weekbladen sr Chaos bij uitrijden parkeerplaats Vlietland Schiedam Financieel advies? KEUZE UIT 250 PLATTE TELEVISIES BIJ CORREC Wie wordt de allerbeste amateurkok van Schiedam? Nieuwe programmamanaqer voor de binnenstad Nu het beste hypotheek advies? I NIEUWS in de haven Info/Contact BERGWEG 110, ROTTERDAM. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT WWW. C0RRECT.NL )tterd Rotterdam/l/rpo/t Wijk Streek De Hypotheker Jazeker. De Hypotheker. SCHIEDAM - Houd je van koken en wil je graag je kunsten to- nen? Dan is dit je kans. SWS in de Wijk organiseert in maart een spannende kook- wedstrijd. Alle wijkcentra van Schiedam houden voor- rondes om uiteindelijk op 14 maart de amateurkok van Schiedam te kiezen. Wijkcentrum Oost bijt op 2 maart het spits af, waarna de Erker op 4 maart, Dreesplein op 9 maart, de Blauwe Brug op 10 maart en afsluitend Wijkcentrum Zuid op 12 maart volgen. De winnaars van de voorrondes worden uitgenodigd in Wijkcentrum Oost voor de spetterende fi nale op zaterdag 14 maart. Voor de beoordeling van de gerechten is een deskundige jury samengesteld. Je kunt kiezen uit een voor- hoofd- en/of nagerecht. De materialen voor het voor- of nagerecht moet je zelf mee- nemen en mogen maximaal vijf euro kosten (deel van de kosten wordt vergoed op ver- toon van de bon). Voor het hoofdgerecht krijg je een tas met boodschappen waarmee je met de ingredienten iets heerlijks op tafel kunt zet- ten. Voor de tas moet drie euro worden betaald. Inschrijven in Oost, tel. 245 18 18 of kijk op: www.sws- welzijn.nl. SCHIEDAM - Marco Westland wordt de nieuwe program- mamanager binnenstad van de gemeente. Hij neemt het stokje over van Frans Grif- fioen die na ruim zeven jaar stopt met zijn werkzaamhe- den op dit terrein. Hij maakt eind 2009 gebruik van de FPU en gaat de komende tijd nog parttime verder als stra- tegisch beleidsadviseur voor de gemeente. Westland wordt in zijn func- tie als programmamanager binnenstad onder meer ver- antwoordelijk voor het eco- nomisch versterken van de binnenstad. Hij werkte hier- voor bij de gemeente Dor drecht. In 1997 werd hij in die stad programmamana ger binnenstad. Tijdens zijn periode als manager nam het bezoek aan de kern van Dor drecht met dertig procent toe. Nu vond hij het tijd voor een nieuwe uitdaging. zie elders in deze I in; Gemeente en makelaars in Schiedam hebben met elkaar afspraken gemaakt over de manier waarop panden met - eventuele - funderingsproblemen in verkoopadvertenties vermeld worden. Doel van deze nieuwe werkwijze is om de Schiedamse woningmarkt transparanter te maken. Eigenaren krijgen bij wo- ningverbetering een onder- houdsrapport van de woning en bij funderingsproblemen een herstelplan. Kosten van achterstallig onderhoud of funderingsherstel zijn dan bekend. Kopers en verko- pers kunnen zo hun voordeel doen met de kennis die is opgedaan. Wethouder Haan (Volkshuisvesting) is tevre- den over de uniforme rege- ling: „Zowel voor kopers als voor verkopers is er duide- lijkheid over de staat van de woning. In Schiedam bestaat geen verborgen agenda over panden met funderingspro blemen. Iedereen is gebaat bij deze transparantie van de woningmarkt." Onderzoek heeft uitgewezen dat in Schiedam voor on- geveer 200 woningen in de wijken Oost en West funde ringsherstel noodzakelijk is. Daarnaast vinden aan zo'n 600 woningen metingen plaats, de zogeheten moni toring, omdat niet duidelijk is of de fundering ervan sta- biel is of niet. Door de slappe veengrond in Schiedam is hier sprake van een speci- fiek draagkrachtprobleem. De zakkende veengrond trekt aan de houten palen waarop de woningen staan. Dit wordt negatieve kleef genoemd. Afhankelijk van de hoeveelheid draagkracht die een paal nog over heeft, zal een paal al dan niet zak- ken. Dit proces is moeilijk te voorspellen. Daarom vindt gedurende een aantal jaren twee maal per jaar een mo nitoring plaats. De makelaars vermelden in de advertentietekst of de funderingsmonitoring of de particuliere woningverbete- ring voor een pand van toe- passing is. Ook maken zij er melding van wanneer er een funderingsherstelplan voor een woning aanwezig is. De makelaars overhandigen in- dien gewenst een kopie van het bouwkundige onder- houdsrapport. Z0NDAG 22 FEBRUARI SPARTA STADI0N 14.30 UUR SPARTA ROTTERDAM FC TWENTE Zie de Sparta-pagina elders in deze krant SCHIEDAM - Was het Vlietland Ziekenhuis zelf heel blij met de ontwikkeling in de eer- ste maand, bezoekers van het ziekenhuis die met de auto komen en rond de spits 's avonds weer vertrekken zijn een stuk minder over al- les te spreken. Wie rond een uur of vijf van het terrein wil om naar huis te gaan, kan hiervoor gemiddeld een half uur tot drie kwartier uittrek- ken. Omdat de uitgang van de parkeerplaats uitkomt op de nieuw aangelegde roton- de waar ook al het verkeer dat van de rijksweg komt en richting Schiedam Noord of Centrum wil, is het hier bijna bedelen om op de rotonde te worden toegelaten. Gevolg: ellenlange rijen bij de uit gang van de parkeerplaats. Veel bezoekers hebben al aangegeven dan maar liever met de fiets te komen. Ook de parkeerplaats zelf wordt door veel bezoekers als 'krap' en 'onoverzichtelijk' ervaren. Dagdromen op drukbezochte bruidsbeurs Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas stad 11 i^ki Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM www.hypotheker.nl Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl RDM Campus uitjournaal Stem voor het Beste Rotterdamse Boek 2008 Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) Meldingsplicht problemen met fundering Vaak is het een chaos op de parkeerplaats van het ziekenhuis. Vooral rond de spits staan er lange rijen auto's. Een wachttijd van een half uur om weg te komen is geen uitzondering. Foto: Roger van der Kraan Guur weer: veel bewolking, veel neerslag en in het weekend ook veel wind. Temperatuur: 4 tot 6 graden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1