LLJl weekbladen ZONDAG 5 JULI GEOPEND DE GROOM! IP Schiedam Bewoners Havendijk zijn zware vrachtverkeer meer dan zat ZONDAG SHOPDAG I I CORRECT HUIS TUIN ELEKTRONICA ROTTERDAM Podiumjoumaal Dicht bij huis Einde rentevaste periode? Nu het beste hypotheek advies? A-MERKEN SANITAIR TEGEN ABSOLUTE BODEMPRIJZEN Deze Week Het weer In deze krant in de haven Info/Contact 2000M2 OP DE CEINTUURBAAN 111 IN R'DAM, ZIE ADVERTENTIE OMSLAG VAN DEZE KRANT hu* UU*t Portretten daklozen in Laurenskerk Sparta lonkt naar Schieveste Schiedams Open opstapje voor beginners De ingang van de Plantage is amper te herkennen als par- kentree vanuit de Gerrit Ver- boonstraat. Een mooi park, maar zonder duidelijke rou ting, met geparkeerde auto's en een versnipperd patroon dat als onduidelijk en dus on veilig wordt ervaren. Volgens projectleider Dirk Verhoeven (gemeente Schiedam) is een herindeling of herinrichting hard nodig. Met als doel de entree van het 'Oudste Stadspark van Nederland' weer open en transparant te maken. Problemen genoeg, zeker voor omwonenden die vre- zen voor hun parkeerplekje. Want parkeren in het park zal njet meer gaan als de plannen doorgaan. Dat moet dan in de parallelle straten langs het park, dus op de Lange Nieuwstraat en Tuin- laan. Deze twee straten krij- gen smal eenrichtingverkeer en een nieuwe doorgang naar de Gerrit Verboonstraat. De parkeerplekken voor de PTT en de muziekschelp worden resoluut geschrapt. Een nieuwe entree wordt ge- vormd door een raster van bomen die bovendien een hoge kruin hebben zodat je er vrij onder kunt kijken. De lage bomen en struiken voor het bevrijdingsbeeld gaan verdwijnen. Ervoor in de plaats een grit van bomen met daaronder lange zichtlij- nen richting park. „Je wordt zo als het ware het park inge- zogen," vertelde de project leider maandagavond. Wei moeten de plannen nog in de inspraak bij bewoners en be- langhebbenden. Wat er met de muziekschelp gaat gebeuren is nog ondui delijk. Als hij blijft dan als glazen stolp met een theehuis erin. Voor de herinrichting is ruim 5 ton nodig, geld dat via de ISV-gelden binnenge- haald kan worden. Daarvoor moet wel voor l januari de eerste spade de grond in an- ders verdampt dit rijkssubsi- diegeld. Waarschijnlijk wilde het dier een beetje verkoeling zoeken tijdens de hitte van de laatste dagen. Maar er is nogal een verschil tussen een beetje water en een sloot vol. Maandagmiddag moest de brandweer er dus aan te pas komen om een paard uit de sloot te halen in een weiland nabij de Woudweg, vlakbij de Harreweg. Het paard lag nog net met het hoofd boven water toen de brandweer arriveerde. Een de van de brandweer- mannen moest de sloot in om bij het dier een enorme gordel om te doen waarmee hij tenslotte omhoog geta- keld zou kunnen worden. Met behulp van de kraan van de hulpverleningswa- gen konden zijn collega's het paard uit de sloot takelen. Ongeveer drie kwartier later was de klus geklaard en kon men weer terugkeren. Om een beetje bij te komen van de schrik wachtte het dier een afsproeibeurt door de eigenaar. Bewoners op de Havendijk zijn het zware vrachtverkeer voor hun neus meer dan zat. Ze hebben uitgerekend dat er elke 2 minuten een zware vrachtwagen door hun wijk dendert. Niet alleen zijn ze bang dat de uitlaat van die vrachtwagens voor lucht- wegproblemen gaan zorgen, maar ook vrezen ze voor hun woningen. Die krijgen vol gens de actievoerende bewo ners steeds meer gebreken. „Bovendien worden we gek van de geluidsoverlast", zegt Stella Pons van het actieco- mite. Als de overlast bij de gemeente wordt aangekaart, krijgen de klagers te horen dat de Havendijk nu een- maal een doorgaande weg is. Daarom zijn de verenigde be woners nu een handtekenin- genactie begonnen om het zware verkeer weg te krijgen uit Schiedam-Zuid. ALEXANDRIUM De Hypotheker Tel: (0I0) 473 II 50 Fax: (0I0) 473 83 30 - ytjSg Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 1 juli 2009 15e jaargang nr. 27 stad PlantaQG wordtPaard kiJkttediepin hetsl00^e openbaar en 'vriendelijker' Al jaren is de kop van de Plantage een doom in het oog van bewoners, bestuurders en parkeerders. Daar bij de muziek- schelp staan en hangen jongeren en anderen voelen zich daar- door onveilig. Met een Nieuwe Kop wil Schiedam het park weer vriendelijk en openbaar maken. Weg met de bosjes. SCHIEDAM> FRANK WILLEMSE Het gebeurt nogal eens; een paard in de sloot. Ook maandag moest de brandweer hulp verlenen. Foto: sven van Beek SCHIEDAM> SCHIEDAM) Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM Jazeker. De Hypotheker. www.hypotheker.nl en ook In het weekend meer kans i(onweers)bui. Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Container Transferium in Alblasserdam Publiek is rijp voor schone brandstof Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) CORRECT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1