijk&streek weekbladen Krantnetel Ofhet helpt weetje natuurlijk nooit, maar als on- ze kinderen van 5, 7 en 9 het af en toe te bont ma- ken met hun wensen en verlangens, verwijzen we ze fijntjes naar de eerste verdieping van het huis. Kijk eens, zeggen we dan plechtig, daar heel in de verte zieje de torens van het Marconiplein en kin deren die daar opgroeien hebben helemaal niets te wensen. Dat is maar een paar haltes met de tram, een blik in de verste verte, maar hemelsbreed best dichtbij. Meestal kijken ze er een beetje oenig bij, snappen het niet of willen het niet snappen. Kinderen die niets tekort komen, op school 00k geen klasgenoot- jes hebben waar het allemaal niet vanzelfsprekend is dat er van alles gekocht en gedaan wordt, heb ben 00k helemaal geen idee hoe het anders kan. Af en toe kan het geen kwaad ze er op te wijzen, vin- den wij. Het verschil is 00k zo groot. Aan de ene kant heb je kinderen die op zoek zijn naar weer een paar sportschoenen, de zoveelste winterjas of het hon- derste stukje playmobil. Aan de andere kant kin deren die blij zijn met niets. Dat is dus ons idee van armoede: die wijk rond die torens daar in de verte waarje misschien twee keer per jaar met de tram langsrijdt. Dan sla ik het AD op, een reportage over Rene en Natasja Froger die voor RTL een weekje gaan erva- ren hoe het is om van de bijstand te leven. Ik weet er waarschijnlijk net zo weinig van als de Frogers, maar als ik de foto van de netjes onderhouden rij- tjeswoning in Hilversum zie, kan ik me moeilijk voorstellen dat je hier echt gaat ondervinden hoe dat is. Natasja en Rene, gestoken in leren jacks, een levi-spijkerbroek om hun kont, stappen op de foto een strak aangelegd tuintje in. De buurman van nummer 15 was blij. Deflessen wijn die Rene na een optreden niet mocht houden, kreeg hij. Pfft, denk ik dan. Als je armoede hier neer wil zetten, doe het dan gewoon niet. Laat Natasja lekker haar best doen voor mensen in nood, maar ga hier niet netzitten te doen ofje snapt hoe armoede voelt. Dat is een belediging voor al die mensen die wel elke maand met niets rond moeten zien te komen. Kleinschaligheid op het grote veld houden Peter de Jong VLAARDINGEN - Het Zomer terras is niet uit zijn jasje gegroeid in het Hof, maar er zal volgend jaar wel ge- keken worden of er met een ruimere opzet op het grote veld meer capaciteit gekre- gen kan worden. „We gaan geen kaalslag ple- gen om er maar meer men- sen in te kunnen stampen. Om toch meer publiek te kunnen ontvangen bij echt grote acts kunnen we 'de zijlijn' wellicht wat opschui- ven", aldus Zomerterras- programmeur en -coordi nator Frank Tomei. Voor een grote naam als Alain Clarke bleek het grote veld te klein om alle liefheb- bers te herbergen en werd het bordje 'vol' aan de Hof- laan opgehangen. Ook op de afsluitende Discoparty was het vol in het Hof, het- geen overigens niet tot pro- blemen leidde. „Maar het is voor de goede sfeer natuur lijk wel leuk als de mensen ook nog een beetje heen en weer kunnen bewegen en niet met z'n drieen op een vierkante meter vast staan. We moeten er nog even slim over nadenken hoe we het aanpakken maar er is nog wel wat capaciteit te vinden op het grote veld. Ook de programmering is wellicht wat aan te passen. Via pu- bliciteit kunnen we de men- sen daarnaast bewegen om wat meer gespreid of juist op tijd te komen." Het discoterras was zoals goed gebruikelijk een ideaal ontmoetingsmoment voor vooral de jongeren die on- danks hun leeftijd de hits van toen als perfecte aan- leiding vonden om elkaar te zien, te dansen en te pra- ten. Spectaculair 'kijk' in termezzo was bovendien de luchtacrobatiek die vanaf een hoogwerker boven het publiek werd opgevoerd. Hoewel burgemeester Bruinsma zaterdag zo en- thousiast werd van de disco dat hij hoogstpersoonlijk wat rek in de sluitingstijd gaf met een extra toegift, zit een nachtvergunning er voor het Zomerterras zeker niet in. SCHIEDAM - In het Filmhuis draait donderdag 4 Septem ber de film I'm not There met onder meer Christian Bale, Cate Blanchett en Heath Ledger. Regisseur Todd Haynes (Far from Heaven) koos er voor om Bob Dylan door zes ver- schillende acteurs te laten spelen in I'm Not There. De film werd een fascine- rende reis door het leven van Dylan. Het optreden van Ca te Blanchett als de rockster leverde haar een Oscarno- minatie op. Vrijdag 5 en zaterdag 6 September draait Shine a Light. De Oscarwinnende filmmaker Martin Scorsese volgde The Rolling Stones en filmde in de herfst van 2006 hun optreden in het beroemde Beacon Theater in New York. Scorsese kreeg de kans om dit optreden in beeld te bren- gen en deed dit samen met een team van de allerbeste cameramensen en cinema- tografen die gebruik maakte van 16 bewegende camera's. Het plezier op het podium, de feilloze samenwerking van de bandleden en de on- grijpbare kracht die de band uitstraalt, werd hierdoor le- vendig vastgelegd. Aanvang: 21.00 uur, kaarten kosten zeven euro. Reserveren via VW Schie dam, tel. 473 30 00. VLAARDINGEN - Gezelligheid, sfeer, drukte, leuk theater, goede muziek en prachtig weer waren de ingredienten waarmee het laatste week end van het Zomerterras zijn belofte van een zomers festi val meer dan waar maakte. Dat muziek veel meer kan zijn dan alleen muziek werd vrijdagavond bewezen door de band 'Hotel Extendend'. De manier waarop de moraal van de wereld muzikaal on der woorden werd gebracht met een weergaloos goede show geeft de toehoorders hoop dat er meer is dan vo lume alleen. De maatschappelijk geen- SCHIEDAM - Allejongeboeken- wurmen en verhalenvertel- lers opgelet! Tijdens de 54ste editie van de Kinder- boekenweek wordt speciaal voor jullie op zondag 5 ok- tober het KinderBoek&Bal georganiseerd. Thema is Poezie; 'Zinnenverzinzin' en daarom belooft het een creatieve editie te wor den vol leuke wedstrijden, gageerde teksten die gelijke tred hielden met prima mu ziek en een spetterende per- fomance werden duidelijk verstaan. De 'veiling' van wereld, maan en sterren leg- den de uitverkoop van het ondermaanse en zijn men- selijke waarden ongenadig bloot. Ook de mechanische 'instal- laties' die dwars door het publiek heen manouvreer- den droegen, net als de fee- rieke E-motion-bruiden die in hun doorzichtige 'zeep- bellen' over het veld rolden, bij aan de sfeer van moderne openbaring. De vrijdag als theaterdag workshops, populaire au- teurs en spannende voor- stellingen. De dag staat in het teken van avonturen, verhalen en heel veel boeken. Er komen verschillende schrijvers en schrijfsters, waaronder Si- mone van der Vlugt en Niki Smit. Heb je liever zin om mee te zingen? Dat kan bij Joris Lutz, die voorleest had ook met de WegWerp- Wereld voorstelling van Vloeistof een maatschappe lijk bewuste inslag waarmee het publiek zich prima kon vermaken. Dat het Zomerterras echter niet stil staat bij een klein dingetje maar met een grote variatie het publiek in elke categorie aanspreekt werd zaterdag duidelijk gemaakt met de Dag Zonder Drem pels. Mensen met en zonder licha melijke beperking konden zich net zo ongestoord ver maken als het publiek dat's avonds naar de afsluitende disco kwam. en zingt over de avonturen van de hond Fred uit Hon- derloo. Er zijn workshops, waar je je eigen boekenleg- ger kunt maken en verhalen verzinnen. Het KinderBoek&Bal duurt van 12.00 tot 16.00 uur, kaarten kosten 7,50 en zijn te koop op de website van het KinderBoek&Bal: www. kinder-boekenbal.nl SCHIEDAM - Jeugdtheater- school De Teerstoof gaat binnenkort beginnen met de productie Heksen. Ben je 10 jaar of ouder en wil je meespelen in deze productie: geef je dan nu op voor de auditie op zondag 14 September. Elk seizoen wordt er een voorstelling gemaakt. Dit jaar is gekozen voor 'Hek sen', naar het boek van Roald Dahl. De voorstellingen zul- len in maart 2009 worden gespeeld in De Teerstoof. Spelen in een productie is intensief en spannend. Er wordt hard gewerkt en er wordt veel van je gevraagd. Aanwezigheid bij alle repeti- SCHIEDAM - Ouderen kunnen soms flink in de problemen komen door gebruik van meerdere medicijnen. Soms is de schade zelfs zo erg, dat ziekenhuisopname noodza- kelijk is. Het oudere lichaam reageert namelijk anders op medicijnen, dan een jonger lichaam. Medicijnen zijn aan de andere kant belangrijk voor de kwaliteit van leven. Belangrijk is dus dat de me dicijnen aangepast worden aan de individuele situatie. Wie boven de 65 is, vijf of meer medicijnen gebruikt en het idee heeft hierdoor pro blemen te ondervinden, kan de Polikliniek Polyfarmacie ties en voorstellingen is ver- plicht. Tussen 17 September en maart 2009 repeteer je we- kelijks op woensdagavond en op zes zondagen. De kos ten zijn 260 euro. Via het Ta- lentenfonds is een bijdrage mogelijk. In maart worden tien voor stellingen gespeeld. Wil je zingen, dansen en spelen in 'Heksen'? Down load het inschrijfformulier voor de auditie via www. deteerstoof.nl/jeugdtheater- school/inschrijven en stuur deze naar De Teerstoof o.v.v. Auditie, Postbus 456, 3100 AL Schiedam. bezoeken. Iedere huisarts of specialist kan daarnaar verwijzen. Door de geriater en de ziekenhuisapotheker wordt dan uitgebreid geke- ken of de problemen inder- daad door de medicijnen ko men. Daarna krijgt de patient van de voorschrijver in goed overleg een advies mee dat helemaal bij de eigen licha melijke toestand en situatie past. Verdere informatie is te vin den in de folder: 'Informatie voor ouderen die problemen hebben met medicijnge- bruik'. Simone van der Vlugt en Joris Lutz hoofdgasten woensdaq 3 September 2008 - X083 KARIN MOERMAN De Dag zonder Drempels had over het weer niets te klagen. Deze activiteit voor mensen met en zonder lichamelijke beperking werd mede daardoor een groot succes.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 9