Haarr verzet V°orcultuurmoetje in het Julianaparkzijn Schiedam '•7" Ringleiding in stadhuis; pluim voor burgemeester Film Mike Redman over vader Diet Wiegman wint prijs in USA advies? II CORRECT HUIS TUIN ELEKTRONICA ROTTERDAM Nu het beste hypotheek Dicht bij Huis Natuur in onze omgeving imif. Deze Week Het weer In deze krant Klaarvoor een goede bui? Info/Contact 2000M2 OP DE CEINTUURBAAN 111 IN R'DAM, ZIE ADVERTENTIE OMSLAG VAN DEZE KRANTSgf1'® Parkeren in Gorzen is passen en meten Paardenbijter helpt een handje mee ZONDAG13 SEPTEMBER SPARTA STADION 14.30 UUR SPARTA ROTTERDAM RKC WAALWIJK Minster Eurlings liet weten dat het ontbrekende stuk A4, slechts 7 kilometer lang, er in 2015 moet liggen. Wethouder Haan betreurt de slagvaardigheid van de jonge minster. „Eurlings en Cramer zijn op zoek naar oplossingen voor de files en de daarmee samenhan- gende problemen bij Over- sehie. Maar uit stukken van Eurlings blijkt dat de aanleg van het stuk A4 tussen Delft en Schiedam geen oplossing biedt voor die problematiek. Om dan toch te besluiten de weg aan te leggen is een enorme verspilling van be- lastinggeld in een tijd dat el- ke euro hard nodig is om de economische crisis het hoofd te bieden." „Bovendien is het niet erg netjes, om het eufemistisch uit te drukken, dat Eurlings dit bericht naar buiten brengt zonder eerst de overlegpart- ners te informeren", vindt Haan. „Eurlings heeft ons in juli gemeld dat hij begin ok- tober met een standpunt zou komen en dat hij de partners uit de regio daar vooraf over zou informeren." Ook het CDA Schiedam rea- geert meteen afwijzend. De partij zegt 'teleurgesteld te zijn'. „Teleurgesteld dat de ministers de aanleg van de ze omstreden weg als enige juiste oplossing zien voor de verkeersproblematiek." De belofte van de minister om naast de A4 ook een snelle spoorlijn tussen Rotterdam en Den Haag tot stand te brengen, ziet GroenLinks enkel als 'rookgordijn'. „Het moet de pil voor de tegen- standers minder bitter ma- ken", aldus Ed Gloudi van GL. Het WD Schiedam wil juist dat wethouder Haan zijn ver zet breekt. „Als hij zegt juri- dische procedures niet uit de weg te zullen gaan, dan is dat pure verspilling van gemeen- schapsgeld. Een doorgetrok- ken A4-Noord is cruciaal voor de bereikbaarheid van de regio. De tijd van tegen- werken is echt voorbij." f "-r< W- - 1 - - - - Schiedam heeft nu haar ei- gen Tom Claassen-beelden. Afgelopen zondag werden ze onthuld in het Juliana park, voorafgaand aan de laatste van vier Cultuurbor- rels en precies een jaar nadat de goudgele vaas van Albert Verkade in het park onthuld werd. Almere had al een fa- milie olifanten van Claassen langs de snelweg, Rotterdam drie witte konijnen bij de Kunsthal. In de Vlaardingse Westwijk staat geen dier van Claassen maar het beeld 'Het Kapsel van Spinoza' in de groeiende beeldentuin. Met de nieuwe beeldengroep wordt duidelijk dat het Juli anapark steeds meer de cul- turele ontmoetingsplaats in West aan het worden is. Voor het derde jaar vinden er nu vier culturele zondagmid- dagen plaats die bewoners samen met cultuurscout In- eke Hagen organiseren. Dus ook na de onthulling van de beelden kon nog de hele dag genoten worden van cultuur in het park. Door de aanleg van een ring leiding in het oude stadhuis van Schiedam is het bijwo- nen van een trouwplechtig- heid voor slechthorenden een stuk aangenamer gewor- den. Mevrouw Schop-Polderdijk kaartte het ontbreken van een ringleiding ongeveer een jaar geleden aan bij de ge- meente, nadat zij de trouw- plechtigheid van haar zoon, twee jaar geleden, maar mondjesmaat had kunnen volgen. „Daar een ringleiding een zeer goed hulpmiddel is voor slechthorenden, ben ik gaan schrijven naar de gemeente", begint zij haar verhaal. Resultaat bleef uit, maar na een schrijven aan burge meester Verver kreeg zij op 17 September vorig jaar be richt dat er een ringleiding in het oude stadhuis zou worden aangelegd. „De exacte datum was toen nog niet bekend, maar in juli van dit jaar kreeg ik bericht dat de ringleiding er was, me- de na advies van de NWS; de Nederlandse Vereniging Van Slechthorenden." Mevrouw Schop is zo blij dat ze met name de burgemees ter en mevrouw Woudenberg een pluim wil geven. „Of een warme douche, net zo u het noemen wil." De Hypotheker Tel: (010) 473 II 50 Fax: (010) 473 83 30 Jazeker. De Hypotheker. www.hypotheker.nl 'ANAGRAM', de documen- taire over beeldend kun- 1 stenaar Diet Wiegman, ge- i maakt door zijn zoon Mike Redman heeft in Los Ange- les een prijs gewonnen op het NYIIFVF in de categorie 'Best art documentary'. Redman zal de prijs 22 okto- ber persoonlijk in ontvangst nemen tijdens de officiele gala-uitreiking in New York. De film zal de dag erop op- i nieuw worden gescreened, maar dan op de thuisbasis van het gerenommeerde New York International Indepen dent Film Video Festival. ANAGRAM werd ook al vol lof ontvangen tijdens het 38e International Film Festival Rotterdam en is nu in een gelimiteerde oplage als boek met dvd te koop. Diet wiegman zelf is genomi- neerd voor 'beste kunstenaar 2009'. Tempos Verschijnt in Schiedam, Kerkbuurt, Kethel en Windas woensdag 9 September 2009 j XQ81_a 15e jaargang nr. 37 Zie de Sparta-pagina elders in deze krant tegen A4 blijft bestaan Wethouder Haan is teleurgesteld over het besluit van ministers Eurlings (verkeer) en Cramer (milieu) om de A4 tussen Delft en Schiedam door te trekken. Dat laat hij in een eerste reactie weten. De afgelopen week leek de kogel, na een discussie van r'uim veertig jaar, dan toch door de kerk. r..' :.v wW- art >-r Natuurlijk was er een dier bij de onthulling van de beeldengroep van Tom Claassen in het Julianapark. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM> SCHIEDAM> Broersvest 64-66 3112 DG SCHIEDAM I SCHIEDAM> Zonnig en -droog met temperaturen vanrondde20graden. Al onze kranten op: www.mljnmaastad.nl Adverteren?: www.pcmlokaiemedia.nl Luis in je haar? Kammen maar! www.tcmpus.nl/najaarsactie Oplage 38.790 Totale oplage 600.000 Adres Westblaak 180 Rotterdam tel. 010-400449) Bezorging 0900-1010107 (tOc.p.min.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 2009 | | pagina 1