Schiedam weekbladen Winkeliers moeten meebetalen aan promotie centrum stad fcfjk ook op www.mijnmaasstad.nl Unieke kunstspaaractie in het Hot van Spaland ALEXANDRIA KOOPZONDAG De puzzel is compleet, Ark en Dorpskerk samen Zo is er maar een 5 oktober open! Podiumjournaal Gratis meeliften met activiteiten wordt een halt toegeroepen Lees Wijk Streek Meisje met grote dromen Jeffrey Burger Dogan Tekiti maakt indruk 010 24 573 24 YORCOM COMPUTERS Zie onze advertentie op de achterpagina van de najaarsbijlage. door Frank Willemse SCHIEDAM - Gaan we Schiedamse criminelen subsidieren? Als ze (kort) de bak in gaan, dan betaalt de gemeente de huur door. Dat is volgens het CDA het ongewenste beeld dat Schie- dammers overhouden aan deze kwestie. Dat beeld wordt mede ver- oorzaakt door slechte com- municatie van wethouder Daskalakis. Het voorstel van het college om kort ge- straften te helpen met huis- vesting is slecht gevallen bij de Schiedammers, aldus het CDA. Dit beeld behoeft nu- ancering en het CDA wilde 'de kou uit de lucht halen'. Door per motie dan wel een terugbetalingsregeling te ei- sen. Nee dus, met een stem minder -17 tegen 16- haalde de motie het niet. PvdA en SP bleven in meerderheid achter de plannen van de wethouder staan. Naast het CDA steunden alle oppositiepartijen de motie met terugbetaling. Ook de WD ziet in deze maatregel grote onrechtvaardigheid die onbegrip oproept bij de burger. In een zelfde motie eist de WD terugbetaling. Maar die motie werd ras ingetrokken toen het CDA kwam met dezelfde eis. SCHIEDAM - De winkeliers van het Hof van Spaland bieden hun klanten vanaf zaterdag 11 oktober een unieke moge- lijkheid moderne kunst aan te schaffen. Vier toonaangevende Schie damse beeldende kunste- naars hebben in opdracht van de ondernemersvereni- ging een kunstwerk ontwor- pen dat volgens een spaarsy- steem tegen kostprijs aange- schaft kan worden. Peter Hellemons, Sjef Hen- derickx, Henny van Leeu- wen en Jacques Tange gaven hun werk dezelfde basiskleu- ren mee zodat het werk als eenheid in de woonkamer te presenteren is. De spaarac- tie loopt tot begin december en de werken worden voor de Kerst geleverd. SCHIEDAM - Het is feest zondag 5 oktober. Dan vieren de kerkgemeen- schappen van De Ark en de Dorpskerk namelijk dat ze elkaar hebben gevonden en gefedereerd zijn. Iedereen die dat wil kan het feest meevieren. Vanaf 10.00 uur is er een vie- ring in de Dorpskerk, daar- na verplaatsen ze zich in een feestelijke optocht naar de Ark (Hargplein 101), waar de VOOR 1 1 PRIMA AANI?On/\ VAN KOOPHUIZI N f J lnfo?Henk Horstink i viering wordt voortgezet. Wie slecht ter been is kan bellen met 471 06 79 (dhr. Hamerslag) of 470 53 77 (dhr. Kiela), bij voorkeur op zaterdagmorgen. Er zal dan voor vervoer naar en tussen de beide kerken worden gezorgd. Ook de fiets kan mee. 12.00 - 17.00 uur www.alexandrium.nl liifct-M stad Toch steun voor huur woensdag 1 oktober 2008 I 15e jaargang nr.40 I Oplage 38.790 I Totale oplage 621.385 Westblaak 180 I tel. 010-4004491 I Bezorging 0900-1010107 (10 eurocent p.min.) Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas Al onze kranten op www.mijnmaasstad.nl Debuutalbum Sabrina Starke Nog nooit waren er zoveel mensen op de Gondelvaart afgekomen als dit jaar. Het was dan ook heerlijk weer om te genie- ten van af die gekleurde bootjes. Het schimmenspel van de familie Kazemi won de derde prijs. Foto: Roger van derKraan Autodidact tussen kunst en reclame Judoka wint Super World Cup wee a en m VSHDBR M DE REWUUILT IDORZ© AOVERTCNITIE i intcressc Bel mi of ga naar www. h jlStCCH VdStgOCcIf! 1 Shopping Center

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1