weekbladen ALEXANDRIUM Ziekenhuisbuurt bij BVSW pA Balkenende zet tanden in Daniel-broodje Schiedam KOOPZONDAG VIDEO CAMERA SHOWDAGEN BIJ CORRECT ROTTERDAM Hi ^4 - 5 lilt Zo is er maar een 4 Deze Week Het weer Gestolen vracht- wagens gevonden 010 24 573 24 Internet Verwijzing iVan der valk vakanties Info/Contact Sparta-pagina Podiumjournaal Wijk Streek MET AANBIEDINGEN EN DEMONSTRATES. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT ROTTERDAM - De directie van Bakkerij Aad Klootwijk heeft in Den Haag het eerste gebakken "Daniel-broodje" aan minister-president Bal kenende overhandigd. Het speciale brood is vanaf he- den te koop in alle vestigin- gen van Klootwijk. Van elk verkocht brood gaat 25 cent naar de steun voor kanker- patienten. En dat is brood- nodig, aldus de premier. Ook zijn er op dit moment volop acties gaande onder het motto: Ranker raakt ie- dereen! Dinsdagavond werd in de Laurenskerk weer een paar ton bijeen gebracht tij- dens een benefiet-avond met als gastheren burgemeester Opstelten en Daniel-am- bassadeur Lee Towers. De avond werd opgesierd door elf bekende top-pianisten uit Nederland en Belgie. Ook zij hebben zich belangeloos beschikbaar gesteld voor de 50-jarige Daniel den Hoed Stichting. Rabobank rgse Rotterdam SCHIEDAM - Een in Duitsland gestolen vrachtwagen met oplegger is maandag terug- gevonden op de Vareseweg. De politie hield de bestuur- der aan en nam de vrachtwa gen in beslag. Op de Singa- poresestraat zijn omstreeks zes uur's avonds nog een (ge stolen) aanhanger en vracht wagen aangetroffen. Een 43- jarige man uit Boekarest is ingesloten. SCHIEDAM - Het Bewonersco- mite Ziekenhuisbuurt, dat zich inspant voor de geza- menlijke belangen van de omwonenden van de zie- kenhuislocatie aan de Bur gemeester Knappertlaan, heeft samenwerking gezocht met de Bewonersvereniging Schiedam-West (BVSW) en gaat verder als werkgroep binnen deze bewonersver eniging. Beide partijen werkten al nauw samen in het kader Info? Hen k Horstink jf van de herontwikkeling van de ziekenhuislocatie en deze samenwerking wordt nu dus voortgezet binnen een juri- disch kader. Het bestuur van de BVSW vaardigt twee leden af in het bestuur van de werkgroep (Els Klepke en Gerard Tijs- mans) en vanuit de werk groep komt ook een afvaar- diging in het bestuur van de BVSW. De belangrijke meer- waarde van deze constructie is dat de leden nu officieel vertegenwoordigd zijn. De bewoners die zich in de afgelopen tijd hebben aange- sloten bij het Bewonerscomi- te Ziekenhuisbuurt kunnen zich nu als lid aanmelden bij de BVSW onder vermelding van 'Werkgroep Ziekenhuis buurt'. Wand KERSTCIRCUS Het voorstel van wethouder Daskalakis (CDA) om de woon- lasten van kortgestraften door de gemeente Schiedam door te betalen is geoorloofd, blijkens een reactie van staatsse- cretaris Albayrak. Haagse steun voor dit beleid dus, maar de wethouder heeft wel een (technische) fout gemaakt. Z0NDAG 30 NOVEMBER SPARTA STADI0N 14.30 UUR SPARTA ROTTERDAM Zie elders in deze krant Zij heeft zich namelijk geba- seerd op de wet Werk en Bij- stand. En daarvan meldt het kabinet dat deze 'subsidie' geregeld moet worden via de gemeentewet. Het waren de rechtse oppo site partijen als WD, fractie De Ron en Leefbaar Schie dam die fel reageerden, in September al, tegen dit plan van de wethouder om voor kort gestraften tijdelijk de huur door te betalen. En daar zijn veel burgers op tegen. „Waarom huur beta len als iemand gestraft wordt door zijn eigen schuld", was hun argument. Daar tegenover stelde Das kalakis dat deze mensen na hun straf toch weer een be- roep doen op Sociale Zaken. Voor de herinrichting van een nieuwe woning wenden ze zich tot Sociale Zaken, zo- dat dan de totale kosten ho- ger zullen uitvallen. De schatting van wethouder Daskalakis is dat doorbeta len van huur de gemeente Martijn schittert op het witte doek Korte lijnen bij veiligheid Nieuwe Passage NAC - BREDA zo'n 20.000 euro gaat kos ten. Bovendien wordt daar- mee de kans dat een kort gedetineerde zonder inko- men opnieuw de fout in gaat kleiner. Het is Schiedam Actief, de fractie Rens de Ron in de raad, die de kwestie aan- kaartte bij de landelijke po- litiek. De PW van Geert Wilders stelde vragen aan dit kabi net in de persoon van staats- secretaris Albayrak (PvdA). Haagse steun voor dit Schie- damse beleid was het resul- taat, maar de fractie De Ron stelt wel vast dat de wethou der 'de zaken mooier voor- stelt dan ze zijn'. In het persbericht stelt B& W dat er Haagse steun is, ter- wijl het argument waarop B& W de zaak legitimeert niet de wet Werk en Bijstand moet zijn maar de gemeente wet (artikel 108). 30 november Shopping Center Megastores open! 12.00 - 17.00 uur www.alexandrium.nl m stad Premier Balkenende ontvangt het eerste Daniel-broodje van de directie van Bakkerij Aad Klootwijk. foto: Marcel Bekedam van de Jong en Bekedam fotografen De komende dagen wordt hetzachteren rustiger weer. Temperaturen 8 a 9 graden. Vrij veel wind. Af en toe zon. Voor tickets zie onze advertentie in deze krant of surf naar: www.zesdaagserotterdam.nl Shopping Center Megastores Woonmail VOOR 1 IN PRIMA AANBOn/\_ VAN KOOPHUIZLN J |interes.se Bel mi of nam www ll ilSLCCH V&StgOCCi. HI Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Advertefen?: www.pcmlokalemedia.nl KFRS1 1—-1 j DECEMBER zie deze krant! VOOR GRATIS MARTEN Zie onze lezersaanbieding in onze speciale' december bijlage Oplage 38.790 Totale oplage 621.385 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) Doorbetalen huur is geoorloofd woensdag 26 november 2008 I XQ 15e jaargang nr. 48 I FRANK WILLEMSE Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1