li K BOSCH V Wegwerkzaamheden Jazeker de Column van Cees Risseeuw FEBRUARI Gemeenteberichten 1 Whirlpool Adviseur of verkoper? www.prijstopper.nl Advertentie lrr,Lvlr| UT dlr I www. hypotheker. nl DUAL XD ENGINE BEELDVERBETERING 100 HZ PLASMA TELEVISIE Hami 1800 WATT GRATIS PARKETBORSTEL INTEL DUAL CORE PROCESSOR BESTE K00P CONSUMENTENGIDS 250 GBHARDDISK 1400 T0EREN 3 GB GEHEUGEN STARTUITSTEL ST0FZUIGER 99.- WASMACHINE PRUSTOPPER BIJ U IN DE BUURT: SCHIEDAM ROTTERDAM MAASSTAD WEEKBLADEN woensdag 25 februari 2009 - X006 gemeente Schiedam Hier vindt u een overzicht van tijdelijke wegafsluitingen in Schiedam en directe omgeving. Wanneer afsluitingen van langere duur zijn, worden ze zo snel mo- gelijk op de gemeentelijke web site vermeld. De actuele tijdelijke wegafsluitingen zijn de volgende: Hoofdwegen Burgemeester Honnerlage Gretelaan (Tramplus) Op maandag 23 februari 2009 wordt de Burgemeester Honner lage Gretelaan afgesloten voor doorgaand verkeer. Het fietspad dat parallel aan de trambaan wordt gemaakt, wordt doorge- trokken over de kruising. Het werk duurt naar verwachting tot 9 maart 2009. Burgemeester Van Haarenlaan Fase twee van de herprofilering van de Burgemeester van Haar enlaan is gestart. Het betreft het deel tussen de Vlaardingerdijk, ter hoogte van de metro, en de Bur gemeester Knappertlaan. Dit deel behoudens de parallelrijbanen is afgesloten. Omdat kruising van de Vlaardingerdijk en de Burgemees ter van Haarenlaan eveneens wordt vernieuwd is doorgaand verkeer vanaf de Troelstralaan in zuide- lijke richting niet mogelijk. Voor de bewoners van het Toernooiveld is een extra ontsluiting gemaakt via het Simon Rijnbendepad. De verwachting is dat de werkzaam- heden rond 1 mei zijn afgerond. Mocht u vragen hebben over deze afsluiting, dan kunt u contact op- nemen met de heer S. Franken (projectleider gemeente Schie dam) via s.franken@schiedam.nl of via 010-219 1621. Strickledeweg De Strickledeweg is tussen de Philippusweg tot ten zuiden van de Hontslootstraat afgesloten. Er is een eenrichtingsregime inge- steld op de Strickledeweg van noord naar zuid om de bedrijven bereikbaar te houden. Kruising van Mgr. Nolenslaan en Piersonstraat afgesloten voor verkeer Sinds maandag 19 januari jl. is de kruising van de Mgr. Nolenslaan met de Piersonstraat (tegenover het Lieftinckplein) afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze af sluiting is nodig vanwege een her- bestrating en rioolvernieuwing. De werkzaamheden vormen een onderdeel van de brede aanpak van de Mgr. Nolenslaan. De win- kels in de Mgr. Nolenslaan blijven gewoon bereikbaar. Ter plaatse zijn met borden de omleidingen aangegeven. Een plattegrond hiervan is hier te vinden. Mocht u vragen hebben over deze opening en afsluiting, dan kunt u contact opnemen met de heer S. Franken (projectleider gemeente Schiedam) via s.franken@schie- dam.nl of via 010-219 1621. Peter van Anrooylaan Met ingang van maandag 9 fe bruari 2009 worden er weg werk zaamheden uitgevoerd in de Peter van Anrooylaan. Er worden rijpla- ten gelegd voor de hulpdiensten. Schiedam Oost In verband met het plaatsen van ondergrondse vuilniscontainers zijn op diverse plaatsen in Schie dam Oost kortdurend parkeer- vakken of wegen afgesloten. Fietspaden Fietspad Zwaluwlaan Het fietspad aan de zuidzijde van de Zwaluwlaan wordt opnieuw ingericht. Hiervoor is het deel tussen de Churchillweg en de het Hargplein afgesloten. Fietsers worden ter plaatse omgeleid. Poidervaart Het fietspad langs de Poidervaart is tot een nog nader te bepalen tijdstip afgesloten. Deze afslui ting is noodzakelijk om de dam naar het Vlietland Ziekenhuis toegankelijk te maken. Overige wegen De Velden Op maandag 23 februari 2009 wordt begonnen met het inrichten van een depot voor materialen op het La- vendelveld. Het depot zal worden ingericht op de parkeerplaatsen van het Lavendelveld. Aansluitend zullen de werkzaamheden voor het ophogen van de tuinen starten. Hammerdal De tijdelijke bestrating op de Hammerdal zal worden vervan- gen door de definitieve bestra ting. De werkzaamheden hiervoor starten op maandag 23 februari. Het deel tussen de Skogdal en de Fjorddal is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Van 23 tot 28 februari wordt de bestrating van de kruising Hammerdal-Skogdal vervangen. Hierdoor zijn de wo- ningen op de Skogdal niet be reikbaar voor auto's. Er worden rijplaten neergelegd die slechts bedoeld zijn voor hulpdiensten. Derhalve niet parkeren of gebruik maken van de rijplaten. Cees Risseeuw Schiedam Hypotheek adviseur De Hypotheker Broersvest 64-66 3112 DG Schiedam Tel: (010) 473 11 50 Fax: (010) 473 83 30 Zoals u weet ben ik o.a. een hypotheekadviseur. Of ben ik eigenlijk een hypotheekverkoper? En wat is het verschil? In feite is er aan het eind geen verschil denk ik. Uiteindelijk gaat het erom dat u, aan de hand van mijn advies, de hypotheek bij mij afsluit, en ik u dus de hypotheek verkoop. Maar hypotheekadviseur klinkt dan toch wat vriendelijker dan hypotheekverkoper. En, er is natuurlijk wel degelijk een verschil. lemand die hypotheken verkoopt hoeft niet per definitie een adviseur te zijn. Partijen die bijvoorbeeld hypotheken direct aan de consument verkopen. Daar zit geen of nauwelijks een adviseur tussen. U moet al het denk- en rekenwerk zelf doen. In mijn beleving is zeker 75% van alle hypotheken te adviesgevoelig. Niet alleen wat betreft de inhoudelijke kant van de droge materie, maar vooral ook de menselijke kant. Want hoe kan ik u nu een goed advies geven als ik u niet eens ken? Daarom zijn de gesprekken die wij met u voeren zo belangrijk. We kunnen dan een beeld krijgen van hoe u als mens in elkaar steekt. We hoeven natuurlijk niet uw schoenmaat en pincode te weten, maar gewoon, een gesprek over hoe u in het leven staat. Wat vindt u belangrijk? Waar hecht u waarde aan? En, misschien nog wel belangrijker, waar zou u aan moeten denken, maar heeft u misschien nog niet gedaan? Belastingzaken, zorg Voor nabestaanden, toekomstvoorzieningen... het zijn allemaal zaken die ook u ooit zullen raken. En ook, en misschien wel juist, in tijden van slechtere economische omstandigheden is het juist zo belangrijk dat u bepaalde basiselementen goed regelt. Het valt mij bijvoorbeeld op dat veel mensen die in een huurwoning wonen, geen overlijdensrisicoverzekering hebben afgesloten. En dat kopers dat een van de belangrijkste zaken vinden om wel te doen. Waarom dan bij huurders niet? Hoeft het dan niet? De maandlasten bij een hypotheek of huurwoning gaan gewoon door. Dat is toch een vreemd verschijnsel vindt u niet? Toch nog even terug naar het dilemma adviseur of verkoper. Laatst was ik in een bekende slijterij en vroeg om een fles rode wijn uit Italie. Ik wilde iemand een cadeau geven en wist dat hij van Italiaanse rode wijn houdt, bij voorkeur uitToscane. De betreffende medewerker in de winkel kwam er echter niet uit. Ze wees me wel het rek waar de Italiaanse wijnen lagen, maar kon me niet vertellen welke wijn ik zou moeten overwegen, simpelweg omdat de kennis ontbrak. Teleurgesteld ben ik naar een speciaalzaak gegaan en stelde dezelfde vraag. Hier viel mij de echte kenner op. Hij stelde gerichte vragen, waarna hij met een tweetal wijnen kwam die in zijn ogen zouden voldoen. Ik heb er een gekocht en hoorde een week later van de persoon aan wie ik de fles had gegeven dat hij wilde weten waar ik de fles had gekocht. Hij moest er meer van hebben, zo lekker! Wat wij helaas wel eens denken, ook in dit geval, is dat het prijsaspect een grote rol speelt. Nu was de wijn van de speciaalzaak 1,- duurder dan die van de slijter, maar het was wel een voltreffer! De medewerker van de speciaalzaak was een deskundige adviseur, die bij de slijterij, een verkoopster. Als ik precies had geweten wat ik wilde hebben zou ik bij de slijterij zijn geslaagd, nu had ik gericht advies nodig, en ging naar een specialist, tot voile tevredenheid. Nou, zo zie ik mezelf eigenlijk ook. Als de specialist. Binnen onze organisatie besteden wg heel veel tijd en geld aan opleiding en bijscholing, gewoon om ervoor te zorgen dat we die specialist kunnen blijven. Zodat we, net als de man van de wijnspeciaalzaak met gerichte vragen en gedegen kennis u kunnen voorzien van het juiste advies en dus het juiste product, want dat is nog altijd het allerleukste van ons werk; een tevreden klant. Het klinkt cliche, maar het is wel zo. 1 n w 17 16 27 28 type: 42PG100R ELDERS 649,- dual ^rrr>* pe: BSD 2822 type: INDIANA 1400 JAN VAN RIEBEECKWEG 27 Id BERGWEC 36 H ZUIDPLEIN 610 - 612 (ZUIDj VOOR EEN OVERZICHT VAN ALLE FILIALEN EN OPENINGSTUDEN KUK OP

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 8