'Ik ben erg gecharmeerd van de lekkere geur' Nieuwsgierig Digi-mak 'Ik word helemaal somber van al die berichten over de crisis' Wonderlijke winter Als je een baan hebt bij de receptie dan ben je van huis uit al een nieuwsgierig type. Dus als ik andere dingen doe buiten mijn werk om ben ik ook nieuwsgierig of te wel neem ik dingen waar. Laatst las ik in een boek: Nieuws- gierigheid is een mooie ei- genschap. Wie nieuwsgie rig is heeft hoop dat er ook Wie nieuwsgierig is heeft hoop dat er iets goeds kan gebeuren ooit iets goeds kan gebeu ren. Deze opmerking staat op mijn lijf geschreven. Wat mij bezighoud op het vlak van nieuwsgierigheid is: Wat luisteren mensen als ze on-, derweg zijn op hun iPod of MP3 speler, walkman of te- lefoon en hoe ben ik er opge- komen. Fietsen langer dan een half uur doe ik met een MP3 speler op mijn hoofd. Ook stofzuigen en van die vreselijke huishoudelijke klussen doe ik met mijn mu- ziekmaatje op mijn hoofd. Maar ook als je je even van de wereld om je heen wilt afsluiten is het heerlijk om de MP3 speler op je hoofd te zetten. Aan de appara- tuur hangt uiteraard een koptelefoon. Nu ben je uiter aard nieuwsgierig wat mij nieuwsgierig maakt. Niet de apparatuur, maar wat luis teren andere luisteraars on- derweg van het komen en gaan op hun apparatuur. Af en toe zou ik willen afstap- pen en het vragen. Helaas voor de medeweggebruikers zing ik wel eens mee, dat moet uiteraard een heel on- plezierig geluid zijn, ten eer- ste kan ik niet zingen en ten tweede horen zij niet wat ik horen, zij horen alleen mij, kan je er iets bij voorstellen? ADRIE BROEREN-RIP maasstad Waterweg weekbladen Mijn verzameling SCHIEDAM - „Het was heer lijk winkelen in Macy's, Woolworths en andere gro- te winkels. Men verkocht er hele mooie porseleinen reukbollen, reukzakjes in allerlei vormen en maten, gemaakt van diverse mate- rialen zoals kant en stro", vertelt Jokes van Groot veld, over haar passie voor het verzamelen van reuk bollen. „Omdat ik vanwege mijn werk veel in het bui- tenland kom en vooral in de Engelstalige landen (Ca nada, USA, Australie, Enge- land) waar deze reukbollen veel worden verkocht, kon ik mijn verzameling flink uitbreiden." „Ik ben begonnen met mijn verzameling geloof ik in 1973/74 toen een van mijn collega's op het reisbureau AVON consulente werd. Avon verkocht toentertijd plastic reukbollen met ge- parfumeerde wasbolletjes erin, in de vorm van een paraplu, schoentje, koetsje en dergelijke. Ik vond dit zo leuk, dat ik op rommel- markten ben gaan snuffe- len." „Ik ben voornamelijk erg gecharmeerd van de lek kere geur die ze versprei- den en ik vind het een uit- daging om iedere keer met een apart model thuis te ko men. Aparte modellen zijn bijvoorbeeld een liggend houten varken, een stenen luchtballon, een stenen wc pot, een keramieke draak en een plastic voetballetje van de WK of EK in 1990." „Al mijn reukbollen heb- ben een plaatsje in mijn hart veroverd, maar ik ben vooral gehecht aan het reukzakje dat mijn moeder zelf gemaakt heeft van stof met mijn voorletter erop geborduurd en gevuld met gedroogde lavendel uit haar eigen tuin, een paar maan- den voordat ze overleed. Ik maak zelf ook reukzakjes." Gezocht Mijn mening Ik vind dat mijn generatie, de 'pre-rekenmachine generatie', zich tegenwoordig te gemakkelijk overgeeft aan het digitale gemak. Ik maak me er ook schuldig aan. Wij moesten vroeger op school bijvoorbeeld nog gewoon onze sommen uitschrij- ven op papier. Niks rekenmachine op tafel. Ja, pas toen ik in mijn examenjaar zat en met examens en schoolonderzoeken mocht dat weer niet. Zo piesten we wel vaker ergens naast! Zoals de afschaffing van de 24-uurs OV jaarkaart en verla- ging van de studiefinanciering. Net als wij oud genoeg waren om van de privileges gebruik te maken werden ze terugge- draaid. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar nu geven we te gemakkelijk toe. We laten ons bv. te snel leiden door een TomTom, terwijl we echt wel weten hoe we kaart moe- ten lezen. Dat is niet zo erg, maar we laten dan ook de ap- paraten voor ons denken en dat is wel lui. Zo gaf een vriend van ons het adres Haamstedepad op. Wij in paniek, want de TomTom kende het niet! En nu? Nou dan maar op de gok en zonder hulp reden we er zo naartoe, want we wisten echt wel waar het was! Achteraf bleek dat onze vriend z'n adres ver- keerd had opgegeven, het moest Haemstede zijn. Dat bedoel ik nou, intypen zonder na te denken. Ik wil niet eindigen met braintrain op m'n DS om mijn grijze massa te trainen. We hebben geleerd onszelf te redden, doe het dan ook! Verzamelaars Voor de rubriek 'mijn verza meling' zijn wij op zoek nag-r mensen met een bijzondere, leuke verzameling. Stuur een e-mail naar waterweg@ maasstad.nl met een be- schrijving van uw verzame ling en uw contactgegevens en misschien krijgt uw col- lectie een plekje in onze krant. Panelleden Voor het lezerspanel zijn wij op zoek naar panelleden die hun mening willen geven over een stelling. Wekelijks ontvangt u een stelling via e-mail, waarop u in een paar zinnen kunt reageren. Bij uw mening plaatsen wij uw pas- foto. Geinteresseerd? E-mail dan naar waterweg@maas- stad.nl en vergeet niet een pasfoto mee te sturen. maasstad lezerspanel YENICE JONGEJAN - „Door de negatieve berichten durven mensen straks nog minder geld uit te geven uit angst dat het straks nog slechter gaat. We moeten oppassen dat we niet in een spiraal terecht komen." HANS BOUMAN - Alles went. Over een paar maanden halen berichten als '15000 ontslagen bij de NV. Kon. Beschuitfabriek.(export be- schuit stagneert)' hooguit nog een berichtje op pagina 19- TRUDY BERENDS - Ik word som ber omdat mijn boodschap- pen steeds duurder worden. En de crisis: je wordt er door overspoeld, je moet maar zo denken alle crisissen zijn er om overwonnen te worden. Schouders er onder en je maintaindrai. PIET MOL - Als de heer Bos die 20 miljard niet aan de ban- ken had 'geleend' dan had- den wij nu die 20 miljard hoeven bezuinigen! Want wij kunnen dit nu gaan op- hoesten. De crisis is dus een beetje kunstmatig. Oftewel, de rijken worden rijker en de armen weer armer maar dan met de naam crisis. Daar kan ik heel somber van worden. lezers in beeld woensdag 25 februari 2009 - WX9? In deze rubriek besteedt Maasstad aandacht aan verzamelaars in de regio. Deze week vertelt Jokes van Grootveld over haar passie voor reukbollen Een deel van de verzameling reukbollen in allerlei verschillende vormen van Jokes van Grootveld. De feeststemming zat er goed in afgelopen vrijdag op basisschool de Violier in Schiedam. Zo ook bij de vrolijk verkleedde Wouter. Op de achtergrond wordt er lekker doorgehost. Het bewijst dat ook in Schiedam carnaval wordt gevierd. KATJA Voorzichtig steken de krokussen de kop al boven de grond. De overgang van winter naar lente is begonnen. De winter zorgde voor mooie plaatjes zoals tijdens een vroege och- tend wandeling op de Holyweg. Mevr J.th van der Laan -Verkade.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 15