Over de dood praten is belangrijk Dulfer op Jazzpodium Waterweq J Pur per sinds 1980' en Anatevka Voor de derde keer container in de brand Hennepkwekerijen ontdekt aan het Lieftinckplein Beestenboel maasstad Reqio weekbladen Gaan zoals je bent VLAARDINGEN - Monuta ver- zorgt op woensdag 4 maart om 19.30 uur op verzoek van Zorgceritrum Soenda uit Vlaardingen, onderdeel van Argos Zorggroep, de anderhalf uur durende in- formatieve bijeenkomst 'Gaan zoals je bent'. Deze bijeenkomst is niet alleen toegankelijk voor mantel- zorgers en familieleden van bewoners, ookbuurtbewon- ers zijn van harte welkom. Ieder mens is uniek en dat mag herkenbaar zijn in de uitvaart. Mensen praten ni et graag over de dood, maar erover spreken is juist zo belangrijk. Op luchtige wi- jze vertelt Angelique Barel van Monuta over verschil- lende aspecten van einde leven. Zowel praktische als emotionele zaken worden belicht. Ze vertelt over het belang van communicatie en over hoe wensen kun- nen worden vastgelegd. Ook wordt er aandacht besteed aan wat er allemaal geregeld moet worden na een overli- jden en welke keuzes er zi jn. Ze geeft suggesties om een verdrietig afscheid een mooie herinnering te laten worden. Aan de hand van verrassende mogelijkheden hoopt ze de aanwezigen te inspireren. Uiteraard worden ook de meest gestelde vragen be- sproken over begraafp- laatsen, crematoria, verze- keringen en uitvaartkosten en is er ruinate voor andere vragen. Na afloop krijgen de aanwezigen het boekje 'Vragen over het laatste af scheid' aangeboden, een praktisch naslagwerk met de 50 meest gestelde vra gen en antwoorden. Gaan zoals je bent vindt plaats op woensdag 4 maart in Zorgcentrum Soenda, So- endalaan 2 in Vlaardingen. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Voor meer informatie en aanmeldingen kan men contact opnemen met Mar ianne van Velthoven, op telefoonnummer 010 - 445 45 00. De toegang is gratis. WATERWEG - Arthur is een gecastreerde kater van on- geveer 4 jaar oud die als vondeling bij ons terecht is gekomen. Het is een lieve en nieuws- gierige kater die graag ge- aaid wordt en kopjes geeft. Kinderen of huisdieren zijn waarschijnlijk geen pro- bleem. Kom gewoon eens kijken of hetklikt! Meer informatie over Ar thur en andere dieren uit het asiel is verkrijgbaar bij Dierentehuis Nieuwe Wa- terweg, Van Linden van den Heuvelweg 2c in Vlaardin gen. Het dierentehuis is ge- opend van maandag tot en met zaterdag van 12.30 tot 16.00 uur, tel. 010-434 53 35- SCHIEDAM - Jazzpodium Wa- terweg wordt 8 maart be- treden door Hans Dulfer. Deze legendarische ten orsaxofonist verrast muz iekliefhebbers steeds weer met een eigen sound en eigentijdse interpretaties. Dulfer is een jazzmusicus in hart en nieren. Samen met Bas van Lier (keyboards), Eric Barkman (bass) en Erik Kooger (drums) speelt hij tijdens de 7e uitgave van Jazzpodium Waterweg. Het optreden start om 13.00 uur in de Giuduci Kapel van het Stedelijk Museum in Schiedam. Tijdens het swingende concert is ook oppas geregeld. Kinderen kunnen gratis terecht in 't Atelier van het museum om daar onder begeleiding te schilderen en tekenen. Jazzpodium Waterweg am- bieert het om jazz in al zijn puurheid te brengen; om de universele taal van jazz te laten klinken in het Wa- terweggebied. De stichting bestaant uit initiatiefnemer Gerard Verver (fysiothera- peut), ondernemer Frans van Krugten, musicus Rene Winter, museumdirecteur Diana Wind en schrijfster Nathalie Lans. Zij laten het publiek 10 keer per jaar lu- isteren naar een grote ver- scheidenheid aan jazz; van big band tot improvisatie, van hot jazz tot zwoele zang. Meer informatie is te ver- krijgen bij Nathalie Lans, (010) 426 92 47 of op de website: www.jazzpodium- waterweg.nl. Het Jazzpodi um Waterweg concerteert aan de Hoogstraat 112. De toegang is gratis. VLAARDINGEN - Purper komt op vrijdag 6 maart om 20.15 uur naar de Stadsgehoorzaal Vlaardingen. Purper, zoals we van Pupper gewend zijn, maar wel helemaal nieuw en met een nieuw gezicht, de. veelzijdige Gerrie van der Kleij.Na zeventien shows en galavoorstelling verrassen de heren en dame van Purp er hun publiek wederom met een nieuwe theatershow. De vorige show 'Purper 101' had een moeilijke start door de plotselinge dood van Jos Brink, maar was overweld- igend. Frans Mulder, Erik Brey, Rop Verheijden en Marco Braam besloten dat daar een gevolg op moest komen. Een vervolg met een gouden randje, aangevuld met de veelzijdige Gerrie Een wereldberoemde musical en een nieuwe theatershow van Purper in Stadsgehoorzaal van der Klei die naast caba- retiere, ookjazz-zangeres en musicalster is. De voorstelling heeft geen echt doorlopende verhaal- lijn. Het is een show waarin losse intermezzo's afgewis- seld worden door verschil- lende elementen. Wel loopt er een rode draad door het geheel en dat is de vraag of de wereld zal vergaan in 2012. Kaarten kosten 25,00 per stuk (geen pasprijs) inclusief garderobe en pauzedrankje. Op woensdag 4 en donderdag 5 maart 2009 om 20.15 uur is de musical 'Anatevka' te zien in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen. Kiezen tussen vrouw en kinderen of oude tradities...Een onvergeteli- jke musical met een lach en een traan, meeslepende muziek en een mooi, histo- risch verhaal. 'Anatevka' is een verhaal dat zich afspeelt in het Russische dorp Anat evka. De Joodse melkboer Tevje is een vader van vijf dochters en daar heeft hij zijn handen aan vol. Vooral van de oudste drie huwbare dochters krijgt hij grijze haren. Waar Tevje het liefst vasthoudt aan de oude tra- dities, maken zijn dochters onorthodoxe keuzes. Dit dwingt Tevje concessies te doen maar vasthoudend aan zijn geloof zorgt dit voor een innerlijk conflict. De hoofdrol van Tevje wordt gespeeld door niemand minder dan musicalicoon Henk Poort. Samen met de acteurs Doris Baaten, Bea Meulman, Bert Simhoffer, Harry Slinger, Paul Vaes en Addo kruizinga wordt het weer een geweldige show. Kaarten kosten 35,00 per stuk (pasprijs €33,00) in clusief garderobe en pauze drankje. Voor beide voor- stellingen geldt: reserveren kan via www.stadsgehoo- rzaal.nl of via de kassa 010- 4340500 (van di. t/m vr. van 12.OO-15.OO uur en een uur voorafgaand aan een voor stelling). Vlaardings Boekbeeld Het stripboek Ha- Ha20 is een com- pilatie van de strips welke kunstschil- der Jeroen Verhoeff al 10 jaar publiceert in het maandblad 'Duiken'. Jeroen Verhoeff is een Vlaardingse kun- stenaar wiens super realistische onder- water weergaven internationaal grote waardering kent. De rijkdom van zeeen en oceanen worden door Ver hoeff op sublieme wijze tot kunst ver- heven. Verhoeff is echter ook een natuurliefhebber die zich grote zorgen maakt om de manier waarop de mens met de natuurlijke rijkdom omgaat. In het maandblad 'Duiken' publiceert Jeroen elke maand een strip waarin hij een omgekeerde blik vanuit de onderwaterwereld geeft. Op aansprekende wijze is Jeroen Verhoef er aldoende in geslaagd om een stripboek te maken -dat voor zowel jonge jeugd en kinderen als volwassenen leuk te lezen is, tegeli- jkertijd echter een maatschappelijk noodsignaal afgeeft van het leven onder water. Schijnbaar simpele strips met een- voudige clou die echter veel meer dan alleen leuk zijn. Door de wereld onder water om te toveren tot een transparante lachspiegel, houdt Jeroen de mens een spiegel voor waarin hij zelf lijdend voorwerp is van grappen die best leuk lijken maar eigenlijk een drama van formaat zijn. Je zou bij het lezen van HaHa20 haast denken dat het allemaal een grote grap is wat er uit zee opgevist kan worden. Het is echter een grote bezorgdheid om de verwoesting die de mens ongezien aanricht onder water die door Jeroen aanschouwelijk wordt gemaakt. HaHa20 is dan ook een leuk, maar leerzaam strip boek van de hand van een kunstenaar die maatschappelijk en milieubewust partij durft te kiezen. HaHa20 is te koop bij boekhandel Plantage Den draak of via info@jeroenver- hoef.com voor 7,50. „Graag ding ik mee naar het gratis exemplaar van 'Dutch Herring'. Mijn moeder komt uit Vlaardingen, dus wij hebben affiniteit met de haring", schreef Willy de Bruijn en heeft daarmee het boek Dutch Herring binnengesleept. Maasstad Weekbladen verloot onder lezers enkele exemplaren van het stripboek HaHa20. Om in aannterking te komen stuur een e-mail naar s.schaper@maasstad.nl of een briefkaart naar Maasstad Weekbladen, t.a.v. Stella Schaper, Postbus 1162, 3000 BD Rotterdam. Vergeet niet naam en adres te vermel- den en de titel van het boek. SCHIEDAM - Aan het Lieftinck plein zijn vrijdag 20 feb ruari 2 hennepkwekerijen ontdekt. Op 2 verschillen- de adressen was een volle- dige woning in gebruik als kwekerij. In beide gevallen was sprake van diefstal van energie. Het energiebedrijf heeft aangifte gedaan en brengt de kosten van de en ergie alsnog in rekening bij de gebruiker. De gemeente Schiedam heeft opdracht gegeven om de kwekerij en te ontmantelen. De kosten van de ontmanteling worden op de overtreders verhaald. woensdaq 25 februari 2009 - WX91 De leqendarische tenorsaxofonist Hans Dulfer verrast 8 maart muziekliefhebbers op Jazzpodium Waterweq. m, x:.:.v LEZERSACTIE Voor de derde keer in korte tijd rukt de brandweer uit voor brand aan de Lissabonweq. Er blijkt wederom brand te zijn in de containerruimte. Een container staat in brand, maar het is snel onder controle. Foto: Robin Hoqervorst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 14