Schiedam IllNhW weekbladen Het Goed BV toch niet naar Nieuwland Duitse hockey-international geeft clinic bij Spirit Startblok verwelkomt 300e leerling Nationale Daltondag CORRECT LUIDSPREKER ACTIEDAGEN kh f- Volop Podiumjournaal Dicht bij huis Verdere verruiming van voorwaarden Starterslening- mogelijkheden? Nu het beste hypotheek advies? Deze Week Het weer in de haven Info/Contact BERGWEG 110, ROTTERDAM. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT Herman van Veen dol op Rotterdam Zwart Nazareth: kanshebber Popprijs VRIJDAG6MAART SPARTA STADION 20.45 UUR SPARTA ROTTERDAM WILLEM II Dat stelt in ieder geval CDA- raadslid en ondernemer Henk Hofland. Volgens Hofland, die pas zijn reformwinkel over- deed aan wethouder Haan, is het of het een of het ander. Of een private ondernemer of een overheidsbedrijf en daar- om stelde hij maandagavond tijdens de rondvraag vragen over de subsidie aan wethou der Daskalakis over het nieuw op te zetten kringloopbedrijf in Schiedam. Het is vooraf GroenLinks die al jaren hamert op de komst van een kringloopwinkel voor Schiedam. Een motie daarvoor werd met ruime meerderheid door de raad aangenomen. En nu moet wethouder Daskalakis tot daden overgaan. In januari meldde het college van B&W nog dat het Kringloopbedrijf in de wijk Nieuwland moest komen. Om de zone Parkweg en de wijkeconomie te verbe- teren. Daardoor kon een deel van de miljoenen (totaal ruim 2,6 miljoen) voor Nieuwland van (ex-) Minister Vogelaar aan de kringloopwinkel be- steed worden. Dat gaat niet door omdat een passende lo- catie in Nieuwland niet voor handen zou zijn. Uit de hoge hoed toverde het College een nieuwe locatie: 's Gravelandseweg 268-274 grenzend aan de Calandstraat waar de Irado is gevestigd. En die Irado, waarvan de ge meente Schiedam aandeel- houder is, heeft een werkre- latie met de kringloopwinkel. Irado is samen met Schiedam voor 50 procent aandeel- houder van Het Goed BV in Vlaardingen. Eenzelfde con- structie gaat voor Schiedam gelden. Met een grote subsi die van 300.000, - kan het Goed BV nu een vestiging in de Spaanse Polder beginnen. Daarnaast helpt jaarlijks een bedrag van bijna 60.000 euro om het tweedehands-bedrijf op te starten. Daskalakis verdedigde de sub sidie met het argument dat Het Goed zich richt op hergebruik zodat er minder afval voor de Irado overblijft. Openbare basisschool Het Startblok aan de Burgemeester van Haarenlaan verwelkomt maandag 16 maart de 300e leerling. Dat is opmerkelijk omdat de school de laatste jaren alleen maar leerlingen verloor. Na de sloop van de woningen nabij de Parkweg daalde het leerlingaantal een aantal jaar geleden zelfs tot 240. Om de komst van de 300e leerling te vieren wordt de week maandag feestelijk ge- start. Nummer 300 ontvangt van de school een speciaal welkomstcadeau en alle leer lingen krijgen iets lekkers. Op dit moment zit de groei er weer goed in op Het Startblok. De school hoopt het komende schooljaar zelfs door te groei- en naar 320 leerlingen. Daar naast heeft de school ook nog drie Voor- en Vroegschoolse Educatiegroep (WE) met in totaal 45 leerlingen van 2 tot 4 jaar. Doel van WE is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en allochtone achterstandsgroepen zo te sti- muleren dat de kansen op een goede schoolloopbaan wor den vergroot. De voorwaarden om in aan- merking te komen voor een Starterslening worden verder verruimd, als de gemeente- raad het voorstel van het col lege overneemt. De eis dat een aanvrager minimaal een jaar in Schiedam moet wo- nen wordt vervangen door de voorwaarde dat een aanvrager een economische of maat- schappelijke binding heeft met Schiedam. Wethouder Haan (Wonen) zegt dat hier- door meer mensen in staat zullen zijn voor het eerst een eigen huis te kopen. De woningmarkt staat door de huidige kredietcrisis onder druk, wat de beweeglijkheid van de markt afremt. Het aan- moedigen van starters op de woningmarkt om in Schiedam een huis te kopen is een maat- regel die helpt de effecten van de kredietcrisis tegen te gaan. Tot nu toe was het verkrijgen van een Starterslening voor- behouden aan mensen die voor het eerst een huis kopen en al langer dan een jaar in Schiedam wonen. Nu wordt deze voorwaarde versoepeld. Haan: „Ieder- een met een economische of maatschappelijke binding met Schiedam komt in aan- merking. Ook mensen die nog niet in Schiedam wonen, maar er wel al werken." De Daltonscholen zetten woensdag 11 maart de deuren wagenwijd open en ook op Openbare Daltonbasisschool De Klinker -Schiedam kan ie- dereen van 08.30 tot 12.15 uur een kijkje achter de schermen komen nemen. Uit onderzoek is gebleken dat het daltononderwijs de laat ste jaren behoorlijk in de lift zit. In de maatschappij van morgen zijn samenwerking, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid be- langrijke voorwaarden en juist dat zijn bij Dalton de uitgangs- punten. De koffie staat klaar om 08.30 uur aan de B. IJzerdraatsingel. De Hypotheker Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Jazeker. De Hypotheker, www.hypotheker.nl Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 4 maart 2009 15e jaargang nr. 10 XQ81 d stad Zie de Sparta-pagina elders in deze krant Is kringloopbedrijf Het Goed BV een commercieel bedrijf of is het een aan de overheid gelieerd 'staatsbedrijf dat net als BGS of de bibliotheek mag rekenen op jaarlijks een (groot) subsidie- bedrag van de gemeente Schiedam? Als het een private onder- nemer is, dan moet zelf het bedrijfsrisico genomen worden. FRANK WILLEMSE SCHIEDAM> SCHIEDAM> SCHIEDAM> Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM Matthias Franke, de keeper van het Duitse Uhlenhorster Hoc key Club (Hamburg) - kwam het afgelopen weekend naar Spirit om een clinic te geven. Regen domineert het weerbeeld de komeride dagen. De zon laat zich nauwetijks zien. Temperaturen 7 a 8 graden. Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Zorg over ontsmettingsgas uitjournaal Met buttons is het goed vrienden maken Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1