Zeehond aan olievat gebonden 'Alle geplande eengezinswoningen komen er' liPst. r' 'Verhuizing uit oude flatblokken goed verlopen' King Arthur in Dorpskerk Einde banketbakkerij Scheffers op de Dam Verliefd, verloofd, getrouwd Zinloos geweld naast senior-pop I maasstad Schiedam/ wijk&streek weekbladen Krantnetei Als middelbare scholier die nooit een Valentijnskaart ont- ving maakte ik me ernstig zorgen ofik ooit aan de man zou komen. Ik dacht datjongens een andere taal spraken die ik niet beheerste. Dat viel achteraf allemaal reuze mee. Vriendinnen die destijds wel succes hadden bij de jongens, bakken er nu daarentegen weinig van. Zo'leidt L. een zwer- vend bestaan, nadat ze haar jeugdliefde aan de dijk zette en haar vaste baan opzegde. Nu rommelt ze met een ge- trouwde collega en is ze tegelijkertijd hevig verliefd op een onbereikbare man op haar andere werk. „Ik heb hem weer gezien", kirt ze aan de telefoon. „Heb je nou al wat tegen hem gezegd?", informeer ik. Nee, dat durft ze niet. Ze heeft nog nooit een woord met hem gewisseld. „Je klinkt als een bakvis!", zeg ik streng. „Ik denk dat hij het ook met P. doet", snikt ze vervolgens over haar getrouwde minnaar. „Wilje nou niet eens gewoon iemand die helemaal voor jou gaat?", verzucht ik, terwijl ik bedenk wat ik deze avond eigenlijk had willen doen. Even later belt D. „Hoe weetje nou of iemand de ware is?", roept ze vertwijfeld. „Goede dingen gaan altijd simpel", oreer ik. „Je houdt van hem of niet. Net zoalsje bloemkool wel of niet lust", zeg ik terwijl ik naar E. kijk die in zijnjog- gingbroek met grote ogen naar Wegmisbruikers zit te kij- ken. „Het gaat niet vanzelf. Trouwen is een werkwoord", zeg ik terwijl ik met de telefoon de kamer uit loop. Dit kan nog een lang gesprek worden! „Maar alsjeje aan iemand ergert, kan het toch niet de wa re zijn?", wil D. weten. „Je kunt het toch gewoon zeggen alsjeje ergens aan ergert?", probeer ik. „Wat is er dan zo erg?" Het is even stil en ik bereid me voor op de vunzigste gewoontes. „Hij maakt domme taalfouten!", klinkt het ge- schokt. „En hebje dan geen tijd voor jezelf nodig?", vraagt ze even later dramatisch. „Nee, we gaan altijd tegelijk naar bed, ook al komt een van ons heel laat thuis. Ik wil gewoon in slaap vallen met een arm om me heen." Pff wat een ingewikkeld gedoe toch, zo'n nieuwe liefde. Na I4jaar begrijpen E. en ik elkaar zonder woorden. Hij kent mijn onhebbelijkheden en houdt desondanks nog steeds van me. Dat is wel een bloemetje waard. door Frank Willemse SCHIEDAM - Zijn saucijzen- broodjes en tompoucen zijn wereldberoemd. Bij jubi- leum, verjaardagen en kan- toorfeestjes is het gebak van Cees Scheffers een attractie die menigeen blij maakt. Dat is binnenkort niet meer. Op t maart stoppen Cees en Thea Scheffers na no jaar zoete broodjes bakken. Scheffers op de Dam is een staande uitdrukking geworden. Op de Dam met beneden de win- kel, erboven het woonhuis en erachter de banketbakkerij met ovens en diepvriescel- len, daar heeft Cees Schef fers (62 jaar) zijn hele leven gewerkt. Hij volgde zijn va- der en zijn opa Scheffers op die in 1899 de zaak opende aan de Dam 35. Eerst was de winkel nog een gewone bak- ker maar na de oorlog werd de bakkerij uitgebreid met banket. „Iets minder vroeg op maar toch elke dag om 6 uur opstaan", zegt Schef fers over zijn plannen terwijl hij in zijn winkel de laatste klanten helpt. Hij vertelt en- thousiast over de vroegere (top)winkelstraat met win- kels als Bertels (warenhuis), Elshof en waterstokerij De Groot. Maar dat is voorbij. Zijn kinderen kozen een an- der beroep en het echtpaar wordt ouder. Sluiten dus. De reden is de concurrentie van supermarkten en grootwin- kelbedrijven. Brute vondst op Strand Hoek van Holland REGIO - De Dierenambulan- ce Vlaardingen/Maassluis kreeg maandag 24 febru ari een melding binnen van een aangespoelde zeehond op het strand van Hoek van Holland. John Stout vertelt over zijn ervaringen: „Ter plaatse vonden wij een grij ze zeehond met zijn zwem vliezen met touw aan een olievat vastgeknoopt. Onze vermoedens gaan dan ook uit naar een daad van een vissersboot waar het dier vermoedelijk in een van de Groenoord netten terecht is gekomen." In overleg met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) is het dier in beslag genomen. „De zeehond is overgebracht naar de me- dische faculteit in Utrecht alwaar onderzoek wordt gedaan om de doodsoor- zaak vast te stellen", weet Stout. De medewerkers van de Dierenambulance kwam ter ore dat er in de zeehon- denopvang al meerdere meldingen binnen zijn ge komen van dergelijke prak- tijken. „Vandaar dat hier nu verder onderzoek naar gedaan wordt", aldus John Stout. Het olievat dat aan de zee hond was gebonden, biedt enige duidelijke aankno- pingspunten voor zijn her- komst. Stout vervolgt: „Op het olievat stond duidelijk de herkomst en vermoede lijk de koper. Dat zou dus wel eens de dader kunnen zijn." Bij aankomst van de Dierenambulance was de zeehond net overleden. Filmhuis SCHIEDAM - In het Filmhuis draait donderdag 26 febru ari Der Baader Meinhof Complex. De film begint met een tafe- reeltje rond Ulrike Meinhof op een Duits naaktstrand. Vervolgens wordt snel over- geschakeld naar de geweld- dadige rellen rond het be- zoek van de sjah van Perzie aan Berlijn in 1967. Het is een contrast dat onmiddel- lijk het gevoel van urgentie oproept dat veel politiek ge- engageerde jonge mensen in die tijd moet hebben bewo- gen. Tien jaar later is het revolu- tionaire vuur echter ontaard in een zinloze reeks overval- len en aanslagen. Vrijdag 27, zaterdag 28 fe bruari en zondag 1 maart (11.30 uur) draait Young Heart. Young@heart is een hartver- warmende en verrassende film over een popkoor dat moderne pop- en rockmu- ziek zingt. Van Sinead O'Connor tot Nirvana, de smaak van het koor is breed. Bijzonder: de gemiddelde leeftijd van de zangers en zangeressen is 81 jaar. Aanvang 21.00 uur, toegang 7 euro. Reserveren via VW Schiedam, tel. 473 30 00. SCHIEDAM - Groenoord wordt langzaam maar zeker weer het rustige burgerwijkje dat het ooit was. Rene Korstan- je directeur van Wijkont- wikkelingsmaatschappij Groenoord, is meer dan te- vreden over de resultaten die sinds 2002 in de wijk behaald zijn. Ook nu het er economisch even wat min der rooskleurig uitziet. „Het nieuws is dat we gewoon blijven bouwen, alle geplan de eengezinswoningen ko men er. Wel denken we na- drukkelijk na over middelen waarmee we eventuele ko- pers over de streep kunnen trekken. Crisis, kredietcri- sis; natuurlijk kun je er niet omheen", zegt Korstanje. „Maar wij bouwen hier ge woon door." De 72 geplande eengezinswoningen tussen Oreliopark, Vivaldilaan en Mozartlaan gaan in juni van dit jaar in de verkoop. De ap- partementenblokken op de hoeken van de Eduard van Beinumlaan, met namen als Elton Elvis en Madonna, zijn wel geschrapt. „Omdat het standpunt bestond dat er nog genoeg (nieuwe) appar- tementen leeg staan. Laat dat eerst gevuld worden." Over gebrek aan belangstel- ling heeft de WO Groenoord niet te klagen. Volgens de directeur is de prijs van de woningen hier voor een groot deel debet aan. „Onze huizen zijn betaalbaar voor starters en wat je ook wel ziet is dat er veel interesse is van mensen die al een koop- huis hadden, maar die van een appartement naar een eengezinswoning willen. Prijzen van rond de 250.000 euro voor een goed, degelijk huis, wij zeggen altijd: de Hema-kwaliteit, geen Bij- enkorf, dat spreekt mensen aan." SCHIEDAM - Naast project The Beatles, wordt De Noten- balk verwezenlijkt op de plaats waar ooit de Martinu- skerk stond. Het huizen met een besloten karakter en met iets langere achtertuin. Maar eerst is het nu wachten op de grote woonbeurzen waar de mensen van WOG de meningen gaan peilen. Begin juni gaan de huizen in de verkoop. De uitverhui- zing van de mensen uit de oude flatblokken die nu nog op de bouwlocatie staan, is overigens voorspoedig ver lopen. Er waren maar drie gevallen die op een bepaald moment voor hoofdbre- kens hebben gezorgd, ver- klapt Korstanje. „Waaron- der een oude mevrouw die haar man had verloren en emotioneel gewoon heel erg gehecht was aan haar huis. Dat zijn moeilijke gevallen natuurlijk, maar zelfs voor die mevrouw is uiteindelijk een passende oplossing ge- vonden." De bouw start na jaar 2009. woensdag 25 februari 2009 - X083 ANOUK BREEMAN Toonkunstkoor Schiedam geeft zaterdag 14 maart een bijzonder concert in de Dorpskerk; de semi-opera 'King Arthur' van Henry Purcell. Kaarten kosten 17,50 en zijn verkrijgbaar aan de zaal. Aanvang is 20.15 uur. „Ter plaatse vonden wij een grijze zeehond met zijn zwemvliezen met touw aan een olievat vastgeknoopt." I r-r^'-r De sloop van de flats in het gebied tussen tussen het Oreliopark, de Vivaldilaan en de Mo zartlaan is onlangs begonnen. De nieuwbouw gaat najaar 2009 van start. Foto:R.v/d Kraan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 9