weekbladen Schiedam geniet volop van het ijs Schiedam Jarige scoutinggroep hard op zoek naar oud-leden Jeugd kan kans grijpen en meespelen in 'Een Droom' CORRECT RUIMT CORRECT RUIMT CORRECT RUIMT Kwekerij ontmanteld in de haven en n 1 Podiumjournaal Wijk Streek Sparta-pagina Deze Week Het weer Verwijzing Info/Contact BERGWEG 110, CEINTUURBAAN 111-125, R'DAM. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT Lusse en Classen in 'Niet voor de Poes' Jackie Habets blijft Schiedam trouw ZONDAG18 JANUARI SPARTA STADI0N14.30 UUR SPARTA ROTTERDAM FX. GRONINGEN Zie elders in deze krant SCHIEDAM - Waarom dit pa- reltje slopen, net als de rest van het leegstaande zieken- huis? De meningen hierover zijn zwaar verdeeld bij om- wonenden, B W en de po- litieke partijen. Gisteren op het Stadserf hield de His torische Vereniging Schie dam een warm pleidooi voor behoud van de voormalige hunkerbunker. Sinds 1938 woonden hier tal- loze verpleegsters intern. Zij kwamen wegens personeels- gebrek uit heel Nederland naar het Schiedamse ge- meentelijk ziekenhuis om te werken en te wonen. Het ge bouw is een beetje in de stijl van de Amsterdamse school gebouwd met donker bak- steen en grote schuine zadel- daken. Buiten zijn betonnen ronde balkonnen, een erker en een soort torentje. Naast mooi of lelijk is het probleem wat te doen met zo'n schoolachtig gebouw. Wat kan erin? Een hospice werd afgekeurd omdat het daarvoor te groot is. Wet- houder Groene (PvdA) wacht eerst een cultuurhistorisch onderzoek af gemaakt door een onafhankelijk bureau. Informeel denkt collega wet- houder Yorick Haan (SP) dat er drie vliegen in een klap te vangen zijn. Eerst de eis van het college van 20 pocent so- ciale woningbouw bij nieuw- bouwprojecten. Dan star- terswoningen voor jongeren en (3de klap) het behoud van de oude vleugel. De politiek is er nog niet uit. Een meerderheid van de raad verschoof in September van voorkeur voor behoud richting sloop. Voorstanders van sloop, als de bewoners- vereniging, wijzen op finan- ciele kosten en zeggen dat er bij sloop meer gebouwd kan worden. D66 is voor behoud, de PvdA twijfelt nog, terwijl opposi- tiepartijen als WD en Leef- baar resoluut voor sloop zijn. SCHIEDAM - Een voile week lang hebben we kunnen ge- nieten van het ijs. Op grach- ten, sloten en zelfs de Pol- dervaart lag een dikke laag ijs waarop naar hartelust ge- krabbeld kon worden. Vooral in het begin van de week was de bovenlaag vaak nog nat van een voorzichtige dooi en was het van het grootste belang niet onderuit te gaan. De laatste helft van de week was het overdag 00k een stuk kouder en trok de bovenlaag strak en zwart. In allerijl werden er 00k ijs- disco's op touw gezet zoals in het Beatrixpark en bij ge bouw Krona in Sveaparken. Terwijl de omgeving sprook- jesachtrig verlicht was kon hier 00k 's avonds gezellig worden rondgereden. In het weekend was het vooral op de Poldervaart druk en na- tuurlijk in het centrum waar tegen de historische achter- grond de mooiste plaatjes konden worden geschoten. SCHIEDAM - Dit jaar bestaat de Scouting Tono-groep 75 jaar. Op zaterdag 21 maart is het precies 75 jaar geleden dat deze groep als 'padvinderij voor meisjes' werd opgericht door juffrouw Redeke. Dit jubileum wil de scouting groep uiteraard niet onge- merkt voorbij laten gaan. Om te beginnen organiseert de Schiedams/Vlaarding- se Scouting Tono-groep op haar verjaardag, 21 maart dus, een grote reiinie voor oud-leden. Dat hier veel belangstel- ling voor is blijkt wel uit de spontane aanmeldingen die inmiddels al zijn binnenge- komen. In de periode dat de groep alleen nog maar speelde met het idee van een reiinie meld- den zich al 32 mensen aan. Oud-leden die geinteresseerd zijn kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar reunie@scoutingtono. nl of telefopisch via het se- cretariaat, tel. 246 72 71. Natuurlijk worden 00k de leden van nu niet vergeten. Voor hen staat er in maart een groot verjaardagsfeest op de agenda en in het najaar wordt waarschijnlijk een ju- bileumweekend met alle le den gehouden. Wat daar pre cies allemaal gaat gebeuren is nog even geheim. SCHIEDAM - Agenten hebben afgelopen vrijdagmorgen een hennepkwekerij ont manteld aan de 's-Grave- landseweg. Toen ze rond 09.00 uur naar binnen gin- gen troffen ze door de wo- ning verspreid geripte hen- nepbladeren aan die lagen te drogen. Alle bladeren zijn in beslag genomen voor vernietiging en inmiddels doet de politie onderzoek naar de mogelijke eigenaren van de hennep. Veel van de delicten die de politie tegenwoordig tegen- komt, hebben direct of indi rect te maken met (handel in) hennep. De politie zit hier dan 00k bovenop. SCHIEDAM - Na vele succesvol- le jaren met Theater Femus pakt het kinderwerk van de Stichting Welzijn het dit jaar groter aan dan ooit tevoren. Ruim 75 Schiedamse kinde- ren uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool kunnen meespelen of dansen in de bijzondere theaterproductie 'Een Droom'. Een droom is gebaseerd op het klassieke verhaal van Shakespeare, 'een Midzo- mernachtdroom'. Het eind- doel is twee voorstellingen te schitteren in het Theater aan de Schie voor 750 bezoekers. In de wijken Noord, Zuid en West wordt er onder be- geleiding van een professio- nele regisseur gewerkt aan dit theaterstuk. Een aparte groep zal in de wijk Noord gaan werken aan de dans. Wie mee wil spelen of dan- sen in deze bijzondere voor- stelling kan zich opgeven. Deelname kost 12,50 per maand en de repetities star- ten begin februari. De voorstelling vindt uitein- delijk plaats op 17 juni. Om mee te spelen is ervaring niet nodig, plezier in het spe len wel. Opgeven of meer informa- tie aanvragen kan bij Olga Hartman, tel. 06 - 28 22 81 29 of mail: ohartman@sws- welzijn.nl. Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 14 januari 2009 XQ 15e jaargang nr. 3 I fuFm stad Slopen of niet: Ja zuster, nee zusterhuis? Het gebouw gaat verscholen achter bomen en de aanpalen- de 'jaren zestig' flat waar de administratie van het zieken- huis (nog) is gehuisvest. Het zusterhuis uit 1938 is het volgens de Historische Vereni- ging Schiedam waard om behouden te blijven. FRANK WILLEMSE Jongelui waren van 's ochtends vroeg tot tegen de schemering te vinden op het ijs van de Lange Haven. Even flink het ervan ne- men, want je weet maar nooit wat de rest van de winter gaat doen. Foto: Roger van der Kraan Veel bewolking. Eerst nog lichte nachtvorst, in het weekend oplopende temperaturen en meer kans op regen. Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Deze week Bedrijviqheid in Rotterdamse haven servicejournaal IJsselland opent polikliniek in Nesselande Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdarh tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1