weekbladen Schiedam Paasnacht in Schiedam; indrukwekkende viering in basiliek Hart luchten aan stamtafel van WD, D66 en GroenLinks Loef nieuwe stadspromotor Brand niet door strijkijzer Koop- subsidie? KEUZE UIT 250 PLATTE TELEVISIES BIJ CORREC Nu het beste hypotheek advies? Deze Week Het weer in de haven Podiumjournaal Dicht bij huis Info/Contact BERGWEG 110, ROTTERDAM. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT WWW. CORRECT.NL Film inspiratie voor 'The Right Thing' - mm Deelder gooit eerste bal honkbalcompetitie PPSC met de schrik vrij tegen VVK Kleine kantonrechtbanken zijn niet meer van deze tijd want hebben onvoldoende deskundigheid en zijn bij ziekte van de alleenspreken- de rechter kwetsbaar. Dat is de reden om de kantonrecht- bank in Schiedam te sluiten. Maar niet alleen in Schiedam verdwijnt het 'kleintje'. Ook in Sneek, Boxmeer, Brielle en Terneuzen. De rechtbank aan de Lange Haven hield zich uitsluitend met civiele zaken bezig. Zoals geschillen tussen huisbaas en huurder, ontslag- en familiezaken als echtscheiding. Beslissend is het argument van efficiency (kosten). Al ja- renlang staan kleinere recht- banken onder druk door toe- nemende huisvestingkosten. Sinds het begin van de vorige eeuw is de rechtbank Schie dam gevestigd in een monu- mentaal patriciershuis. Dat huis met twee grote trappen werd gebouwd in 1803 voor distillateur en notabel Nolet. Het verhaal gaat dat werkne- mers.altijd hun pet dienden af te nemen voor het monu- mentale huis. Sinds begin 2oe eeuw is daar het arron- dissement gevestigd voor het gebied waar vroeger ook Delfshaven, Kethel en oud -Mathenesse toebehoor- den. Na de 2e wereldoorlog volgde een gebiedswijziging en werd naast Schiedam ook Vlaardingen, Maasland en Maassluis tot rechtsgebied verklaard. Het kantongerecht behan- delt zaken tot een bedrag van 5000 euro. Veel zoge- naamde schikkingen waar politie of officier een schik- king hebben opgelegd. Als de verbalisant niet betaalt komt de 'eenvoudige' zaak voor bij de enkelvoudige kantonrech- ter die zelfstandig beslist. Wanneer Schiedam precies haar vestiging moet sluiten is nog niet bekend. Omdat eerst de Tweede Kamer zich moet buigen over het wets- voorstel. In de Liduinabasiliek is za terdagavond op indrukwek kende manier de Paaswake gevierd. In een nog helemaal donkere Sint-Liduinabasiliek werd het paasvuur ontstoken on der toeziend oog van pastor Vismans en doorgegeven aan alle gelovigen. Ondertussen werd op ingetogen wijze de Paasjubelzang gezongen en het nieuwe Doopwater ge- wijd. Daarna werd iedereen besprenkeld met het nieuw gewijde water onder het zin- gen van 'Asperges Me'. Toen het 'Gloria' werd ingezet, luidden alle klokken en wer- den alle kaarsen in de kerk ontstoken. Mede door de indrukwek kende architectuur van de basiliek aan de Singel was dit Paasfeest een lust voor oog en oor. De voorbije paasdagen zijn de boeken ingegaan als een van de warmsten van de af- gelopen jaren. Nederland trok er dan ook massaal op uit. De Schiedamse fracties van de WD, D66 en GroenLinks willen Schiedammers op een informele manier gaan ont- moeten en hebben hiervoor de 'Stamtafel' in het leven geroepen. Tot nu toe ontmoette 'de po- litiek' de inwoners vooral in een formele setting bij ver- gaderingen op het stadhuis of tijdens een wijkbezoek. Gemist wordt echter al een tijdje een gelegenheid om Schiedammers op een infor mele manier te ontmoeten, om zonder formele agenda gedachten en meningen uit te wisselen over het wel en wee in de stad en hoe dat aan te pakken. Daarom hebben WD, D66 en GroenLinks de 'Stamta fel' in het leven geroepen, die iedere derde zaterdag van de maand plaats gaat vinden in Restaurant't Stadhuys op de Grote Markt. Een aantal raadsleden van WD, D66 en GroenLinks is dan van 15.00 tot 17.00 uur aanwezig in't Stadhuys, bij mooi weer op het terras, bij minder weer binnen. Schie dammers worden uitgeno- digd hun hart te komen luch ten, de fracties zullen zeggen hoe zij over bepaalde dingen denken. De eerste Stamtafel is zaterdag 18 april in't Stad huys van 15.00 tot 16.30 uur. Annemieke Loef is vanaf 1 mei de nieuwe stadspromotor van Schiedam. Als directeur van Stichting Promotie Schiedam (SPS) gaat zij fulltime aan de slag om de promotie van de stad, die nu vanuit SPS nog vooral gericht is op toerisme, verder te ontwikkelen. Op dit moment is Loef gene ral manager van de Stichting Wereldhavendagen. Wethouder Menno Siljee is blij met de komst van een fulltime stadspromotor. Stadspromotie en citymarke- ting leveren een belangrijke bijdrage aan het herstel van de binnenstad. In Maasstad Weekbladen berichtten wij u vorige week dat de brand in kledingrepa- ratiebedrijf Spaland in win- kelcentrum Hof van Spaland ontstaan was doordat een strijkijzer aan was blijven staan. Deze oorzaak staat echter niet vast. De verslaggever heeft zich bij het schrijven van het artikeltje gebaseerd op geluiden die ter plekke te horen waren. Geluiden die dus niet per definitie de vi- sie van brandweer of politie weergeven. Eigenaar Civek beweert dat de brand op het dak is ont staan en dat mede daardoor de vlammen zo snel uit het dak konden slaan. De Hypotheker Jazeker. De Hypotheker. Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 15 april 2009 15e jaargang nr. 16 XQ81_a stad Kantongerecht Lange Haven gaat sluiten Het kantongerecht aan de Lange Haven gaat dicht. Vorige week heeft minister van Justitie Hirsch Ballin (CDA) besloten om enkele tientallen bijkantoren' te sluiten wat volgens de minis ter de kwaliteit van de rechtspraak ten goede komt. De vesti- ging in Schiedam verdwijnt dus van de gerechtelijke kaart. SCHIEDAM> FRANK WILLEMSE Indrukwekkend mooi was de Paaswake die zaterdagavond werd gehouden in de Liduinabasiliek. Foto: Roger piuijm SCHIEDAM> SCHIEDAM> SCHIEDAM> Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM www.hypotheker.nl Weer: Wisselvallig weer met geregeld zon maar ook kans op flinke buien. Temperatuur zakt geleidelijk naar 15 a 16 graden. Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Crisis laat zich voelen Eerste thriller van Rotterdamse schrijfster Michele van Rees Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1