weekbladen wer Schiedam Feest: Spirit-dames hockeyen zich naar de eerste klasse Werk aan de Winkel een succes: 'er zit beweging in Hoogstraat' CORRECT HUIS TUIN ELEKTRONICA R'DAM 2E PAASDAG GEUrtwu 1 Volop mogelijkheden? In deze krant Podiumjournaal Jubileum: samen veertig jaar bij Scouting Nederland Brand in schoorsteen Nu het beste hypotheek advies? Deze Week Het weer in de haven Info/Contact 2000M2 OP DE CEINTUURBAAN 111 IN R'DAM, ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT Au'" De kortste weg naar een passende baan! De banenspecial van de regio Rijnmond Ellen ten Damme nu in het Nederlands Twee visies? Gevolg: excuses van de gemeente. Het College heeft haar excu ses moeten aanbieden aan de politiek omdat zij twee verschillende antwoorden heeft gegeven op schriftelij- ke vragen van omwonenden en GroenLinks. Een blunder die onder leiding van Wet- houder Haan werd begaan doordat de twee brieven el- kaar kruisten. Al in januari stelden Gloudi en Hagen van GroenLinks vragen over de kap van 170 bomen. Waarom voor een bescheiden fietspad zoveel bomen kappen? Dat was de belangrijkste vraag aan de wethouder. Het antwoord volgde twee maanden later (pas): 'Om dat de bomen dicht bij elkaar staan, is er snel sprake van een groot aantal te kappen bomen'... en 'omdat langs het fietspad vrije ruimte moet zijn'. De conclusie was klip en klaar; het rooien van minder bomen is onmogelijk. Intus- sen kreeg de Vereniging Te gen Milieubederf in februari antwoord op hun vragen dat er juist wel 55 bomen ge spaard kunnen worden. De afdeling Projecten had nog eens kritisch naar de aan- legplannen gekeken en was tot de conclusie gekomen dat met wat aanpassing van het plan er een groot aantal bo men gespaard kunnen blij ven. Daarop stelde Groen Links op 10 maart een nieu- we serie schriftelijke vragen waar nu wel een helder ant woord kwam. Met excuses. Het besluit voor het fietspad was al genomen bij het ont- werpen van de nieuwbouw- wijk. Als tegenprestatie voor de gekapte bomen zou op een andere plaats hetzelfde aan tal bomen herplant moeten worden. Daarover is Groen Links ontevreden omdat die tegenprestatie veel te vaag is geformuleerd. Volgens de partij is van het bomenbe- leidsplan met herplantplicht de afgelopen jaren niets te- recht gekomen. De competie is nog lang niet gespeeld, maar toch werd er afgelopen zondag al een pro- motiefeestje gevierd bij H.C. Spirit. De dames van het eerste hockeyelftal waren bij winst op DHSC namelijk al zeker van promotie naar de eerste klasse. Na een matte wedstrijd waarin Spirit na tien minuten op 1-0 kwam en vlak voor het einde nog 2-0 wist te scoren, barstte het feest los aan de Harga- laan. De in oranje gestoken supporters konden hun ge- luk niet op en namen alvast een voorproefje op het kam- pioensfeest dat er aan zit te komen. Op het terras werd al druk gespeculeerd over de teambezetting en kansen voor volgend seizoen omdat er geruchten gaan dat Bou- kje van der Heijden, een be- langrijke spil in het team, volgend jaar misschien stopt bij Spirit. Vast staat in ieder geval dat keepster Marlies Tomesen, een andere be- langrijke spil, nog minimaal een seizoen bij Spirit blijft. Werk aan de Winkel, een project waarin de gemeente subsidie verstrekt aan eige- naren om hun pand op de Hoogstraat op te knappen, is een succes. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2008 dat onlangs werd gepresenteerd. Met de eigenaren van maar liefst 39 procent van de pan- den in het centrum is contact gelegd. Voor 31 panden is het afgelopen jaar een subsidie aangevraagd waarmee het pand zal worden opgeknapt. Wethouder Siljee is tevre- den: „De belangstelling van eigenaren en ondernemers in de binnenstad voor deelna- me aan Werk aan de Winkel is groot. We zien dat er een positieve ontwikkeling op de Hoogstraat en omgeving in gang is gezet. Er is weer be- reidheid om te investeren." In 2008 heeft de gemeente ruim 359.000 euro subsi die gegeven. Deze subsidies varieren van grofweg 500 euro voor een stijlvolle aan passing van een reclame tot 50.000 euro voor een ingrij- pende verbouwing van een pand. Deze subsidies hebben in 2008 geleid tot een totale investeringvan ruim 1,6 mil- joen euro door de eigenaren en ondernemers. De aanpak zal het komende jaar nog enigszins worden aangescherpt. Volkomen onverwacht voor henzelf werden Peter San- stra en Richard Spruit zater- dag opeens naar voren ge- roepen tijdens een activiteit bij de Scouting Tono-groep. De scoutinggroep wilde hen namelijk bedanken voor de, in totaal, 40 jaar dat de twee vrijwilligers samen al lid waren. Peter Sanstra mocht hiervoor het 10-jaar lustrumteken van Scouting in ontvangst nemen. Aan Richard Spruit werd het 30- jaar lustrumteken uitgereikt. De vrijwilligers toonden zich trots: „scouting is een hele leuke club, de tijd kan dan ongemerkt heel snel gaan." In een woning aan de PKO- laan heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed. Door nog onbekende oorzaak ontstond er rond half negen brand in de schoorsteen. Na ongeveer 20 minuten kon den de hulpdiensten weer vertrekken. De Hypotheker Jazeker. De Hypotheker. www.hypotheker.nl woensdaq 8 april 2009 X081_a 15e jaargang nr. 15 Maasstad stad rnr^s Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas Excuses Haan: twee visies op bomenkap Aan de noordrand van Sveaparken moeten 170 bomen gekapt worden voor een fiets- en ruiterpad. Onlangs stelde GroenLinks hier vragen over. Waarom zoveel bomen? B&W antwoordde dat dat onvermijdelijk was. De Vereniging Tegen Milieubederf kreeg echter te horen dat 55 bomen gespaard kunnen blijven. SCHIEDAM> FRANK WILLEMSE Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM> SCHIEDAM) SCHIEDAM> SCHIEDAM> MEDEDELING AAN ONZE ADVERTEERDERS EN LEZERS In verband met Pasen is ons kantoor op maandag 13 april de gehele dag gesloten. Graag verzoeken wij onze adverteerders om het materiaat voor de kranten, die op woensdag 15 april verschijnen, al op vrijdag 9 april a.s. om uiterlijk 12.00 uur aan te leveren. De sluitingstijden voor de donderdag- edities blijven ongewijzigd. Wij wensen onze lezers en adverteerders fijne paasdagen. Directie Maasstad weekbladen Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM Zacht en wisselvallig weer de komende dagen. Temperaturen rond 15 graden, iederedagkans opregen. Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Containerreus in Rotterdam Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1