weekbladen I Knutselen met de kerstman in de Grote Kerk Schiedam ORCOM SONY VAIO ACTIE WEEKEND BIJ CORRECT COMPUTERS Maasstad weekbladen voor en na Kerst Presentatie Lustrum Vriendenfles 010 24 573 24 CEINTUURBAAN 125, ROTTERDAM. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT SPARTA 'anderValkvakantles Deze Week Het weer VOOR LI N PRIMA AANBOiyC\B VAN KOOPHUIZIN/ I.Ja, info? Henk Horstink Bel nu of ga naa.r wwv hhsttCH VilStgOCci 111 Verwijzing YQRCOPi PU9US Mini-PC Fmmtm mmdetb&rd Intel Atom-230 - 1G§ DDR2--&67 Kingston - 1&0GS fATA 720Qrpm -- 22 speed DVD-brartder - Intel ©MA950 videokaart - Afmetingen: 280*282* - Ook liggend te plaatsen - Energiezuinig >rt 95mm 1 1 UIT VOORRAAD LEVERBAAR Kijk op Yorcom.nl of bezoek onze showroom Info/Contact De H. Hartkerk in de Gorzen die genomineerd is voor de prijs 'Erfgoed op eigen Benen' is net buiten de geldprijzen gevallen. Deze woensdag maakt de jury onder leiding van Rijdende Rechter Frank Visser bekend wie zich wel winnaar mag noemen in dit jaar van het Religieus Erfgoed. De winnaar krijgt een ton subsidie voor de plannen tot renovatie of herbestemming. Helaas is de Gorzenkerk daar dus niet bij. 'Erfgoed op eigen Benen' is een prijs- vraag bestemd voor kerken of kloosters die met de prijs de kerk binnen opknappen tot een vaak andere, dan ker- kelijke, bestemming. Eerder deze week maakte minis ter Ronald Plasterk bekend dat ruim een kwart van de kerken leeg staat en als mo nument opgeknapt dient te worden. De Schiedamse H. Hartkerk verdiende de eervolle nomi- natie temidden van een der- tigtal plannen van landelijke kerken. De Gorzenkerk behoudt zijn kerkfunctie maar onder de kerk is een enorme ruimte die voor wijkfuncties ge- bruikt kan gaan worden. Er zijn plannen om de kel- derruimte op te knappen want die wordt momenteel voor een klein deel gebruikt voor opslag. Vroeger werd het souterrain gebruikt voor toneelvoorstellingen, dans- lessen of andere parochie- activiteiten. Met de verbouwing hoopt de Stichting Vrienden van de Kerk dat er dan sociale wijk- activiteiten kunnen worden gehouden. De Gorzenkerk wordt in aan- bevelingsbrieven door Bis- dom en Gemeente Schiedam een 'veelkleurige oude dame' genoemd die een baken is voor de wijk. Nog deze maand werd de res- tauratie van de kerk afgerond maar de landelijke VSB-prijs zou goed aansluiten bij de volgende grote klus: het op knappen van de kelder. De jury onder leiding van Rijdende Rechter mr. Frank Visser maakt woensdag be kend wie van de zes genomi- neerden de winnaar wordt. Kandidaten zijn de Domini- cuskerk (Utrecht), de Ru'ine- kerk van Bergen (NH) en de Lourdeskerk in Zuidermeer. SCHIEDAM - In het proeflokaal van het Jenevermuseum vindt zondagmiddag 21 de- cember om 16.00 uur de of- ficiele presentatie plaats van de (Lustrum) Vriendenfles. De ontwerper van het etiket is dit jaar Harr Wiegman. De overhandiging is onder- deel van de (muziek)middag van Alberto da Moreno, die die middag in het museum wordt gehouden. Er worden dus ook jeneverliederen ge- zongen. Het Jenevermuseum is te vinden aan de Lange Haven. ZATERDAG 20 december SPARTA-STADION 18.45 UUR SC Heerenveeri Sparta-pagina zie elders in deze krant wand Rabobank 6-daagse Rotterdam Podiumjournaal John Buijsman in 'Het Misverstandt' Sportjournaal Tl r Cricketladies prijken op kalender ROTTERDAM - De feestdagen na- deren met rasse schreden. Voor velen is nu de tijd om zich erop voor te bereiden en dat geldt ook voor Maasstad weekbla den. De kranten verschijnen in week 52 - voorafgaand aan de kerstdagen - een dag eerder dan u gewend bent. Voor onze adverteerders betekent dat dat het materiaal ook een dag eer der moet worden aangeleverd. Uiterlijk op maandag 22 de cember voor 12.00 uur. De slui- tingsdatum voor reserveringen is vrijdag 19 december voor 16.00 uur. Ons kantoor is don- derdag 25 en vrijdag 26 decem ber gesloten (net als op donder- dag 1 januari 2009). Maasstad weekbladen zal in week 1 niet verschijnen. In week 2 valllen de kranten weer als vanouds bij u op de mat. www.ijssalon-lavenezia.nl Telefonisch bestellen is ook mogelijk op 010-4267106 Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas stad Yorcom Computers pre-installeert legitieme Windows® Software COMPUTER® COMPONENTtN Yorcom Computers Hoogstad 265-267 3131KX Vlaardingen Tel: 010 44 55 400 Exclusief Software Meet- Computer aanbiedingen op www.yorcom.nl/ccmputers lusief 19% BTW en zolang de voorraad strekt Geen geld voor kelder Gorzenkerk ROTTERDAM Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Zompr 'Zomer 2009 NU BOEKBAAR! zie deze krant! Voor tickets zie onze advertentie in deze krant of surf naar: www.zesdaagserotterdam.nl Oplage 38.790 Totale oplage 621.385 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) De temperatuur gaat oplopen tot zo'n 7 a 8 graden. Het wordt wisselvallig weer met veel bewolking en iedere dag kans op regen. %wl. 0 De Kerstmarkt in de Grote Kerk, die afgelopen donderdag werd geopend, is een groot succes. ledereen die in de mood voor kerst wilde komen, kwam een kijkje nemen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2008 | | pagina 1