weekbladen m Schiedam Kethelfactory stookt kunst Alles over zwangerschap en geboorte in nieuwe Vlie land Voorverkoop Theater aan de Schie van start gegaan 7 ALS CORRECT 'T NIET HEEFT, VERGEET T DAN MAAR! Volop mogelijkheden? Podiumjournaal Dicht bij huis Nu het beste hypotheek advies? in de haven Info/Contact BERGWEG 110, ROTTERDAM. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT WWW. CORRECT.NL Kim Hoorweg komt met tweede album Bieb meer dan uitleenstation 'PP' aangewezen op nacompetitie Voorjaar in de lucht en zo- mer voor de boeg. En je nu al druk maken over Sinter klaas? Ja, want al over zes maanden gaat 'het' gebeu- ren. Schiedam is uitgekozen uit talloze andere steden om dit jaar als nationale aan- komstplaats van Sinterklaas te dienen. Andere kandi- daten als Vlaardingen en Maassluis hebben het nakij- ken. De pakjesboot zou te diep steken in hun havens. Maar niet in Schiedam dat met zijn historische binnen- stad voor mooie plaatjes kan zorgen. Met minstens acht camera-opstellingen, kilo meters draad en een straal- verbinding naar Hilversum zal de NOS verslag doen van de officiele binnenkomst van Sinterklaas in Schiedam. Schiedam heeft hard moeten vechten voor de uitzending. Hoeveel geld dat Schiedam precies gaat kosten is niet bekend. Duidelijk is dat de gemeente en de onderne- mers in de binnenstad een flinke duit in het zakje moe ten doen voor de prestigieu- ze intocht. De intocht is altijd goed voor hoge kijkcijfers en Schiedam wil scoren met promotie voor de stad. Pakjesboot 12 zal rond het middaguur aankomen van- uit de Nieuwe Waterweg en burgemeester Verver zal hem welkom heten op Schiedams grondgebied. Dieuwertje Blok zal als vaste Sinterklaas presentatrice commentaar bij de beelden geven. De intocht is een mooie op- steker voor de stad die meer toeristen wil trekken naar de historische binnenstad. Sin terklaas zal er dan 00k een warm onthaal krijgen. Nog onduidelijk is hoe de route precies zal lopen. In ieder ge- val van het Hoofd over Bui- tenhavenweg en Lange Ha ven naar het centrum toe. Ook over de kosten bestaat nog geen duidelijkheid. Een stuurgroep van ondernemers en ambtenaren gaat binnen- kort precieze afspraken ma ken in Hilversum. In de Kethelfactory op het terrein van distilleerderij Nolet wordt sinds zaterdag kunst gestookt. De tentoon- stelling die er te zien is, is de eerste uit een serie 'Ont- moetingen', die de KetelFac- tory in de komende tijd wil organiseren. Leegte, stilte, licht en ruimte zijn centrale begrippen en de werken van Paul den Hollander en Ton van der Laaken staan cen- traal. Paul den Hollander doet door middel van fotografie onderzoek naar begrippen als ruimte, tijd en tijdloos- heid en naar zijn eigen rela- tie met zijn omgeving. De installaties van Ton van der Laaken zijn ruimtelijke situaties waarin de persoon die deze ruimten betreedt, wordt uitgenodigd een mo ment van 'positieve leegte' te ervaren. Omdat Nolet een bijdrage wil leveren aan de cultuur van wijk en stad stelde zij een van de panden op het terrein beschikbaar voor dit project. Komend weekend wordt er in het nieuwe Vlietland Zieken- huis voor het eerst weer een kraambeurs georganiseerd. Op de beurs, die zaterdag 16 mei van 10.30 tot 16.00 uur te bezoeken is, kunnen aan- staande ouders zich laten in- formeren over alles wat met zwangerschap, geboorte, kraamtijd en de zorg voor pasgeborenen en kleine kin- deren te maken heeft. De Hypotheker Theaterliefhebbers zitten ook het komend seizoen goed in het Theater aan de Schie. Ruim 130 voorstellin- gen in uiteenlopende genres staan geprogrammeerd, voor jong en oud. De aftrap van het nieuwe theaterseizoen wordt gegeven op vrijdag 11 September met een theater- concert van Alain Clark. De voorverkoop voor het nieuwe seizoen is afgelopen maan dag van start gegaan. Bestel- len kan via www.theateraan- deschie.nl en is ook mogelijk via het bestelformulier uit de nieuwe theaterbrochure. Theaterliefhebbers kun nen vanaf September genie- ten van onder andere Javier Guzman, Introdans, Het Groot Niet Te Vermijden, Het Huis Anubis, The Twelve Irish Tenors, Scapino Ballet Rotterdam, Klaas van den Eerden, Acda en de Munnik, Jorgen Raymann, de musical Hairspray (met onder andere Jim Bakkum), Het Echt Rot- terdams Theater, Youp van't Hek en Veldhuis en Kemper! De voorverkoop duurt tot en met vrijdagi9 juni. De nieu we theaterbrochure kan aan- gevraagd worden via Theater aan de Schie, Postbus 414, 3100 AK Schiedam. Van 20 mei tot en met 31 augustus is reserveren alleen via inter net mogelijk. Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdaq 13 mei 2009 XQ81_a 15e jaargang nr. 20 j stad 'Echte' Sint komt aan in Schiedam Omcirkel zaterdag 14 november met rood in de agenda. Dan komt Sinterklaas naar Nederland en arriveert hij in... Schie dam! Schiedam heeft de Nationale televisie-uitzending van de aankomst van Sinterklaas in de wacht gesleept. Vanaf 12 uur strijkt de NPS neer op het Hoofd, de Lange Haven en stadhuis. SCHIEDAM> Leegte, stilte, licht en ruimte zijn centrale begrippen in de Kethelfactory. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM> MEDEDELING AAN ONZE ADVERTEERDERS EN LEZERS In verband met Hemelvaartsdag en Pinksterer is ore kantoor op donderdag 21 mei en maandag I juni de gehele dag gesloten. Wij verzoeken onze adverteerders rekening te Iwoden met onderstaande. aangepaste sluitingstijden Aangepaste sluitingstijden in verband met Hemelvaartsdag Vodr de ivoeredagedities: Plaatsingsopdrachten dienen op vrijdag 15 mei voor 16.00 uur aangeleverd te ivocden. Advertentiemateriaal dient uiterlijk op maandag 18 mei voor 12.00 uur aangeleverd te »orden. Voor de donderdagedities: Plaatsingsopdrachten dienen op maandag 18 mei voor 16.00 uor aangeleverd te norden. Advertentwmateriaal dient uiterlijk op maandag 19 mei voor 12.00 uur aangeleverd te norden. Aangepaste sluitingstijden in verband met Pinksteren Voor de noeredagedities. Plaatsingsopdrachten dienen op vrijdag 29 mei voor 16.00 uur aangeleverd te norden Kant en-klaar advertentiemateriaal dient uiterlijk op dinsdag 2 juni voor 12.00 uur aangeleverd te norden: zetnerk moet echter al op vrijdag 29 mei voor 12.00 uur aangeleverd norden. De sluitingstijden voor onze donderdagedities blijven ongenijzgd. Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM Jazeker. De Hypotheker. www.hypotheker.nl SCHIEDAMS irst nog buien, mogelijk met onweer. in het weekend weerdroog. Temperatuur 18 a 19 graden. Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Haven: Containervaart trekt iets aan Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1