weekbladen 5ED i>E ACf. HAIR PEACE SANI-DUMP Schiedam Marcel Gootjes blaast Bed-in for Peace nieuw leven in 0K-Punten bieden acute opvang in onveilige situaties Spaar- hypotheek? (VAN 11.00-17.00 uur) KEUZE UIT 250 PLATTE TELEVISIES BIJ CORREC] Nu het beste hypotheek advies? Deze Week Het weer in de haven Podiumjournaal Dicht bij huis DE GR00TSTE EN ALTIJD DE G0EDK00PSTE! SCHIEWEG 73-75 DELFT (NABIJ DE MAKRO) In deze krant ZONDAG SHOPDAG BERGWEG 110, ROTTERDAM. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT WWW. C0RRECT.NL Karin Bloemen in de overgang Toch weer een Ouderenfestival SPARTA ROTTERDAM PSV Die organisator moet het werk van het Centrum Ma nagement overnemen. Maar de ondememers zijn kritisch over de nieuwe plannen. Een sigaar uit de eigen doos noemen ze het ondernemers- fonds waaruit een professio nele manager betaald moet worden. Gezamenlijke activiteiten niet langer zelf doen zoals feestverliehting en promo- tionele dingen maar dit uit- besteden aan een professio- neel bureau. Andere steden hebben een dergelijk onder- nemersfonds al, stelden de sprekers dinsdagavond in een vol Pand Hoppe waar zestig ondememers mee- praatten over de verpauper- de binnenstad. „Ik heb genoeg van weer nieuwe plannen", zegt Mi- chiel Terbreggen van de Stof Studio Shop op de Hoog- straat. „Telkens weer andere plannen: De Grote Omloop, het Haltermodel, dan Het Life Style Gebied en nu weer het Museum Kwartier. Wat hebben wij ondememers daaraan als de Hoogstraat half leeg staat?" Peptalk is dus hard nodig deze avond door een batte- rij sprekers die allemaal de voordelen van een onderne- mersfonds benadrukken. „Het kost maar to euro per week" en dat terwijl het le- denaantal van de winkeliers- verenigingen terugloopt. Een ondernemersfonds zoals dat werkt in Helmond. Daar is de 'eigen' manager door de winkeliers aange- steld. Een voorwaarde is dat die manager geen winkelier is maar ook geen ambtenaar. Een onafhankelijke regelaar die de taken van het Cen trum Management van voor- zitter Chris Coppens, moet verlicbten en overnemen. Nu doen de winkeliersver- enigingen dit nog zelf, in de toekomst een 'profi'. In bed voor de vrede. Veer- tig jaar geleden waren het John Lennon en zijn toen kersverse bruid Yoko Ono die in het Amsterdamse Hil ton zes dagen in bed bleven voor de vrede. Met de Bed-In for Peace actie vroeg het stel aandacht voor de wereldvre- de, omdat op dat moment de bloedige oorlog in Vietnam vol aan de gang was. Zijn Schiedamse look-a-like Marcel Gootjes -lang haar, ronde bril, wit gewaad- dook het afgelopen weekend het bed in van een hotelkamer in de Euromast met dezelfde wens: aandacht voor wereld- vrede. Gootjes had over aandacht niet te klagen toen hij zater- dag de suite betrad hand in hand met zijn stand-in Yoko Jet Sol. Omdat zij niet de natuurlijke eega van Goot jes is, moest hij de rest van de actiedagen met verschil lende partners het bed delen zoals Ruud uit Big Brother I en Annet uit Big Brother II. Alle opbrengsten van de ac tie gaan naar War Child. De OK-punten campagne van Stichting Meld Geweld wordt vanaf maandag ook in Schiedam gevoerd. Bur- gemeester Verver zal dan de tien OK-punten officieel in- gebruikstellen. OK-punten zijn voor het pu- bliek toegankelijke locaties zoals horecagelegenheden, buurtgebouwen en gemeen- telijke instellingen. Inmid- dels zijn in Rotterdam, waar de campagne begon, ruim honderdvijftig OK-punten gerealiseerd. Schiedam telt na de opening tien OK-pun ten. De komende jaren zal dit aantal nog groeien en wor den verspreid over de stad meer OK-punten ingesteld. OK-punten bieden een vei- lige plek aan mensen die slachtoffer of getuige zijn van geweld of die zich op een an dere manier onveilig of be- dreigd voelen. Hier vindt de eerste opvang plaats; mensen kunnen hun verhaal kwijt en worden seri- eus genomen als ze aanklop- pen voor hulp. Medewerkers van een OK- punt hebben daartoe een OK-training gevolgd. Tijdens deze door Meld Ge weld ontwikkelde en geor- ganiseerde training leren zij hoe zij een slachtoffer of ge tuige van geweld het beste kunnen opvangen. De Hypotheker Jazeker. De Hypotheker. A MERKEN SANITAIR TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN De komende dagen breektdelentegoed door. Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 1 april 2009 X081_a 15e jaargang nr. 14 ItifrMi stad Onafhankelijk manager voor stadscentrum De gemeente Schiedam trekt tientallen miljoenen uit voor de binnenstad, nu is het de beurt aan de ondememers om een duit in het zakje te doen. Winkeliers en ondememers staan niet te popelen om 500 euro per jaar te betalen aan een onderne- mersfonds waaruit een professionele manager betaald wordt. ZATERDAG 4 APRIL SPARTA STADION 20.45 UUR Zie de Sparta-pagina elders in deze krant SCHIEDAM> ♦LEES VERDER VOOR VERVOLG Over aandacht heeft Marcel Gootjes niet te klagen. Verschillende (ex-)BN'ers bleken graag bereid met hem onder de wol te kruipen. SCHIEDAM> Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM www.hypotheker.nl ZONDAG 5 APRIL GEOPEND De zon laat zich voelen. Temperaturen oplopend tot 20 graden. Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Port Health Authority ALEXANDRIUM Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorglng 0900-1010107 (10c. p.min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1