'Politiek laat het afweten' J Woonwinkel Le Marche nu groter aan de Hoogstraat m Collega's m otic fciW willoi werken Careys pcrsm'ykc nfl maasstad Schiedam/wijk&streek weekbladen Toneelmaker Ger van Veen schrijft en beklijft door Peter de Jong VLAARDINGEN - „De massa laat zich vangen in het gemak van ijdel vertier dat geen ander nut hoeft te hebben dan het directe plezier van het indi- vidu", verwoordt Van Veen de teloorgang van de ideeele gedachte. Eenzaam roepend staat de koning aan de rand van de woestijn. Vroeger was het een vruchtbare grond waar men gezamenlijk werkte aan de opbloei van het goede dat de mens in zich heeft. Die tijden zijn lang voorbij en zelfs de brokstukken van oude normen en waarden worden genadeloos vertrapt en vermorzeld onder de niets ontziende gang van de mas sa die vooruit wil, ongeacht waarnaartoe. Onbekommerd over de dorre droogte die ze nalaat. Maar is de schrijver en ver- tolker van 'De laatste Socia list' dan echt alleen in deze wereld Gelukkig niet! Top- schrijvers als Esther Gerrit- 'Politici en ambtenaren zijn bang voortoneel want ze begrijpen er geen jota van' sen en Lot Vekemans namen Ger van Veen onder de hoede, dwongen hem de ijdelheid opzij te zetten en te luiste- ren naar mensen die er toe doen. Regiseur Hans Rikken 'dwingt' hem goed werk te le- veren en de spelers van Thuis staan hem bij om de mond- dood verklaarde ideeele ge dachte uit de schijndood op te wekken. In opdracht van het Visserij Vlaardings Museum schreef Ger van Veen de 3e aflevering van zijn toneelsoap 'Thuis'. „Oud-museumdirecteur Je- roen ter Brugge gaf ooit de aanzet tot de serie, in aan- sluiting op exposities in het museum. Nota bene een mu- seumdirecteur als stimulator van de toneelkunst in Vlaar- dingen! De politiek laat het afweten, spreekt honderduit over 'lichtjes die altijd moeten branden' en het theater dat 'een herberg voor ons alien moet zijn'. Maar de politiek hoort alleen zichzelf graag praten en heeft de Harmonie weggegeven aan 2e rangs ca- baretiers uit den lande die zo snel mogelijk weer terug naar hun eigen huis gaan zodra de voorstelling is afgelopen. Maar er is geen plaats meer voor Vlaardingers die een professioneel podium nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Kunst en thea ter moeten juist maatschap- pelijk jeuken en kriebelen en niet in een Valkenhof theater weggestopt worden zodat je er geen last van hebt. Of het nu om underground theater gaat of om amateur- toneel, het is de moeite waard wanneer de lokale maat- schappij zelf iets presteert. Maar politici en ambtenaren zijn daar bang voor want be grijpen er geen jota van en dus varen ze alleen maar een zekere koers naar de veilige haven van jaarlijkse tekor- ten en voorstellingen die het overal in het land goed doen. Dus wordt er een ambtenaar aangesteld als directeur van een verzelfstandigd theater. Aardige dame hoor, die als ambtenaar de voortgang van een project moet bewaken maar het gemak waarmee zij daarna met haar persoonlij- ke visie de grote sprang voor- waarts in de commerciele theaterwereld mocht maken ging ten kostte van de lokale constellatie." De toneelstukken van Van Veen refereren aan de dingen en dagen. En hoe die voorbij zijn gegaan. 57 klassen heb ben voor hun CKV-les inge- schreven op de nieuwe 'brui- loft' voorstelling van Thuis. Zij zullen hun eigen me- ning kunnen vormen over de maatschappelijke spiegel die Van Veen hen voorhoudt. Ab surd surrealisme als vernieu- wende blik op heden en ver- leden.Of woedend achterom kijken naar de toekomst die niet kwam? „Politici kijken liever vooruit, zien liever de dorre droogte niet van de kaalslag die ze gepleegd hebben. CKV helpt 00k niet voor hen die alleen in het eigen gelijk geloven." De sfeervolle woonwinkel Le Marche is sinds vorige week verhuisd van de Broersveld naar de Hoogstraat nummer 125. Dit is het nieuwe adres voor liefhebbers van apar- te, stijlvolle woningdecora- tie. Le Marche biedt, in een groter pand, een groot en zeer gevarieerd assortiment aan betaalbare meubelen en woonaccessoires. „Hier hebben wij veel meer ruimte en kunnen wij ons assorti ment dus beter tonen aan de klant." De keuze bij Le Mar che is bijzonder breed. „Wij hebben voor iedereen wat wils en heel betaalbaar." Dit aanbod varieert van vitrine- kasten tot klokken, spiegels, kandelaars, stolpen en kera- miek. „Bij ons kun je terecht voor 'lifestyle', repro-antiek, onbehandeld teak en klas- siek." Le Marche is 00k de winkel bij uitstek om verrassende en echt originele kado-idee- en te vinden. „Bijvoorbeeld een mooie asbak van 5,00 euro of een buste van 7,50 euro." Natuurlijk blijft de woon- winkel 00k op de nieuwe stek aan de Hoogstraat haar alom geroemde goede kwa- liteit/prijsverhouding hand- haven. „De meubels zien er in de etalage vaak duur uit maar ze zijn echt heel be taalbaar!" J 7 Care") woensdag 25 februari 2009 - XQ85 In het land der doven is zelfs een koninq roepende in de woestijn. De Vlaardingse toneelschrijver Ger van Veen trotseert de maatschappelijke verdorring die als luchtig vermaak door de theaterwereld van stad en land raast. Als schrijver van geengageerde toneelstukken stelt Ger van Veen zich eenzaam en alleen te weer tegen de mo- derne sneltreinvaart der volken. De toneelstukken van Ger van Veen refereren aan de dingen en dagen. En hoe die voorbij zijn gegaan. Foto: Roger van der Kraan Woonwinkel Le Marche Hoogstraat 125, Schiedam Open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De eerste zondag van de maand koopzondag die persoonlijke zorg net zo belangrijk vinden als wij. Careyn is een dynamische zorgorganisatie met hart voor haar klanten en voor cotlega's. Careyn tevert persoonlijke zorg, verpleging en huishoudelijke, comfort- en woondiensten. Een goede zaak, dankzij de mensen die werken bij Careyn. Werken bij Careyn Betrokken, betrouwbaar en bereikbaar. Dat zijn de waarden die wij nastreven. Zo willen wij handelen naar onze klanten toe. En onderling als werkgever en werknemer. We rekenen op elkaar! Als jij je verantwoordelijkheid oppakt in je werk en in je loopbaan, dan kun jij op Careyn als werkgever rekenen! Wij steunen en stimuleren je waar dat kan. Op het gebied van opleidingen en kansen om door te groeien. Of door je feedback te geven op je manier van werken. Regelmatig gaan we na of jouw contract nog past bij je persoonlijke omstandigheden. Want in de loop van je leven, kunnen omstandigheden veranderen waardoor je meer of minder of op andere tijden wilt werken. Wij denken graag met je mee als het gaat om een goede combinatie van werk en prive. 1 Ja?! Voordat je 'Ja' zegt tegen Careyn, wil je natuurlijk weten wat er allemaal mogelijk is. Careyn heeft voornamelijk functies in de zorg voor kwalificatieniveau 2 en 3 en contracten in veel soorten en maten, omdat we zowel in de thuiszorg als in verpleeg- en verzorgingshuizen actief zijn. Onze salarissen zijn passend voor de zorg, volgens de CAO WT. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk voor meer informatie op onze website. Daar vind je alle vacatures die we vandaag hebben. Meer informatie over werken bij Careyn vind je op www.careyn.nl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 13