weekbladen ALEXANDRIUM KOOPZONDAG Ervaring enKennis MP DE WERELD DRAAIT DOOR BIJ CORRECT IN ROTTERDAM Schiedam, plaatje uit Anton Pieck-boek Schiedam Zo is er maar eeri <21,50 in verhuizen efT? ©GCrflOflQ Podiumjournaal Deze Week Het weer 010 24 573 24 WOKKEN BIJ ANFONG H.van Dijke Verhuizingen is itterd Rotterdam/l/rpo/t ^NIEUWSj in de haven Info/Contact sTil HRlIfMTP© V mrnm I MET DE MOOISTE AANBIEDINGEN VAN 2008. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT Wijk Streek Sportjournaal '4 - Suske en Wiske als musical SVVSMC blijft koploper in 3e klasse B SCHIEDAM - In de donkere da- gen voor Kerst ziet de stad er bij tijd en wijle sprookjesach- tig uit. De havens van Schie dam lijken zo uit een boek van Anton Pieck te komen. De komende weken wordt het bijzonder druk en gezel- lig in de binnenstad. Donderdag n december gaat Winterhart van start met een romantische kerstmarkt in de Grote Kerk en een prach- tige ijsbaan op het Stadserf. De ijsbaan gaat donderdag overigens meteen knallend van start met een spectacu- laire ijsshow. Om 17.45 uur laten de beste rijders van kunstrijvereni- ging 'De Drechtsteden' uit Dordrecht en Kunstschaats- vereniging Rijnland een adembenemende openings- show zien, die zij samen in elkaar hebben gezet. Gekleurde zebrapaden komen er niet. Maar andere oplos- singen die leerlingen van de Jozefschool zelf bedachten wel. Zoals een schoolzone waar automobilisten maar 30 km kunnen rijden. En rode fietsstroken, zodat kleine fietsertjes veilig naar school kunnen. SCHIEDAM - Maandagavond 15 december kunnen buurt- bewoners en ouders meekie- zen uit twee veilige vari- anten: een schoolzone met poorten of een schoolzone op plateau. Scheurende auto's, knet- terende bromfietsers, een grote stadsbus en dubbel parkerende moeders die hun kroost van en naar een van de grotere basisscholen (500 leerlingen) in Schiedam brengen. Een gevaarlijke situatie waar ouders, leerlingen en bewo- ners van de wijk West al tij- den over klagen. Nog vorig jaar trok de Jozef school aan de bel en beloofde wethouder Yorick Haan (Ver- keer) die daar toen op bezoek was aan de leerlingen dat de gemeente goed naar ze zou luisteren. Zodat er snel iets aan de gevaarlijke verkeers- situatie gedaan zou worden. Maandagavond lijkt er een oplossing in zicht als bewo- ners en ouders kunnen kie- zen uit twee varianten: of poorten met drempels en een wegversmalling zodat auto's moeten afremmen. Of een groot schoolzone- plateau van 70 meter tussen de kruispunten Warande en Nassaulaan. Ook komt er nieuw straat- meubilair (hekken en bor- den) en een hoge instap voor de stadbussen. De rest van de Willem de Zwijgerlaan wordt veiliger gemaakt met rode fietsstroken. Blijft over het probleem van de ouders die hun kinderen met de auto wegbrengen. De 'Kiss en Ride' strook in de Nassaulaan wordt slecht gebruikt, aldus een woord- voerder van de gemeente. Ei- genlijk moet er een algeheel stopverbod komen rondom basisscholen. En dat is nu net de titel van een motie die Wijnand Boon (SP) aan de gemeenteraad wil voorstel- len. VOOR PEN PRIMA AANBOQ/X- VAN KOOPHl IZliN J Info? l lenk Horstink inu n-sse Bel nu of ga war www. hhstCCfl VclStgOGcl .111 14 december Shopping Center Megastores open! 12.00 - 17.00 uur www.alexandrium.nl Tijdens kerst zie elders in deze kra -lavenezia.nl lien is ook mogelij Camera d Schiedamse kappers bij nationale top stad I Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 10 december 2008 XO 15e jaargang nr. 50 I De Lange Haven met de zo kenmerkende Appelmarktbrug ziet er adembenemend uit rond deze tijd. Foto: Roger van der Kraan Het blijft met 3 a 4 graden vrij koud. De zon laat zich af en toe zien maar er zijn 00k winterse buien. 's Nachts lichte vorst. FRANK WILLEMSE Shopping Center Woonmall ^(.sSPeaAL-nEnENf*37 Ook kerstmenu's en a la carte Graag reserveren Tel. 010-473 18 79 Broersvest 119* Schiedam Zie onze advertentie elders in de krant t Fortunaweg 8 3113 AN Schiedam 010 - 426 12 24 il Gratis: 0800 - 022 44 42 www.hvandijke.nl m Al onze kranten op: www.mijnm3astad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Deze week Rotterdamse glorie in zwaar hijsen Oplage 38.790 Totale oplage 621.385 Ad res Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (lOc.p.min.) Schoolzone rondom St. Jozefschool POLOERMAN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1