Opknapbeurt voor Gorzenschool Reactie op de Krantnetel over Stadserfgesprekken Jazeker de Column van Cees Risseeuw Liszt op piano Hulp bij belastingaangifte PLAATS EENVOUDIG EEN ROUWADVERTENTIE IN ALLE EDITIES VAN MAASSTAD AOW maasstad Schiedam/wijk&streek weekbladen woensdag 25 februari 2009 - X084 SCHIEDAM - Pianiste Nino Gvetadze won in het voor- jaar van 2008 de Internatio nale Pers Prijs, de Publieks- prijs en de Tweede Prijs tij- dens het internationale Liszt Concours 2008. Vrijdag 27 februari om 20.15 uiir treedt zij op in de concertserie van de Stichting Westvest90 in de gelijknamige kerk. Nino Gvetadze wordt ge- zien als een van de grootste talenten in Nederland. Op het gevarieerde programma staan een drietal walsen van Chopin en zes werken van Liszt. Toegang: 16,00; 14,00 (CJP, 65+); jongeren t/m 18 jaar 5,00. Reserveringen en informatie via de website: www.westvest90.nl SCHIEDAM - Ieder jaar vinden veel Schiedammers het een heel gedoe om belastingaan gifte te doen. Het Instituut Sociaal Raads- lieden organiseert daarom in de wijkcentra invuldagen, dit jaar op 1, 8, 15, 22 en 29 april. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Het bruto jaarinkomen mag niet hoger zijn dan 30.000 en 48.000 euro en u bent geen ondernemer. Aanmelden via 246 50 02. SCHIEDAM - Maandenlang is er getimmerd, gezaagd en geschilderd in de Gorzen school, maar het resultaat is er dan 00k naar. De school aan de Dwars-* straat in de Gorzen was hard toe aan een opknapbeurt. De tand des tijds had haar grip gekregen op het interi- eur van de school waardoor het er niet meer gezellig les- geven was. Ook de leerlingen waren wel eens toe aan een wat vrolij- ker leeromgeving en daarom vond de directie het hoog tijd voor verandering. De afgelopen maanden werd de daad bij het woord gevoegd en ging de school compleet op de schop. De verbouwing vergde wel het nodige improvisatiever- mogen van iedereen, al dat getimmer en gezaag en die vieze verfgeurtjes tijdens de lesuren, maar nu de school- lokalen er weer fris en gezel lig uitzien is dat leed alweer vergeten. Hoewel de verbouwing er nog niet helemaal op zit, werd de afgelopen week wel alvast de heropening gedaan. En dat betekende twee da- gen lang feest met onder meer een optocht door de wijk, een groot feest op het schoolplein en de feestelijke heropening op de tweede feestdag door oud-leerling John de Wolf. Deze had een attentie voor de school meegenomen in de vorm van een stoepte- gel tegen zinloos geweld die straks meteen op het ver- nieuwde schoolplein neer kan worden gelegd. Ook werden ouders en an- dere belangstellenden ge- trakteerd op een circusvoor- stelling door de leerlingen, waaraan samen met de me- dewerkers van Circus Rotje- knor hard gewerkt was. Het zag er soms angstaanjagend en spectaculair uit. Koninq Carnaval bestaat niet! In tegenstelling tot de kop hebben we een goed be- richt, Prins Carnaval be staat wel! Hij leeft in car- navalstijd in Brandersgat en viert het carnaval door feesten teorganiseren voor met name kinderen, senio- ren en gehandicapten. De prins, prinses en gevolg brengen daarnaast een bezoek aan verschillende zorgcentra. De afgelopen 3 jaren hebben Rob Oosthof en Wil Wijzenbroek met veel inzet en plezier deze tijdrovende taak op zich genomen. Het is spijtig te moeten constateren dat het ongenoegen van colum nist Frank Willemse over de voortgang en ontwik- keling van de Stadserfge sprekken wordt verward met het vrijwilligerswerk van Rob Oosthof en het een en ander leidt tot een taal- kundige combinatie met een duidelijk negatieve on- dertoon welke geen recht doet aan het zijn van Prins Carnaval. Net als alle an- dere verenigingen zijn wij erg blij met iedereen die als vrijwilliger een positie- ve bijdrage wil leveren aan activiteiten en zien dit niet graag door dit soort nega tieve typeringen gebaga- telliseerd worden of teniet gedaan. Graag nodigen wij Frank Willemse uit om een eerstvolgend bezoek aan een zorgcentrum mee te maken en een Krantne tel te wijden aan dit stuk sociaal vrijwilligerswerk. De Rietzeilers De Rietzeilers vierden 21 februari de Foute Carnaval Party en maakten het witte en zwarte schaap bekend. Advertorial Afscheid nemen van een dierbare doet iedereen op zijn eigen manier. Een laatste persoonlijke groet is belangrijk als een familielid, vriend of collega overlijdt. Maasstad introduceert samen met Monuta een eenvoudige manier om rouwadvertenties in deze krant te plaatsen. De pagina met rouwadvertenties is de best bekeken pagina in veel kranten. Nabestaanden en betrokkenen plaatsen rouwberichten om het overlijden te melden en hun medeleven te betuigen. Rouwadvertenties zijn de laatste jaren steeds persoonlijker geworden. Steeds vaker kiezen buren, vrienden en collega's voor een bericht in de plaatselijke huis-aan-huiskrant. Met Monuta Rouwbericht (www.monuta.nl/rouwbericht) kan iedereen eenvoudig zelf een rouwadvertentie maken en plaatsen. Monuta Rouwbericht bestaat uit een paar eenvoudige stappen. Allereerst kies je de krant waarin je de rouwadvertentie wilt plaatsen. Hierna zie je de mogelijkheden die deze krant biedt, de plaatsingsdata en de kosten. Het maken van het rouwbericht biedt alle mogelijkheden voor eigen inbreng. Je kiest voor een standaardadvertentie of stelt de advertentie helemaal zelf samen: afbeelding, kader, indeling, etc. Nadat je de tekst hebt ingevoerd, controleer je alles nog een keer en wordt het rouwbericht automatisch naar de krant gestuurd. Monuta heeft ook afspraken met deze krant gemaakt. Zij nemen het bericht snel en foutloos over. Elk einde is het begin van een mooie herinnering. Dat is waar Monuta voor staat. De mogelijkheden om het afscheid op eigen wijze in te vullen zijn groter dan ooit. Monuta maakt mensen hier bewust van, bestaat ruim 85 jaar en verzorgt jaarlijks meer dan 18.000 uitvaarten. Ervaring die Monuta gebruikt om een uniek afscheid mogelijk te maken. www.hypotheker.nl Samen met John de Wolf lieten de leerlingen ballonnen op. Foto: Bart Bos Hypotheek adviseur De Hypotheker Broersvest 64-66 3112 DG Schiedam Tel: (010) 473 11 50 Fax: (010) 473 83 30 Bereikt u na 2016 de 65-jarige leeftijd? Dan zou u wel eens te maken kunnen krijgen met slecht nieuws. Steeds vaker klinken er geluiden, dat de AOW leeftijd verhoogd moet worden van 65 jaar naar 67 jaar. Leuk of niet, dat zou betekenen dat we allemaal twee jaar langer moeten doorwerken, voordat we van onze AOW kunnen gaan genieten. Op zich valt er natuurlijk wel iets voor te zeggen. We worden gemiddeld steeds ouder, zijn langer gezond en zijn dus ook langer in staat om te kunnen werken. Daarnaast wil lang niet iedereen vanaf zijn of haar 65e jaar stoppen met werken. Maar belangrijker is, dat door de vergrijzing het aantal mensen dat AOW-premie afdraagt daalt ten opzichte van het aantal mensen dat een AOW-uitkering ontvangt. Met andere woorden: de groep die AOW betaalt wordt steeds kleiner en de groep die AOW ontvangt wordt steeds groter. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, als de productiviteit maar voldoende blijft stijgen. En dat is de afgelopen jaren natuurlijk voortdurend gebeurd. Maar als er niets zou veranderen, dan zou het op den duurtoch problemen kunnen opleveren. Met het verhogen van de AOW leeftijd wint de overheid twee jaar en spaart dus geld uit... Tenminste, dat zou je denken. Maar toch klopt dit niet helemaal. Want wat gebeurt er met de leeftijdsgrens van de ziektewet en de WIA? Schuift die ook op? En de WW? Kun je op je 66e dan nog ontslagen worden? Zo eenvoudig ligt het allemaal dbs niet. Er zitten nogal wat haken en ogen aan. Maar het is wel duidelijk dat de sociale zekerheid die "Vadertje Drees" in de vorige eeuw voor ogen had, langzamerhand steeds meer opdroogt. Ziektewet, ziekteverzuim, AOW, WAO-gat, ANW-hiaat, AOW-gat, WIA... Het zijn allemaal voorbeelden van wetgeving, waarbij de overheid de zekerheid van behoud van inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft teruggedraaid of op zijn minst heeft verschraald. We kregen er onzekerheid voor terug. De Nederlandse burger heeft steeds minder sociale zekerheid. Nu is lang niet alles onredelijk, wat de overheid heeft aangepast. Er werd regelmatig misbruik gemaakt van de mazen in de wet. Maar dat is altijd al zo geweest, en zal altijd ook wel zo blijven, vrees ik. Het is in ieder geval wel duidelijk dat u veel zelf zult moeten regelen. De basisgarantie die de overheid u nog biedt, is in veel gevallen te weinig om van te leven. Veel mensen zullen zich dus aanvullend moeten bijverzekeren. Daar zijn voldoende mogelijkheden voor, maar de realiteit leert dat dit vaak nog onvoldoende gebeurt. Bij ons in de vestiging kom ik echt elke dag tegen, dat er geen of onvoldoende dekking is bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Nou denkt u misschien: "Ja, je kunt alles wel bijverzekeren, maar je moet ook nog geld overhouden om van te leven." Maar dat is een misvatting. Wist u dat deze aanvullende voorzieningen vaak in een pakket te verzekeren zijn, en dat dit in veel gevallen nog geen 100 per maand kost? Vraagt u zich af hoe? Het antwoord is heel simpel. Via uw hypotheek. De hypotheek is de kapstok voor alle (aanvullende) verzekeringen. Daar wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. Waarom? Omdat er door adviseurs en consumenten te veel gelet wordt op lage maandlasten. Natuurlijk zijn die belangrijk, maar niet het belangrijkste! De zekerheid dat alles goed geregeld is, is vele malen belangrijker dan die een tiende procent rente meer of minder. Misschien vraagt u zich nu af of het bij uw hypotheek en uw verzekeringspakket wel goed geregeld is. Wacht dan niet langer en kom ermee langs. Als u op een verjaardagsfeestje zit, vertelt u toch ook Never dat alles goed geregeld was toen zich een calamiteit voordeed, dan dat u de laagste rente en de laagste maandlasten heeft? Wilt u na uw 65e niet doorwerken? Dan zult u iets moeten regelen. Hoe, dat leggen we u graag uit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 11