Kalmar beperkt Rotterdamse productie van Containerkrane Gespot: rr STENA VICTORY Nog geen klant voor Flintercrown Jff Poot werkt bij Heerema Ma rine Contractors (HMC) in Leiden. Dit bedrijf is toonaan- gevend in de wereld als het gaat om zware zeekarweien op het gebied van installatie (of ontmanteling!) van offshore- gevaarten of bij de aanleg van pijpleidingen op grote diepte. Willem Poot is al jaren super intendent op de grote werk- schepen Balder en Thialf van HMC. De laatste maanden zat hij voor de kust van Afrika en van Trinidad op de Thialf. Volgende week reist hij af naar de Balder die thans in de Golf van Mexico ligt. Een superintendent is naast de kapitein en de hoofdma- chinist een van de drie hoof- den van dienst aan boord van de kraanschepen, waarop gemiddeld in totaal zo'n 300 tot 350 bemanningsleden verblijven. Zijn taak is het ge- hele installatieproces in weer en wind te leiden waarbij hij de eindverantwoordelijkheid heeft over zo'n 150 tot 200 werkmensen van wie verras- send genoeg toch nog steeds een aanzienlijk deel bij HMC uit Nederlanders bestaat. De andere nationaliteiten aan boord zijn vooral Europeanen Amerikanen en Maleisiers. Hoe kom je in zo'n verant- woordelijke functie terecht? Willem Poot: „Het zeewerk trok mij altijd al aan. Tijdens mijn opleiding aan de zee- vaartschool in Vlissingen heb ik als leerling stuurman ge- varen op de zware zeesleper Noordzee van Smit Internatio nale. Na het afronden van de zeevaartschool ben ik via een uitzendbureau bij Brown Root gekomen waar ik onder meer operator dynamic po sitioning was." Deze functie komt overeen met een stuur man op een 'gewoon' schip, zij het dat het DP-systeem ervoor zorgt dat een offshorevaartuig of een pijpenlegger automa- tisch - zonder ankers - op zijn plaats wordt gehouden. Over zijn tegenwoordige werk zaamheden: Je bent heel veel bezig met de algemene plan ning van het werk in relatie tot het schip. Je bent betrok- ken bij de uitvoering van de karweien, je stelt de prioritei- ten en je doet de planning van het onderhoud in overleg met de hoofdmachinist. Je over- legt met de kapitein wat we moeten doen als de weersom- standigheden zodanig veran- deren dat het werk moet wor den gestopt." In de Golf van Mexico heeft hij ervaren dat de Balder met zijn eigen voort- stuwing op de vlucht moest slaan voor orkanen. „We we- ten van weercomputermodel- len wanneer die hurricanes ongeveer op onze plaats kun nen komen. Het gebeurt dat we ons dan wel 100 tot .200 mijl moeten verplaatsen. Het orkaankrachtgebied is vaak zo groot als heel Nederland. We nemen geen enkel risico. Vaak kunnen we nog werken tot omstreeks windkracht 8 Beau fort. Dat is al een behoorlijk storm. Windkracht 6 die regel matig in Nederland voorkomt, stelt voor onze begrippen niks voor. We zitten op ons werk- dek ongeveer 20 meter boven het water. Dan zie je hoe de zee tekeer kan gaan." Willem Poot had al veel gevoel voor techniek. „Toen ik nog jong was, was ik al volop aan het sleutelen. Mijn vader was be- drijfsleider bij een fabriek en van hem had ik al geleerd hoe je bromfietsen helemaal uit elkaar kon halen en weer in elkaar kon zetten." Vanwege zijn langdurige ervaring advi- seert Willem Poot regelmatig opdrachtgevers voor HMC hoe de karweien het beste en het meest efficient kunnen worden uitgevoerd. Met veel plezier doet hij nog steeds zijn werk. „Het is soms een gek- kenhuis. Mijn vrouw staat ver- baasd als ik altijd weer vrolijk voor vijf weken naar een 'uit- hoek' op zee vertrek." Denkt hij er niet aan om met zijn functie, waarin hij overal in de wereld terecht zou kunnen, een andere werkgever voor meer geld te zoeken? „Nee! Als ik het ergens naar mijn zin heb, ben ik honkvast. En waar moet je het voor doen? Voor een enkele 1000 euro meer per maand? Geld is leuk, maar te- vredenheid over je werk is nog belangrijker. Of ik nog niet toe ben aan een baan aan de wal zodat je vaker thuis bent? Nee, nog lang niet. Misschien dat als ik 55 jaar ben, me daarop ga orienteren." Iff Mammoettankers, de zogenoemde Very Large Crude Carriers (VLCC's), komen meestal ruwe olie lossen in Rotterdam. Bijzon- der is als een volgeladen tanker uitgaand bij Hoek van Holland met hoogtij van de Eurogeul gebruik moet maken. Dat gebeurde op 14 februari met de extra brede (70 in plaats van de gebruike- lijke 55 meter) STENA VICTORY die met een voile bak stookolie van Kuwait Petroleum in de Europoort naar Singapore vertrok. Volgens Koninklijke Dirkzwager in Maassluis, die alle schepen inkomend en uitgaand registreert, komt het de laatste tijd door de wereldoliehandel wel meer voor dat mammoettankers vol beladen ook uitvaren. De 333 meter lange gigant meet 312.6338 ton (dwt) en heeft als maximale diepgang 19 meter. De eige- naar is Arlington Tankers Ltd in Bermuda. De STENA VICTORY vaart langdurig in charter voor Concordia Maritime in Zweden. De eigenaren gaan er prat op dat het grote schip met 15 knopen een stuk sneller kan varen dan vergelijkbare mammoettankers en dat dit V-max type kosten besparend kan vervoeren. Overi- gens zijn er maar weinig havens in de wereld die het schip vol beladen kunnen ontvangen. Rotterdam is in West-Europa de enige haven die dergelijke giganten aan kan. De spotter is Ton Grootenboer van www.worldshipsocietyrot- terdam.nl. Kalmar Industries beperkt de bouw van grote containerkranen in Rotterdam. De productie van deze kranen wordt in prin- cipe verplaatst naar het Verre Oosten, met name China. De Rotterdamse vestiging van Kalmar Industries zal zich verder ontwikkelen als een zogeheten 'Compe tence Centre', waar de afdelingen ont- wikkeling, verkoop projectmanagement en service onderdak vinden. Voor speci- ale projecten zal de werf aan de Doklaan gebruikt blijven wordeh ten behoeve van assemblages. Gevolgen voor de werkgele- genheid bij de Rotterdamse vestiging zijn er nauwelijks. Productie van de kraanon- derdelen vond al enige tijd buiten Neder land plaats. Voor de assemblage van de grote orders op het gebied van kranen werd al geruime tijd een beroep gedaan op inleenkrachten. Montage en project- management blijft onderdeel van de kernactiviteiten van Kalmar. Het besluit om de productie op grote schaal te verplaatsen naar China is in- gegeven door de bijgestelde strategic van Kalmar om mondiaal een grotere rol te spelen in de markt van de zogeheten ship- to-shore (STS) kranen. Kalmar, dat vooral op de Europese markt actief was, hoopt met een aangepast kraanontwerp en een goedkopere productie aansluiting bij haar concurrenten te vinden. Kalmar levert kwalitatief zeer goede STS-kranen," zegt ir. Rene J.G. Kleiss, vice president van de kranendivisie van Kalmar. „Op de mon- diale markt van containerkranen is er zeker plek voor Kalmar, daarvan zijn wij overtuigd. Het is een zeer concurrerende markt, waar productiekosten een belang- rijke rol spelen, maar waarin uiteindelijk technische en productieve performance de doorslag geven. Kalmar kranen heb- ben op dat gebied een uitstekende repu- tatie. Daaraan willen wij vasthouden." De Rotterdamse vestiging van Kalmar is bekend geworden onder de naam Nel- con. De "historie van de kranenbouwer gaat meer dan honderd jaar terug. Onder de merknamen Nelcon en Kalmar zijn, naast andere kraansoorten en losbrug- gen, 135 STS-kranen geleverd, waaronder begin dit jaar nog aan de Interforest ter minal in Rotterdam, recent aan de MSC Home Terminal in de haven Antwerpen en voor de nieuwe containerterminal in het Finse Helsinki. Kalmar legt op dit mo ment de laatste hand aan de afbouw van twee containerkranen voor Rotterdam Shortsea Terminal. Kalmar in Rotterdam geldt mondiaal als een van de toonaange- vende bouwers van containerkranen en is samen met HIAB en MacGREGOR on derdeel van de Finse bedrijvengroep Car- gotec, wereldwijd leverancier aan havens van voertuigen, installaties en services voor het overslaan van goedereri. Rederij Flinter heeft donderdag 19 febru ari in Rotterdam haar nieuwe container- feeder Flintercrown gedoopt. Het is het vierde en laatste van de serie 800 teu containerschepen dat de rederij te water laat. Het is nog onzeker wanneer het in de vaart wordt genomen. Voor het schip heeft zich nog geen klant gemeld. Door de wereldwijde daling in het volume is- ook de vraag naar feedercapaciteit afge- nomen. Redaktie over de bedrijviqheid in de Rotterdamse haven in de haven februari 2009 Willem Poot heeft een wereldbaan Je komt ze in de regio Rotterdam regelmatig tegen. Maritie- me specialisten die overal in de wereld kunnen werken. Vlaar- dinger Willem Poot (48 jr.) is een van de 'zware jongens' uit de offshore-industrie. Hij zou zomaar een hoofdrol kunnen spelen in een indrukwekkende tv-documentaire op Discovery of National Geographic waarin de werkzaamheden op zee in beeld worden gebracht. Willem Poot. De Thialf is een van de allergrootste werkvaartuigen ter wereld voor offshorewerkzaamheden op zee. De dubbele kranen kunnen ruim 15.000 ton heffen. De gigant ligt voor onderhoud af en toe ook in de Rotterdamse haven. Foto Heererha Marine Contractors

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 17