weekbladen Alles voor intieme bruiloft op loopafstand Schiedam Skimmer aangehouden na achtervolging door centrum CORRECT HUIS TUIN ELEKTRONICA ROTTERDAM Deze Week Einde rentevaste periode? Voor openinastiiden lie; WWW.SANIDUMP.COM Nu het beste hypotheek advies? Wijk&Streek Sportjournaal Het weer Info/Contact Stadionweg 45a Rotterdam (nabij Feyenoordstadion) DE GROOTSTE EN ALTUD DE G0EDK00PSTE 2000M2 OP DE CEINTUURBAAN 111 IN R'DAM, ZIE ADVERTENTIE BIJ LAG E IN DEZE KRANT Jongerenopvangbus in Schiedam-West Tom Goemaat gaat voor 'goed judo' SPARTA ROTTERDAM VITESSE Zie de Sparta-pagina elders in deze krant De Hypotheker Jazeker. De Hypotheker. B&W liet in december weten dat wethouder Ha an van plan was om, samen met zijn vrouw, de winkel Reformhuis Hofland van raadslid Hofland (CDA) over te nemen. Door een arbeidsgeschil met de winkeljuffrouw kwam de wethou der daarna landelijk in het nieuws. SCHIEDAM - De Telegraaf meldde dat het SP-bestuurs- lid Gerard de Winter uit de plaatselijke afdeling is ge- stapt. Zijn vrouw die al 7 jaar in Reformhuis Hofland werkt, kreeg een nieuw ar- beidscontract aangeboden door de wethouder. Volgens het bericht een schandalig contract. Daarnaast werd over het conflict gesproken in het Stadskantoor; de werk- plek van de wethouder. Vol gens De Winter misbruikte de wethouder zijn politieke macht om zaken voor Haans echtgenoot, die de winkel leidt, te regelen. Haan meent dat er niets op tegen is om zaken na arbeidstijd op zijn kantoor te regelen. Volgens Haan heeft het conflict meer te maken met plannen van de De Winters zelf om de winkel over te nemen. Erna volgde modder gooien, over en weer. Volgens de Winter kreeg zijn vrouw onder druk een nieuw (lees, slechter) ar- beidscontract aangeboden. Terwijl Haan in publicaties juist liet weten dat het om betere arbeidsvoorwaarden ging. Ook bleek dat Haan en De Winter elkaar buiten deze zaak goed kennen. Van de SP waar De Winter in het bestuur zat terwijl Haan op- richter is van de Schiedamse afdeling. Na het uit het be stuur stappen van De Winter liet de plaatselijke SP-afde- ling weten dat hij bijna nooit op vergaderingen aanwe- zig was. Inmiddels heeft De Winter en zijn vrouw het SP- lidmaatschap opgezegd. Nu na enkele weken zegt wet houder Haan dat hij vooral spijt heeft dat hij niet eerder op de zaak is ingegaan. Het is nu een juridische kwestie tussen oud-winkelier Hof land en mevrouw De Winter. De wijze waarop hij en zijn vrouw Edith in de pers zijn afgeschilderd door het echt- paar De Winter is feitelijk de reden voor het ontslag. SCHIEDAM - De politie heeft zaterdagmiddag een man aangehouden in verband met skimmen van bankpas- sen. Er kwam een melding van een verdachte situatie bij een pinautomaat aan de Broersvest. In een aange- brachte balk in de pinauto maat bleek een apparaatje verborgen dat bankpassen kopieerde. Bij het zien van de politie renden twee personen uit de buurt van de Fortis Bank weg. Een achtervolging te voet over de Broersvest, de Singel en de Rotterdamsdijk was het gevolg. Verschillen- de omstanders assisteetden de politie door te proberen de 'skimmer' te tackelen. Dit lukte niet. Op de Rotter- damsedijk vluchtte de ver dachte een winkel in. Maar ook in de winkel gat de man zich niet over. Bij de aanhou- ding die uitmondde in een handgemeen, was een agent aanwezig. Deze werd bij de aanhouding geholpen door 2 omstanders. De agent ge- bruikte ook pepperspray om de verdachte onder controle te krijgen. De 25-jarige man zonder vaste woon- of ver- blijfplaats is overgebracht naar een politiebureau en ingesloten voor nader onder- zoek.Een 2e verdachte wordt nog gezocht. De skimappara- tuur die werd aangetroffen, is in beslag genomen. SCHIEDAM - Aanstaande bruidsparen kunnen 15 fe bruari in het Jenevermu- seum kennismaken met Schiedam als trouwlocatie. IP Schiedam kunnen tortel- duifjes op loopafstand trou- wen, een receptie geven, een fotoreportage maken en af- sluiten met een spetterend feest. De historische bin- nenstad vormt voor dit alles een dankbare achtergrond. Met Bruidsbeurs Schiedam presenteert de stad zich aan iedereen die op zoek is naar een historische en intieme bruiloftslocatie. In het Jene- versmuseum aan de Lange -Haven 74-76 worden zondag trouwlocaties, verschillende horecabedrijven, fotograven, een juwelier en bruilofts- producten gepresenteerd. Ook is er een modeshow met bruids- en gezelschapsmode. Om 15.00 uur wordt de uit- slag van de trouwfotowed- strijd van de Bruidsbeurs bekendgemaakt. Verschijnt-in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas stad Z0NDAG15 FEBRUARI SPARTA STADION 14.30 UUR flftll 8(|8§ *13 Zon en wolkenvelden wisselen elkaar at. Wefnig neerslag, Temperaturen overdag 3 a 4 graden, 's nachts lichte en later mati.ge vorst. Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcm1okalemedia.nl Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM www.hypotheker.nl SPSS Conflict over winkel van SP-wethouder FRANK WILLEMSE De fotowedstrijd in het kader van Bruidsbeurs Schiedam loopt nog tot 13 februari. Tot vrijdag kunnen trouwfoto's in de catego- rieen bruidskinderen, feest, huwelijksreis of reportage ingeleverd worden. Archieffoto: Roger van derKraan Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1