STADSVISIE 20 SCHIEDAM'30 SCHIEDAM2030NL I J WAT VOOR STAD WILLEN WE ZIJN? HOE MAKEN WE EEN FIJNE STAD VOOR ONZE KINDEREN? gemeente Schiedam - B hi v< b v I I I JENEVERBOULEVARD Februar! 4 - 2009 Wat vindt u als oudere belangrijk om voor Schiedam te behouden? En wat wil jij ats jon- gere veranderen en vernieuwen in je stad? Tijdens de Generatiegesprekken komen in een soort Lagerhuis ouderen en jongeren tegenover elkaar te staan. Victor Deconinck, bekend TV-presentator, leidt de discussie. Ook deelnemen? Mail dan naar reactie@schiedam2030.nl of be I Irma van Diggelen: (010)2191731. Burgemeester Verver-Aartsen was op 17 februari gastvrouw in het St.Jacobs Gasthuis waar zo n zestig Schiedammers op verzoek samen nadachten over de stad en de Schiedammers in 2030. Onder leiding van TV-presentator en oud-Schiedammer Victor Deconinck werden alle aanwezigen geprikkeld tot een visie op de toekomst. Hieronder een aantal uitspraken van die avond. BEREIKBAARHEID EN VERVOER "Wat moet er nog verbeteren aan de bereikbaarheid en het vervoer? Je kunt met de bus van de BK-laan naar de Gorzen en met de metro naar Spijkenisse. We moeten waarderen wat we nu al hebben." "Gezonde mensen kunnen al overal komen. Maar hoe moet het met vervoer van ouderen, gehandicapten en zieken?' "Schiedam is vanaf buiten de stad goed bereikbaar, maar de route vanuit Noord naar het station kan beter." WONINGEN EN LEGE PANDEN "Uit de cijfers blijkt dat we hier in 2030 veel lager opgeleiden hebben. We moeten programma's ontwikkelen waardoor mensen zich kunnen emanciperen. Ooit liep Schiedam voorop op gebied van opleidingen - denk aan de Wilton Bedrijfsschool - en werkloosheidsbestrijding." "We hebben last van het waterbedeffect. Mensen komen vanuit de omliggende gemeenten hierheen, ook vanwege onze goed- kope woningvoorraad. In Rotterdam worden drugspanden onteigend en aangeboden aan jonge nieuwe ondernemers. Waarom hier niet?" "Er staan veel panden leeg van de Gorzen tot aan Nieuwland. Dat biedt legio kansen." E li h SI V II c c H AVENGEBIEDEN "Onze havengebieden zorgen voor werkgelegenheid, dynamiek. Daar moet je geen woningen gaan bouwen." "Je moet de industrie opschuiven naar de Botlek, naar de zeekant toe. Industrie past niet in zo'n dichtbevolkt gebied." "In 20 jaar kan de industrie een andere plek krijgen. We kunnen dan met de boot naar dejsverkant van het water richting industrie." "Werkgelegenheid? In een kettingenfabriek werken aan de kade soms maar twee mensen." CREATIEVE ECONOMIE "In 2030 gebeurt er nog meer via de digitale snelweg. Creatieve mensen en zakelijke dienstverleners gaan veel meer vanuit huis werken. Daardoor kun je ook filevorming voorkomen." "We moeten de innovatieve kanten van Schiedam verder ontwikkelen. Werken aan de waterhuishouding en schone energie opwekken, dat zorgt voor werk gelegenheid." "Er is meer behoefte aan creatieve energie. Schiedam heeft veel oude bedrijfsgebouwen, die kunnen we daarvoor gebruiken." "Als in Schiedam meer mensen bij of vanuit huis gaan werken, moeten ook de voorzieningen in de buurt leuk zijn "Er wordt hier veel gespfoken over gebouwen en wegen. Maar hoe gaan we in 2030 met elkaar om? Hoe zorgen we ervoor dat we goede Schiedammers zijn? Hoe gaan we om met verschillende bevolkingsgroepen?" "Hoe lang blijven we allochtonen nog allochtonen noemen? We willen niet in hokjes worden geplaatst. In 2030 moeten we een samenwerkende en ondernemende stad zijn." "Wanneer ben je een goede Schiedammer? Als je je straatje schoonveegt en rommel opruimt? We moeten werken aan onze sociale kant. Oog hebben voor een ander! OUDEREN "In de komende jaren neemt het aantal ouderen toe. Schep niet alleen voorzieningen voor ouderen waar ze onder elkaar kunnen zijn. We moeten stimuleren dat ze con- tacten met jongeren onderhouden." "Er zijn hier goede zorginstellingen voor ouderen, maar voor mijn moslimmoeder is het moeilijk om naar een seniorenhuis te verhuizen Daar voelt ze zich niet thuis. Ze blijft aangewezen op ons." AMBACHTSWERK "Veel ambachtswerk is in Nederland verloren gegaan. Ook het respect voor mensen die dat werk doen is verdwenen. Er zijn veel mensen die graag met hun handen blijven werken, vakman willen zijn. Die zijn niet dom en willen - ook met andere scholing - niet iets anders doen. De bakker en fietsenmaker blijven nodig." "De ruimte in Schiedam is op. Bedrijventerreinen zijn vol." "Schiedam is niet vol, de stad is slecht ingedeeld. Er is telkens een stukje bijgekomen richting de randen van de stad. We hebben zo een onlogische indeling van bedrijventerreinen en woningbouw. Om de verouderde industrie te verplaatsen, is lef nodig. UTO en Dirkzwager zouden kunnen verhuizen naar de Buitenhavenweg. Zorg voor clustering van branches, zoals autoboulevards. Creeer in Schiedam de jeneverboulevard." "We kunnen het Schienokogebied hergroeperen en het Gustoterrein aanpakken." "We moeten anders denken:out of the box-denken! Neem Detroit in Amerika. De voormalige autofabrieken worden daar gesloopt. Kinderen ontwikkelen daar moestuinen op kale vlaktes in de stad. Waarom geen moestuinen in Nieuwland?" "Hoe bevorder je - ook voor de toekomst - betrokkenheid bij de stad? Er is heel weinig contact met jongeren. Jeugdland was bijvoorbeeld een hechte groep vrijwilligers... en het Spectrum festival. Dat is er allemaal niet meer." "Er is hier geen discotheek voor de jongeren!" "Je moet alle vormen van basisschoolonderwijs bij elkaar zetten. Zet er sport- en culturele voorzieningen bij. Zorg dat alle partijen samenwerken.' Ik] U kunt aangeven wat u WEG wilt hebben uit de stad, wat u wilt BEHOUDEN en wat u NIEUW wilt ontwikkelen in de stad. U vindt de presentatiewand van de Stadsvisie 2030 met flipovers de komende tijd op de volgende plekken: U kunt daar tevens een zogeheten Meedenkformulier invullen. Daarop kruist u aan wat u het belangrijkste vindt. U vindt de uitslagen op de website: www.schiedam2030.nl.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 6