weekbladen m Spaar- hypotheek? MET CORRECT EN SONY OP STAP! Schiedam Milieudefensie meet luchtkwaliteit Broersvest zelf op m Nu het beste hypotheek advies? Deze Week Het weer in de haven Info/Contact ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT WWW. CORRECT.NL Podiumjournaal Dicht bij Huis Ongeluk bij tramoversteek Hargplein Penalties dwarsbomen promotie SVDPW Poetry International bestaat veertig jaar „De toestand is onhoudbaar geworden... Wij breken met de partij." Met deze woor- den maakte wethouder Haan donderdag bekend dat hij met vier fractieleden en drie bestuurleden uit de SP is ge stapt. Haan voelt zich in de steek gelaten door de partij waar hij al 16 jaar het bepa- lende gezicht voor is. „We zijn in het diepe gegooid door mee te doen aan het stadbe- stuur maar niemand uit Den Haag kijkt of het zwemmen wel lukt. Niet dat we verzui- pen, maar steun is wel on- ontbeerlijk", volgens de dis- sidenten. Het botert al geruime tijd niet tussen Schiedam en an- dere afdelingen van de SP. Zo verwijt het regiobestuur dat Schiedam teveel een eigen koers vaart. Naast inhoude- lijk bezwaren speelt ook de verplichte afdracht van het verdiende geld als raadslid of wethouder een rol. Nu gaat 75 procent naar de partijkas en dat is voor raadsleden een De Hypotheker forse financiele aderlating. Volgens Armand de Boer, het enige zittende raadslid dat de SP wel trouw blijft, speelt geld ook een rol bij het ver- trek uit de partij. Niet vol gens Haan die zelf als wet houder 'slechts' een modaal salaris terug krijgt uit de kassa van de SP. Hij erkent wel dat raadsleden maar een schijntje overhouden voor het vele werk dat ze moeten verrichten. „Als oppositie- partij hoef je alleen maar de krenten uit de pap te halen terwijl besturen compromis- sen sluiten is en dat kost veel meer tijd." De vier raadsleden (Ha- merslag, Tolsma, Boon en Coenradi) gaan op persoon- lijke titel verder als de Frac- tie Hamerslag. Wethouder Haan wil zijn ambtsperiode afmaken met PvdA en CDA en hoopt op goedkeuring van die partijen. Volgend jaar zal de nieuwe partij onder een nieuwe, korte naam aan de raadverkiezingen meedoen. Milieudefensie doet mee met de campagne 'Zelf meten is zeker weten!'. De discussie over de luchtkwaliteit wordt nu vaak gevoerd aan de hand van ingewikkelde modelbe- rekeningen en abstracte re- gelgeving waar weinig men- sen wijs uit kunnen worden. Maar hoe vies de lucht in je eigen straat nu precies is? Enkele honderden mensen en groepen gaan dit daarom de komende maand zelf me ten. Op zo'n 700 locaties wordt in juni met zogenaamde 'Pal- mes-buisjes' de luchtkwali teit gemeten. In Schiedam zijn zes locaties geselecteerd: de BK-laan, Broersvest, Oranjeboom- straat, Slimme Watering, Kethelplein en Schiedamse- weg ter hoogte van Blijdorp. In de buisjes zit een stof die reageert met Stikstofdioxide (NO2). Na drie weken wordt deze stof geanalyseerd en valt er dus at te leiden hoeveel NO2 er in de lucht zat gedurende deze meetperiode Sommige oversteken met de tram in Schiedam-Noord blijven levensgevaarlijk. Afgelopen vrijdag was het weer raak op de oversteek nabij het Hargplein. Hier werd een fietster aange- reden door een tram, waarna ze door ambulancepersoneel moest worden geholpen. Later bleek vervoer naar het ziekenhuis zelfs noodzake- lijk. De kruising bleef lang afgesloten voor onderzoek, waardoor zowel het tramver- keer als verkeer op de krui sing met de Churchillweg lang ontregeld bleef. De trams vanuit Rotter dam keerden daarom maar bij de Prinses Beatrixlaan, wat voor de nodige vertra- ging zorgde. Tussen de Zwa- luwlaan en Holy/Woudhoek werden pendelbussen inge- zet. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aan- rijding. Het is al langer bekend c lang niet alle overstek in Noord even veilig zi Bij de oversteek bij de Dalsumlaan doen de wa schuwingslichten het ze niet altijd en klinkt het be letje zelden. Het lijkt een wonder dat niet meer ongelukken geb ren. Tempus Het grootste lentevoordeel pluk je thuis! »r studie n leven stad Eefst nog regenachtiq bij ca. 18 graden; in het weekend meer ruimtevoordezon. Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Film Dibbets in premiere Rokers moeten gratis hulp krijgen om te stoppen met roken Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 09004010107 (10c. p.min.) www.U'mpus.nl/plukjevoordeel woensdag 10 juni 2009 XQ81_b 15e jaargang nr. 24 r- J~ Wethouder en raadsleden stappen uit SP Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas Wethouder Haan en vier van de vijf fractieleden zijn uit de SP gestapt. Reden is het gebrek aan steun van de landelijke SP die forse kritiek levert op het functioneren van de Schiedamse afdeling. Haan en consorten zouden te weinig actie voeren op straat en zich slaafs gedragen in de coalitie. SCHIEDAM> Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM Jazeker. De Hypotheker. www.hypotheker.nl FRANK WILLEMSE Op de Broersvest werd afgelopen maandag een meting verricht. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM) Emco installatiebedrijven

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1