weekbladen Stadssleutel weer terug bij burgemeester 1 Schiedam GGD vaccineert in sporthal tegen HPV, DTP en BMR In de ban van sterke vrouwen Aleida en Liduina Spaar- hypotheek? CORRECT COMPUTERS, MARINE EN WATERSPORT Nu het beste hypotheek advies? Deze Week in de haven Podiumjournaal Wijk&Streek Sportjournaal CEINTUURBAAN 125, ROTTERDAM. ZIE ADVERTENTIE BIJ LAG E IN DEZE KRANT De directie van Stichting Frankeland is bereid tot aankoop en verbouwing van het voormalige zusterhuis aan de Loui se de Colignystraat. Volgens een bouwkundige visie is het mog.elijk het oude zusterhuis te verbouwen tot seniorenwo- ningen; als dependance van het Sint Jacobs Gasthuis. High School Musical ook op de planken Marco Westland regisseert centrum Clubs bieden hazen voor marathonlopers SCHIEDAM - Frankeland denkt bij de verbouwing aan het toevoegen met een 'welness' voorziening. Het exterieur van het voormalige zuste- huis dat stamt uit 1938, moet gerestaureerd worden. In het huis kunnen de kleine cel- hlokken van de zusters tech- nisch verbouwd worden tot kamers en woningen voor se nioren die beperkte zorg no- dig hebben.De verbouwing van het zusterhuis is een van de plannen voor de lokatie van het oude ziekenhuis aan de BK-laan. De plannen er een 'topwoonmilieu' te cree- ren werden eerder door raad, bewoners en ziekenhuisdi- recteur naar de prullenbak verwezen. Tijd dus voor een beter plan: een beeldkwa- liteitplan met zusterhuis, duurdere appartementen 6n laagbouw uit de jaren '30. Alles met arehitectonische kunde want 'kwaliteit moet voorop staan'. De actievoe- rende bewoners zijn positief over dit advies van de ex-wet- houders Adri Reijnhout en Peter Groeneweg. Beter dan de oude plannen uit de zomer van 2008. Met betere retro- bouwstijl -maar geen simpe- le kopie- en ruime voor- en achtertuinen. Ook pleiten de ex-wethouders voor ruime (huur)appartementen aan de BK-laan. Voor de beelden -die zeggen meer dan 1000 woorden- zijn de wethou- ders in Middelburg uitgeko- men waar de wijk Mortiere als voorbeeld dient voor de oude ziekenhuislokatie. Op- vallend daarbij zijn de grote overhangende daken en de modernistische villa's die vaak wit zijn en platte daken hebben. Allemaal luxe bouw waar volgens de makers van het rapport een markt voor is. Zo zouden meest oudere bewoners van het Nassau Kwartier graag hun te grote woning willen inruilen voor een ouderenappartement in de wijk. AW V SCHIEDAM - Prins Robertus I ontving tijdens het bezoek van De Rietzeilers aan de DrieMaasStede de stadssleu tel van burgemeester Ver ver. Dinsdag werd de sleutel weer geretourneerd en was het Schiedamse carnaval ten einde. In de tussenlig- gende periode werd volop gefeest. Onder meer op de Foute Carnaval Party waar De Rietzeilers, het zwarte en witte schaap bekend- maakten. Tot zwart schaap werden onderscheiden WK en Spaland. Zij hoopten dat de sportwethouder volgend jaar wit schaap wordt omdat zij het ruimteprobleem voor de clubs heeft opgelost. Wit schaap werd KomKids. Zij hebben ook moeilijke tijden gekend. Maar nu met hun nieuwe onderkomen aan de Gerrit Verboonstraat en de verdere plannen geven zij een impuls aan Schiedam. De 'schapen' gingen daarna voorop in de polonaise. SCHIEDAM - Alle kinderen die in 2000 geboren zijn, wor den dit jaar ingeent tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rodehond). Daarnaast worden alle meisjes, geboren in de jaren 1993 tot en met 1996 ingeent tegen baarmoe- derhalskanker.. Op woens- dag 4 maart vinden deze vaccinaties plaats in sport hal Margriet. Burgemeester Verver benadrukt met haar aanwezigheid het belang van deze vaccinatie. Tussen 9.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur worden in totaal 2.744 Schiedamse kinderen verwacht. Ouders hebben inmiddels een oproepkaart voor de vaccinatie ontvan- gen. Deze worden gegeven door jeugdartsen, jeugdver- pleegkundigen en dokters- assistenten van de GGD, met ondersteuning vanuit diverse ouder- en kindzor- ginstellingen. In totaal wor den in Rotterdam-Rijnmond 22.000 meisjes voor de grootscheepse HPV-vaccina- tie verwacht. De inenting te gen baarmoederhalskanker is een belangrijke uitbrei- ding op het Rijksvaccinatie- programma. Sinds dit jaar krijgen meisjes op 12-jarige leeftijd zo'n inenting. Hier- toe is in november 2008 be- sloten. Informatie: www.pri- kenbescherm.nl. SCHIEDAM - Het weekeinde van Internationale Vrou- wendag vormt in Schiedam de start van het themajaar Aleida en Liduina: Sterke Vrouwen'. Heel 2009 staan evenementen, activiteiten, tentoonstellingen en toneel- stukken in het teken van dit thema. Op zondag 8 maart, Internationale Vrouwendag, is bibliotheek Stadserf al- leen toegankelijk voor vrou wen. Tussen 12.00 en 16.00 uur houdt de Sterke Vrou wen Ploeg hier een inspira- tiemarkt en worden tal van lezingen en presentaties ge geven. Verspreid door de bi bliotheek staan zeepkisten waarop vrouwen hun bood- schap aan de wereld kunnen laten horen. Ook is er het 'Van Ver-buffet' en muziek. 8 en 9 maart gaan 20 star- tende onderneemsters de uitdaging aan om onder be- geleiding van buddy's hun ondernemersplannen om te zetten naar concrete, kans- rijke ondernemingen. De masterclass Aleida's Plan- nendagen dankt de naam aan Aleide van Avesnes, ook wel vrouwe Aleida, de grond- legger van Schiedam. Tijdens Aleida's Plannendagen tre- den 20 vrouwen in de voet- sporen van Aleida, die ont- wikkelingen op waarde wist te schatten, om ze zo om te buigen naar eigen voordeel. De Hypotheker Jazeker.De Hypotheker. www.hypotheker.nl Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas stad Ex-zusterhuis wordt woning voor senioren FRANK WILLEMSE In DrieMaasStede ontving Prins Robertus I vrijdag in goed vertrouwen de stadssleutel van burgemeester Verver. Natuurlijk was er ook even tijd voor carnavalsvertier met de bewoners. Foto: Roger van der Kraan Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM wisselen elkaar af, in het weekend droger. Temperatuur loopt op tot boven de 10 graden. Matige wind. Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Willem Root: zware jongen uit de offshore-industrie uitjournaal Mobiele game om stad te ontdekken mm-'-, y 'V**" 5P Opiage 38.790 Totale opiage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1