weekbladen Even geduld a.u.b. Nu ook betaald parkeren bij het Vlietland Ziekenhuis Spaar- hypotheek? Schiedam Emotioneel afscheid van meester Theo CORRECT RUIMT CORRECT RUIMT CORRECT RUIMT Nu het beste hypotheek advies? In deze krant in de haven Info/Contact Dicht bij huis Dicht bij huis BERGWEG 110, CEINTUURBAAN 111-125, R'DAM. ZIE ADVERTENTIE BIJLAGE IN DEZE KRANT Geen mooie woorden gebrui- ken als 'herbestedingopgave' of 'ombuigoperaties' maar praat duidelijk en helder over bezuinigingen, zo hield de nieuwe fractie Hamerslag het college voor. Maar over die broodnodige bezuinigen kwam (ook) deze fractie niet verder dan de kaasschaaf- methode, minder (externe) ambtenaren of Sparta niet naar Schieveste. De kritiek van wethouder Siljee op dit laffe gedrag van de fracties kreeg bijval van de WD. Ad Mostert inter- rumpeerde de fractievoorzit- ters met hun lange spreektijd met'Zeg nu eens duidelijk: waarop wilt u precies bezui nigen?' Vaak werd door de partijen het Wennekerpand genoemd. Soms omzichtig als het CDA (Hekman) met 'dat cultuur- verzamelgebouw kost wel erg veel geld' of de PvdA (Stam) met 'mogelijke besparingen tijdens de eerste bezuini- gingsronde'. Duidelijk werd, ondanks verweer van dit college, dat de te verbouwen distilleerderij tot cultuur- pand in zwaar economisch weer is beland. Eensgezind is de politiek over besparingen op het nieuwe onderhouds- plan wegen en bruggen. Dit zogenaamde MOP en ook het nieuwe Dienstverleningplan kan 'wel een tandje minder' volgens een meerderheid van de raad. Die vroegen ook om meer dienstverlening en rui- mere openingstijden van de Stadswinkel. De wethouders en burge- meester zegden de raad toe 'de plannen nog eens tegen het licht te houden'. De A4 blijft in de raad voor rumoer zorgen. De PvdA met kritiek op wethouder Haan (ex-SP) met zijn te am- bitieuze 'Deltaplan Vervoer'. De WD noemen dit onver- bloemd 'het dwaze bussen- plan'. GroenLinks roemt juist het college met het verzet tegen de rijksweg. Maasstad weekbladen gaat in September verhuizen. Nu hoeven we u, lezers en ad- verteerders, natuurlijk niet uit te leggen hoe ingrijpend zo'n verhuizing is; en hoe- veel voorbereidingen eraan vooraf gaan. U bent vast zelf wel eens verhuisd of heeft een vriend of familielid ge- holpen... en wie eenmaal een wasmachine een paar trap- pen omhoog heeft gezeuld, vergeet dat z'n leven lang niet meer. Nu doen wij bij Maas stad weekbladen niet in was- machines; maar ook bij onze verhuizing komt toch echt heel wat kijken. We hebben zoveel voor te bereiden dat we hebben besloten om in de weken 31 en 33 niet uit te komen. Zo hebben we in de rustige zomerperiode even de handen vrij om de ver- huisdozen klaar te zetten en de systemen af te stemmen op ons 'nieuwe huis' en alles zo goed voor te bereiden dat we in September vlotjes kun- nen verkassen. We zeggen dan de Westblaak vaarwel en verkassen naar een minimaal even Rotter- damse locatie: de Prins Hen- drikkade waar we intrekken bij onze collega's van Wege ner. Eenmaal vaste voet op het Noordereiland, bren- gen wij u weer wekelijks het nieuws, de achtergronden, de verstrooiing en de aan- biedingen in de vertrouwde kwaliteit die u van ons ge- wend bent. Tot die tijd: even geduld a.u.b. De oudste leerkracht van Nederland, meester Theo van de St. Jozefschool aan de Nassaulaan, werd afgelo- pen vrijdag flink in het zon netje gezet door zijn groep 7. Op dit moment is hij name- lijk met zijn 68 jaar de oud ste leerkracht in reguliere benoeming. In de loop van dit jaar werd door een over- koepelend orgaan (SIKO) be sloten dat deze groep 7 zijn laatste eigen klas zou zijn. Volgend schooljaar krijgt hij dus geen eigen groep meer, wel mag hij nog ADV-dagen van zijn collega's vervangen. Een emotionele gebeurtenis voor meester Theo, omdat hij sinds 1974 al zijn eigen klas 5/groep 7 in hetzelfde lokaal had. „Hij is min of meer getrouwd met school", zeggen de klassenouders van zijn laatste groep. Vrijdagochtend 10 juli, de laatste schooldag voor de va- kantie, werd meester Theo verrast met een fotoalbum en een groot afscheidsboek. Ook in Schiedam ontkomen we er straks niet meer aan. Er moet straks betaald wor- den voor het parkeren bij het Vlietland Ziekenhuis, tot grote ergernis van veel be- zoekers. Medio juli wordt er op de parkeerterreinen aan de Sportlaan betaald parkeren ingevoerd. Er zijn in totaal ruim 700 parkeerplaatsen beschikbaar op beide terrei- nen. De serviceverlening, uitbrei- ding van de parkeercapaci- teit en het onderhoud van het parkeerterrein brengt kosten met zich mee. Om een deel van deze kosten te dekken is het ziekenhuis genoodzaakt een parkeervergoeding te vragen. Per uur wordt er straks een tarief van een euro berekend, het dagtarief wordt 4 euro en wie zijn kaartje verliest moet 12 euro betalen. Wie het par keerterrein echter binnen 20 minuten verlaat, hoeft geen parkeergeld te betalen. Als een patient naar de spoedei- sende hulp gebracht wordt, kan de bestuurder de aan- rijdroute SEH volgen. Zodra de patient is afgezet bij de spoedeisende hulp, kan hier alleen als het een noodgeval betreft de auto geparkeerd worden. Zoniet, dan moet de auto er echt weg. De Hypotheker Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Dogan Tekin kiest voor Turkse ploeg Leergeld betaalt contributie Complete metamorfose Spirit stad FRANK WILLEMSE Meester Theo werd door zijn laatste eigen groep 7 flink in het zonnetje gezet. Een emotionele gebeurtenis voor de meester. SCHIEDAM> het weekend overqang naar SCHIEDAM> Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM Jazeker. De Hypotheker. www.hypotheker.nl Al onze kranten op: www.mijnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokalemedia.nl Grootste gebouw van Nederland Simpele balanstraining voorkomt enkelverstuikingen Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-4004491 Bezorging 0900-1010107 (10c. p.min.) Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 15 juli 2009 XQ81_a 15e jaargang nr. 29 Waarop gaat Schiedam bezuinigen? „U bent aan zet", zegt wethouder Siljee uitdagend tot de raad. 'Van die raad,' voegt de wethouder Financien fijntjes toe, 'heb ik nog maar weinig echte besparingen gehoord'. Donderdag was de gemeenteraad aan zet over de zomernota. De zomernota met slechte vooruitzichten en een gat van 46 miljoen euro.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1